Onnistunut rekrytointi vaatii tunneälyä, yrityskulttuurin tuntemista sekä pitkäjänteistä työnantajakuvatyötä

Onnistunut rekrytointi on monen tekijän summa. Motivoituneiden ja sitoutuneiden työntekijöiden rekrytointi vaatii rekrytoijalta tunneälyä ja aitoa halua kohdata ihminen, sekä pitkäjänteistä työtä työnantajamielikuvan kehittämiseksi ja markkinoimiseksi.
Luotu 16.12.2019

Taloteknisiä remonttipalveluita tarjoavalla Renoa Groupilla on jatkuva tarve myyntityön osaajille. Kun rekrytoidaan myyjiä, voi hakijan aikaisempi työkokemus ja koulutustausta vaihdella, sillä painopiste on oikeanlaisen tyypin löytämisessä. Sellaisen, jolla on aito motivaatio ja innostus alaa ja työtä kohtaan.

Renoa Groupilla rekrytointipäällikkönä toimiva Markus Jääskeläinen kertoo, että myyntityön oppii parhaiten itse työn kautta, kunhan asenne on kohdillaan ja kiinnostus työtä kohtaan löytyy. Tällaisissa työtehtävissä korostuu työhaastattelutilanteen merkitys. Haastattelussa kasvokkain on mahdollisuus selvittää hakijan motivaatio ja soveltuvuus alalle, sekä tietenkin yhteensopivuus yrityskulttuuriin. Tämä vaatii kuitenkin rekrytoijalta ammattitaidon lisäksi aitoa läsnäoloa ja keskittymistä haastattelutilanteeseen. Jääskeläinen korostaa myös tunneälyn merkitystä haastattelutilanteessa.

Nykypäivänä monilla aloilla on ns. hakijan markkina, sillä osaajista käydään kilpailua, jolloin työnhakijalla on varaa valita itselleen kiinnostavin yritys.

–Myös rekrytoinnin voi ajatella myyntinä, sillä myyt yritystä hakijalle, Jääskeläinen kommentoi.

Miten sitouttaa työntekijät yritykseen?

Työntekijöiden sitoutuminen yritykseen on tärkeää, sillä jatkuvien korvaavien rekrytointien tekeminen vie aikaa ja resursseja. Työntekijöiden pysyvyyttä voi edistää painottamalla rekrytointiprosessissa yhteensopivuutta yrityksen kulttuuriin. Yrityskulttuuriin sopivat työntekijät jakavat yrityksen arvot ja ovat keskimääräistä sitoutuneempia yritykseen. Yrityskulttuuriin sopiminen ei kuitenkaan tarkoita keskenään samanlaisten persoonien haalimista yritykseen. Jääskeläisen mukaan tällainen taktiikka synnyttää vain kupla-ajattelua eikä vie yritystä eteenpäin. Monimuotoinen henkilöstö on kaikkien etu.

Renoa Group panostaa työntekijöiden urapolkuihin ja osaamisen kehittämiseen. Yritys pyrkii antamaan tilaisuuksia urakehitykseen aina kuin mahdollista. Esimerkiksi jos työntekijä on aloittanut myyjänä, on hänen myöhemmin mahdollista kehittyä myyntijohtajaksi. Mahdollisuus urakehitykselle talon sisällä vähentää vaihtuvuutta ja lisää motivaatiota.

Renoa Group panostaa myös työntekijöiden viihtyvyyteen mm. järjestämällä säännöllisesti monenlaisia tapahtumia vahvistamaan yhteenkuuluvuutta. Yhteisöllisyys ja tiimihengen vahvistaminen on tärkeää etenkin silloin, kun työskennellään suuressa konsernissa.

Hyvä työnantajabrändi houkuttelee osaajia

Nykypäivänä työnantajamielikuvalla on yhä suurempi merkitys. On hyvä tiedostaa, ettei työnantajamielikuva synny yhdessä yössä, vaan sen eteen on tehtävä töitä pitkäjänteisesti, Renoa Group rakentaa työnantajabrändiään mm. aktiivisesti sosiaalisessa mediassa, josta myös potentiaalinen kohderyhmä tavoitetaan. Jääskeläinen ei usko jäykkiin yritysvideoihin, joissa johtoryhmä kehuu yritystä ulkoa opetelluin repliikein. Sen sijaan yrityksen arjesta ja toiminnasta kertovien sisältöjen tulee olla aitoja ja puhua työntekijöiden äänellä. Myös spontaaniudelle on hyvä jättää tilaa.

Oma painonsa on myös perinteisellä brändityöllä eli yrityksen tunnettuuden kasvattamisella, sillä tunnettuuden myötä myös kiinnostus yrityksestä työnantajana kasvaa.

Markus Jääskeläisen tärpit onnistuneeseen rekrytointiin:

  • Huomioi työnantajamielikuvan merkitys ja muista myös viestiä siitä, jotta saat yrityskulttuuriin sopivia hakijoita
  • Työnantajamielikuvan tulee pohjautua todellisuuteen.
  • Vaatimuslistan sijaan mieti, mitä tarjoatte työntekijöille.
  • Panosta haastattelutilanteeseen, ole läsnä ja luo aito kohtaaminen.

 

Renoa Group on Suomen johtava taloteknisiä palveluita tarjoava yritys, joka palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti kotien ja kiinteistöjen kunnossapitotarpeissa. Kattavaan palveluvalikoimaan kuuluu käyttövesi-, lämmitys-, sähkö-, viemäri- ja ilmanvaihtosaneeraukset sekä näihin liittyviä huoltopalveluita. Jo yli 35,000 tyytyväistä suomalaista talonomistajaa on luottanut yrityksen palveluihin kotiensa järjestelmien uusimisessa.

Renoa-konserniin kuuluu tytäryritykset KotiSun Oy, KotiSun Viemäripalvelut Oy, Kotivo Oy ja Finluft Oy:n nimissä. Ruotsissa yritys tunnetaan Sundahem-brändillä ja haussa on vahva kansainvälinen kasvu. Renoa Groupin pääomistajia ovat vakavaraiset suomalaiset yhtiöt CapMan, eläkeyhtiö Varma ja Suomen Teollisuussijoitus Oy.