Kela etsii kahta tietokanta- ja integraatiokehittäjää: "Näin keskeistä järjestelmää pääsee harvoin tekemään täysin alusta asti"

Kelan IT tekee modernia ohjelmistokehitystä, jolla on kouriintuntuva vaikutus suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan toteutumiseen jokaisena päivänä. Nyt se etsii kahta kehittäjää vahvistamaan tiimiä, jonka rakentamasta järjestelmästä tulee merkittävä osa suomalaisen sosiaaliturvan toimeenpanoa.
Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

"Etuustietovaranto mahdollistaa lähes reaaliaikaisen kuvan asiakkaiden saamista etuuksista asiakkaille itselleen ja muun muassa kunnille ja verohallinnolle. Se tulee olemaan keskeinen elementti sosiaaliturvan toimeenpanossa pitkällä aikavälillä", pääarkkitehti Riku Sarlin tiivistää.

Tulevat vahvistukset pääsevät osallistumaan etuustietovarannon rakentamiseen ratkaisevassa vaiheessa. Koodia ei ole kirjoitettu vielä riviäkään, eikä kaikkia teknologiavalintoja ole vielä tehty. Sarlin sanoo, että tämä hetki on poikkeuksellinen tilaisuus päästä tekemään keskeistä ratkaisua moderneilla työkaluilla täysin alusta alkaen.

"Meillä on raiteet, mutta nyt etsittävät kehittäjät aloittavat miettimällä millainen veturi tarvitaan. Sitten veturi rakennetaan, ruvetaan selvittämään minkälaisia vaunuja tarvitaan, ja rakennetaan ne vaunutkin."

Etuustietovarannon tuoteomistaja Katri Minkkinen aloitti Kelan IT:ssä huhtikuussa. Hänen taustallaan on yli 20-vuotinen konsulttiura erityisesti sosiaalitoimen ja varhaiskasvatuksen tietojärjestelmien parissa.

"Tykkään siitä, että selvitän asiat juurta jaksaen ja tiedän koko ajan missä mennään. Etuustietovaranto on juuri tällainen selvä tuote, mitä aletaan työstämään ja sen parissa vietetäänkin seuraavat vuodet."

Taustalla koko Kelan tekninen murros

Etuustietovarannon kehittäminen on osa Kelan laajaa teknologiamurrosta, jossa se siirtyy keskustietokonepohjaisesta järjestelmästä ja sovelluspalvelimilta konttipohjaiseen maailmaan. Tietovarantojen ansiosta vielä tällä hetkellä erittäin tiiviisti verkottuneet operatiiviset tietojärjestelmät saadaan paremmin irti toisistaan, ja tiedonsiirto eri tahoille pohjautumaan varantojen tarjoamiin tietotuotteisiin.

Tehokas tiedonsiirto korostuu sosiaaliturvassa, sillä etuuksien käsittely vaatii sitä hyvin monen osapuolen ja järjestelmän välillä. Tällä hetkellä Kelan sisällä jokaisen järjestelmä etsii tietoa toisistaan ja malli muistuttaakin kelalaisten silmiin "tiheää muikkuverkkoa." Sarlin sanoo, että tämä malli toimii varsin hyvin keskuskoneella, mutta tekee järjestelmien uusimisen haastavaksi. Sama haaste on edessä, kun asiointipalvelussa näytetään etuustietoja, tai kun Kela siirtää etuustietoja kumppaneilleen.

Yksittäisen etuuden käsittelyssä tarvitaan suuri määrä tietoa, mutta pääosa siitä ei ole etuuden käsittelyn jälkeen muita tahoja kiinnostavaa tietoa.

"Etuustietovarannon tärkein tehtävä on jalostaa etuustiedoista yhteen paikkaan mitä etuuksia, missä jaksoissa ja kuinka paljon niitä on kenellekin maksettu, ja keitä muita tahoja etuuteen liittyy."

Oma IT tuottaa Kelan tarvitsemat palvelut itsenäisesti ja se vastaa noin 800 työntekijän vahvuisena mittavaa ohjelmistotaloa. Tiimiä kasaava Minkkinen painottaa, että tiimit työskentelevät ketterän kehityksen menetelmillä. Vaikka työnantaja on ohjelmistoalalla poikkeuksellinen, itse työ perustuu alan moderneihin standardityökaluihin. Sarlin sanoo, että vapautta on paljon.

"Kehittävä ja ylläpitävä tiimi on kaiken ydin. Kun tuotteita kehitetään ja myös niiden ylläpidosta vastataan, ei ratkaisuja voi sanella ulkoapäin."

Työympäristöä hän kuvailee itsekin 15-vuotisen konsulttiuran jälkeen Kelaan siirtyneenä "aivan hirveän normaaliksi IT-ympäristöksi". Työkalut ovat modernit, järjestelmäympäristö on monimutkainen ja sitä ympäröi laaja regulaatio. Työtä riittää, sillä etuuksia koskeva lainsäädäntö muuttuu jatkuvasti, ja järjestelmien pitää reagoida jokaiseen muutokseen. Iso IT-yksikkö mahdollistaa myös monipuolisen työuran.

"Pitemmällä aikavälillä talon sisällä voi keskittyä tietyn järjestelmän kehittämiseen tai ylläpitoon, tai vaihtaa hyvinkin erilaiseen työhön kuin missä aloittaa."

Tietokanta- ja integraatio-osaajat etusijalla

Ketä Kela nyt hakee? Minkkinen listaa, että etsittävät kehittäjät voivat olla juniori- tai senioritasoisia ammattilaisia. Kelan IT-tiimeihin etsitään aina taustoiltaan erilaisia yksilöitä. Etuustietovarannon parissa korostuu tietokantaosaaminen, ja eri alustoilla sekä rajapintatekniikoilla toteutettavien integraatioiden hallinta.

Tällä hetkellä koko Kelan IT on etätyömoodissa, mutta rajoitusten purkauduttua ensisijainen työskentelypaikka on toimistossa joko Jyväskylässä tai Helsingissä. Myös pysyvä etätyö on mahdollista ja tiimit ovat todellisuudessa hajaantuneet ympäri maata.

Sarlin huomauttaa, että sijainti työpaikan lähellä tuo kuitenkin elävän työyhteisön lähelle. Pöytälätkä kerää kymmenien osanottajien liigan ja yhteistä tekemistä on paljon. Sarlin itse vetää bändikerhoa ja soittaa byroometallia KYARHEM:n riveissä, sekä nostelee kahvakuulia Kelan liikuntaseuran tarjoamissa puitteissa.

Minkkinen aloitti tehtävässään huhtikuussa etänä eikä ole vielä tavannut muita tiimin jäseniä kasvotusten. Töihin on päässyt kuitenkin kiinni sujuvasti ja etäyhteydet ovat välittäneet iloisen vastaanoton.

"Mitään ei ole pitänyt odotella, vaan työkalut ovat olleet heti kunnossa. Työkenttään tutustuminen alkoi heti ja apua saa koko ajan."

Hae Kelalle tietokanta- ja integraatiokehittäjäksi