Mitä jos uralla etenemisestä puhuttaisiin jo aloittaessa? Metsä Group sparraa kymmenestä insinööristä tulevaisuuden huippuosaajia

Metsä Group suunnitteli kymmenelle insinöörille urapolkua tukevan perehdytysohjelman, joka mahdollistaa työskentelyn eri tehtävissä ja paikkakunnilla urakiertoon kannustavassa työpaikassa. Metsä Groupin eri liiketoiminta-alueilla, lähellä tuotantoa olevat työpaikat ovat nyt avoinna haettaviksi.
Luotu 21.09.2020

Metsä Group suunnitteli kymmenelle insinöörille urapolkua tukevan perehdytysohjelman, joka mahdollistaa työskentelyn eri tehtävissä ja paikkakunnilla urakiertoon kannustavassa työpaikassa. Metsä Groupin eri liiketoiminta-alueilla, lähellä tuotantoa olevat työpaikat ovat nyt avoinna haettaviksi.

Metsä Group tukee työntekijöidensä urakiertoa ja kokemukset ovat olleet sekä työntekijöille että työnantajalle palkitsevia. Uralla on voinut edetä tehtävästä ja liiketoiminta-alueelta toiseen ja myös paikkakuntien välillä. Samalla laajaa toimintakenttää etsivät asiantuntijat ovat saaneet mahdollisuuden kehittyä useiden toimialojen huippuosaajiksi 5,5 miljardin euron liikevaihtoa tekevän konsernin palveluksessa.

Nyt Metsä Group rekrytoi kymmenen uutta henkilöä tuotannon ja liiketoiminnan kehityksen asiantuntijatehtäviin. Heille tarjotaan yhteinen perehdytysohjelma, jolla tuetaan työtehtävissä menestymistä ja käydään laaja-alaisesti läpi urakiertomahdollisuuksia.

Käyttöinsinöörin, prosessi-insinöörin, tuotantoinsinöörin, kehityspäällikön ja HESQ-insinöörin tehtäviä on avoinna useilla paikkakunnilla. Metsä Fibren tuotantojohtaja Jaakko Anttila sanoo, että monipuolinen, kasvava konserni tarjoaa hyvät mahdollisuudet urakiertoon, ja suunnitellut uudet investoinnit lisäävät toteutuessaan työmahdollisuuksia konsernin sisällä.

”Kaikki työpaikat on perustettu tarpeeseen ja valitut henkilöt aloittavat heti kehittämään toimintaa omassa työtehtävässään toimenkuvansa mukaisesti”, Anttila sanoo.

Monipuolisia mahdollisuuksia

Metsä Groupin rekrytoinnista ja henkilöstön kehittämisestä vastaava johtaja Susanna Tainio sanoo, että jo hakuvaiheessa tehtäviin valituilta odotetaan halukkuutta ja kiinnostusta työskennellä useammassa Metsä Groupin yksiköissä eri paikkakunnilla. Tehtävät sijoittuvat lähelle päivittäistä tuotantoa ja työskentely tapahtuu tiiviisti tehdasympäristössä.

”Näillä rekrytoinneilla varmistamme, että meillä on vahvaa tuotannon insinööriosaamista myös tulevaisuudessa.”

Kehittymistä uusiin tehtäviin ja kasvavaan vastuuseen tuetaan perehdyttämisohjelmalla. Tainio sanoo, että vaikka nyt rekrytoitavat henkilöt sijoittuvat eri puolelle Suomea, yhteinen perehdytys sitoo heidät tiimiksi. Tämä lisää entisestään näköalaa eri tehtaisiin ja toimialoille.

”Perehdytys, siihen sisältyvät valmennukset ja ohjaus hitsaavat uudet asiantuntijamme yhteen. Ryhmän jäsenten on tarkoitus tukea toinen toistaan tehtävissään, mutta jokaisen kehityspolut ovat yksilöllisiä. Siitä saa paljon eväitä jatkaa omaa kehittymistään yhtiön sisällä.”

Uratarinat kertovat kasvun mahdollisuuksista

Urakierto on keskeisessä roolissa uusien henkilöiden rekrytoinnissa, sillä Metsä Groupin asiantuntijoita yhdistää jatkuva halu uuden oppimiseen. Aika ajoin työntekijöiden urapolku jatkuu konsernin sisällä itselle uuden toimialan parissa.

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehtaalla kuitulinjan kehitysinsinöörinä työskentelevä Sanna Kyllönen aloitti Metsä-uransa käyttöinsinöörinä Joutsenossa. Hän on myös tehnyt Metsä Boardille AMK- ja diplomi-insinööriopintojensa opinnäytetyöt.

Nykyisessä tehtävässään hän kehittää muiden ammattilaisten kanssa biotuotetehtaan kuitulinjaa ja sen tuotelaatua sekä toimii laboratoriohenkilöstön esimiehenä. Hän sanoo, että aiemmin sellun tuotanto oli tuntematon maailma.

”Vaikka opinnot antoivat minulle hyvät eväät työelämään, niin tärkeimmän osaamiseni olen kartuttanut vasta Metsä-urani aikana. Useamman vuoden työkokemus ja urakierto ovat tehneet minusta moniosaajan. Uuden oppiminen on aina inspiroinut minua.”

Esimiehet tukevat oman toimenkuvan muokkaamista ja kehitysmahdollisuudet ovat noin 9300 työntekijän konsernissa hyvät. Monipuolista työuraa tavoittelevien ei tarvitse siten odottaa seuraavaa tilaisuutta pitkään.

Merikarvian, Kyrön ja Lappeenrannan sahojen mäntysahatavaran tuotepäällikkönä työskentelevä Niko Öhman aloitti Metsä-uransa 4,5 vuotta sitten Kyrön sahalla kuivaamonhoitajana. Ennen nykyistä pestiään hän on työskennellyt muun muassa toimitusassistenttina ja tuotannonsuunnittelijana sahalla.

”On mahtavaa, miten tosissaan täällä otetaan työntekijöiden kehittyminen. Metsällä järjestetään jatkuvasti uusia koulutuksia ja työntekijöille annetaan mahdollisuus vaikuttaa omaan toimenkuvaansa. Vaikutusmahdollisuudet tuovat myös vaihtelevuutta työpäiviini.”

Lue lisää Metsä Groupin avoimista työpaikoista