Manpowerin työmarkkinabarometri: Teollisuudessa vahvimmat työllisyysnäkymät

Pandemiarajoitusten luoma työmarkkinoiden epävarmuustilanne näkyy useiden alojen rekrytointisuunnitelmissa. Kuitenkin esimerkiksi teollisuuden aloilla ollaan jo luottavaisia, kertoo Manpowerin työmarkkinabarometri.
Luotu 20.04.2021

Tänään julkaistun ManpowerGroupin työmarkkinabarometrin tulosten perusteella Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet pysyvät vielä huhti-kesäkuussakin suhteellisen varovaisina. Työnantajista 11 % ennakoi henkilöstölisäyksiä, 5 % henkilöstövähennyksiä ja 76 % uskoo henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan. Rekrytointiaikeet heikkenevät 4 prosenttiyksikköä edellisestä vuosineljänneksestä ja 7 prosenttiyksikköä vuodentakaisesta. Työmarkkinoiden poikkeuksellisesta epävarmuudesta kertoo sekin, että 8 % vastaajista ei osannut sanoa, tekevätkö he henkilöstömääräänsä muutoksia seuraavan kolmen kuukauden aikana.

Teollisuus vetää, HoReCa heikkenee

Huhti-kesäkuun 2021 työllistämisnäkymien saldoluku on positiivinen kolmella ja negatiivinen neljällä toimialalla seitsemästä. Tulokset heikkenevät kuudella toimialalla niin kvartaali- kuin vuosivertailussakin.

Nousijat: Vahvimmat rekrytointiaikeet ovat teollisuudessa. Myös rahoitus- ja vakuutusalalle, kiinteistöalalle sekä liike-elämän palveluihin ennustetaan maltillista kasvua vuodentakaisesta.

Laskijat: Ymmärrettävistä syistä majoitus- ja ravitsemistoiminnan työllisyysnäkymät näyttävät heikoilta. Myös rakentamisen alalle ennustetaan heikkoja työllisyysnäkymiä. Näiden lisäksi muut palvelut (julkinen hallinto; koulutus; terveys- ja sosiaalipalvelut; kuljetus ja varastointi; informaatio- ja viestintä) raportoi heikkoja näkymiä: ennuste on heikoin kuuteen vuoteen.

“Huolimatta positiivisista rokoteuutisista suomalaisyritysten rekrytointiaikeet vajoavat lievälle miinukselle kevään ja alkukesän osalta”, sanoo ManpowerGroupin Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

”Vaikka sekä yritysten että kuluttajien luottamusindeksit ovat hieman parantuneet viime aikoina, kehitys ei vielä heijastu työnantajien rekrytointisuunnitelmiin. Toimialojen ja yritysten välillä on isoja eroja, palvelusektorilla on edelleen tiukkaa, kun taas teollisuudessa odotuksissa on jo enemmän optimismia. Kun markkinat alkavat vähitellen toipua, työnantajat eivät voi loputtomiin lykätä rekrytointejaan, mutta toki paljon riippuu edelleen siitä, miten rokotusohjelmat etenevät eri maissa”, Kariola toteaa.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivulta

Työmarkkinabarometri
Työmarkkinabarometri (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 275 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän huhti-kesäkuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”