Työnantajille

Työnantajille

Yhä useammalle työ on osa identiteettiä ja toive työn merkitykselle kasvaa.
Työelämä muuttuu ja etätyöskentely on entistä yleisempää tietotyöläisen arjessa.
Välillä hän nousee ylös ja havainnollistaa tilanteen. Tai piirtää lehtiöön. Ja puhuu, aivan julmetusti, tunnissa enemmän kuin keskivertokansalainen päivässä.
Houkutellakseen parhaita osaajia, yritysten on panostettava hyvän työnantajamielikuvan lisäksi kilpailijoista erottuvuuteen. Yksi tapa erottautua on hyödyntää videoita osana rekrytointi-ilmoittelua.
Työnantajamielikuvan rooli tulee tulevaisuudessa korostumaan entisestään. Ikäluokkien pienentyessä työnhakijoiden määrä tulee laskemaan todennäköisesti kaikilla aloilla.
Tänä päivänä merkittävä osa verkon sisällöstä kulutetaan mobiililaitteilla, erityisesti älypuhelimilla. Myös työpaikkailmoituksia selataan paljon mobiilissa.
On tiedossa, että parhaiden osaajien houkuttelu on tänä päivänä yhä vaikeampaa. Siksi yrityksen erottautuminen kilpailijoista työnhakijoiden silmissä on ensiarvoisen tärkeää.
Miksi vahvuuksien tunnistaminen itsessään ja toisissa ihmisissä on tärkeää? Miten vahvuuksia voi hyödyntää työelämässä?
Kaikilla yrityksillä on jonkinlainen kulttuuri.
Työelämä on muutoksessa. Uusien sukupolvien ja teknologioiden myötä syntyy uusia tapoja työskennellä, mutta myös uudenlaisia vaateita ja odotuksia työnantajille.

Pages