Työnantajille

Työnantajille

Aloitin työt Jobline Oy:ssä puhelinmyyjänä vuonna 2000. Työvälineinä meillä olivat pöytäkoneet ja lankapuhelimet, liidien lähteenä sunnuntain Aamulehti ja Helsingin Sanomat.
Kun aloitimme Suomessa työnhakupalveluna, saimme usein selittää kysyjille, mikä on internet.
Maailma on yhä nopeatempoisempi ja me tarvitsemme yhä kipeämmin uusia taitoja. Nykypäivän työelämässä esimies on usein myös valmentaja.
Työelämä on yhä monimutkaisempaa. Kiire, loppumaton muutos ja vaatimus nopealle reagoimiselle ovat työarkeamme.
Työntekijöitä kiinnostaa usein jopa palkkaa enemmän saada tehdä merkityksellistä työtä itseään kiinnostavien asioiden parissa.
Kun mietit yrityksenne työpaikkailmoituksia, onko niissä tuotu yrityskulttuurianne selkeästi ja kiinnostavasti esille?
Puhuttaessa työelämän monimuotoisuudesta, tyypillisesti mieleen tulee mieleen tekijöitä, kuten esimerkiksi työntekijöiden ikä, sukupuoli, seksuaalinen suuntautuminen, etninen tausta jne.
Monsterin aamiaistilaisuudessa Esa Saarinen herätteli kuulijoitaan laaja-alaisempaan ajatteluun liittyen työntekijäkokemukseen sekä siihen, miten ihmisten todellinen potentiaali saadaan esiin.
Viime aikoina työntekijäkokemuksesta on alettu puhua Suomessakin yhä enemmän.
Monster ja Tammerkosken nuorkauppakamari järjestivät maaliskuussa yhdessä Tampereella aamiaistilaisuuden, jossa käsiteltiin hyvää työnantajuutta.

Pages