Manpowerin työmarkkinabarometri: Paluu pandemiaa edeltäneisiin työllistämisnäkymiin hidasta

Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet loppuvuodelle 2020 näyttävät pieniä piristymisen merkkejä, kertoo Manpowerin työmarkkinabarometri.
Luotu 08.09.2020

ManpowerGroupin tänään julkaiseman työmarkkinabarometrin tulosten perusteella suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet pysyvät alavireisinä loka-joulukuussa 2020. Suomalaisista työnantajista 10 % ennakoi lisäävänsä henkilöstöä , 17 % vähentävänsä henkilöstöä ja 72 % uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Vaikka rekrytointiaikeet ovatkin vielä suht varovaiset, on tulos kääntymässä positiivisempaan suuntaan verrattuna alkukesän synkkiin näkymiin.

Koronarajoitusten purku heijastuu selkeästi tiettyjen alojen työvoiman tarpeeseen: vahvimmat työllisyysnäkymät ovat majoitus- ja ravitsemusalalla sekä tukku- ja vähittäiskaupan aloilla. Heikoimpia näkymiä ennustetaan rakennusalalle. Maantieteellisesti parhaat työllisyysnäkymät ovat Etelä-Suomessa. Yritysten kokoluokkia vertailtaessa, heikoimmat näkymät ovat suurissa yrityksissä.

Koronakeväästä pikku hiljaa uuteen nousuun

Nykyhetkessä yksi suuri huolenaihe on vientiteollisuuden tilanne sekä lähitulevaisuuden näkymät, joita koronaepidemia on kurittanut kovalla kädellä; laskua on jopa yli 20 % teknologiateollisuuden, metsäteollisuuden ja palveluiden viennissä. Kun otetaan huomioon vientiteollisuuden työllistävä ja kansantaloudellinen vaikus, näköpiirissä on isoja haasteita.

Positiivisia pilkahduksia kuitenkin näkyy, sillä erilaiset digitaaliset palvelut ovat onnistuneet kääntämään pandemiatilanteen hyödyksi tarjoamalla uudenlaisia ratkaisuja arjen helpottamiseksi.

"Vaikka työllistämisvolyymit ovat laskeneet vuodentakaisesta, markkinoilla näkyy samalla kasvavaa kysyntää uusille osaamisalueille: koronakriisi on muuttanut kuluttajakäyttäytymistä ja kasvattanut digitaalisten palvelujen käyttöä huomattavasti, mikä näkyy mm. siten, että erilaisiin asiakaspalvelu- ja backoffice-tehtäviin haetaan nyt hyviä teknisiä valmiuksia omaavia tekijöitä", kommentoi ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola barometrikyselyn tuloksia.

Globaalisti lähes puolet (45 %) työnantajista ennakoi, että rekrytointi palaa koronaa edeltäneelle tasolle vuoden sisällä. Näkemyksissä on kuitenkin suuria vaihteluita eri talousalueiden välillä. Pessimistisimmät arviot tulevat EMEA-alueelta, missä lähes kolmannes (30 %) yrityksistä ei usko, että pandemiaa edeltäneisiin työllistämismääriin päästää enää koskaan. Kyselyn optimistisin maa on yllättäen Suomi: meillä 78 % vastaajista uskoo, että paluu normaaliin tapahtuu seuraavan vuoden aikana. Naapurimaissamme Ruotsissa ja Norjassa vastaava osuus on 49 % ja 48 %.

Trendinä työelämän joustavuus

Tutkimuksessa kartoitettiin myös poikkeustilanteeseen liittyviä muutoksia, joilla saattaa olla pitkäkestoinen tai pysyvä vaikutus työelämään. Pandemian myötä etätyö lisääntyi valtavasti ja asenteet sitä kohtaan muuttuivat suopeammiksi kankeissakin työyhteisöissä. Myös työntekijöiden hyvinvointiin ja mahdollisuuksiin kehittyä ja oppia uutta panostetaan aiempaa enemmän.

  • Globaalisti 39 % työnantajista aikoo jatkossakin tarjota etätyötä ja joustavia työaikoja henkilöstölleen, 20 % suunnittelee jopa sataprosenttisen etätyömahdollisuuden tarjoamista. Suomessa vastaavat osuudet ovat 66 % ja 17 %.
  • 31 % työnantajista suunnittelee tarjoavansa henkilöstölleen aikaisempaa enemmän mahdollisuuksia oppimiseen ja uusien taitojen kehittämiseen sekä panostavansa enemmän terveyteen ja hyvinvointiin.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivuilta

Työmarkkinabarometri
Työmarkkinabarometri (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 354 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän loka-joulukuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”