Monster mukana Osaaminen näkyviin -viikoilla

Monster on mukana Sitran järjestämillä Osaaminen näkyviin -viikoilla 30.8.–10.9.2021. Viikkojen tavoitteena on auttaa ihmisiä huomaamaan omaa osaamistaan ja tekemään sitä näkyväksi, sekä nostaa aihetta esille julkiseen keskusteluun.

Oman osaamisen tunnistaminen ja varsinkin sen sanoittaminen on tutkitusti monelle vaikeaa. Jos ei tunnista mitä osaa ei voi tietää mitä pitäisi oppia. 

Sitra kehittää Suomessa elinikäistä oppimista monin tavoin. Sitran tahtotila on, että yksilöt ja yhteisöt pystyvät tekemään osaamisensa näkyväksi ja hyödyntämään sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

Sitra on kutsunut eri toimijoita rakentamaan kanssaan Osaaminen näkyviin -viikkoja 30.8.-10.9.2021. Tapahtumaviikoissa on kyse siitä, mitä voimme tehdä ja saada aikaan yhdessä. Tavoitteena on monin tavoin auttaa ihmisiä huomaamaan osaamistaan, tekemään sitä näkyväksi ja nostaa aihetta julkiseen keskusteluun. 

Sitran tärkeimmät viestit:

  • Osaamista kertyy monissa ympäristöissä: työelämä, arki, harrastus, vapaa-aika, perhe-elämä, koulutus, kurssit jne. Kaikkialla syntyvä osaaminen on arvokasta!
  • Jokaisella on monenlaista osaamista, ja kun sen huomaa, löytää osaamiselleen käyttöä. Osaamisen tunnistaminen on tulevaisuuden yleissivistystä.
  • Osaaminen on itsessään arvokasta, ja sen huomaaminen ja näkyväksi tekeminen on merkityksellistä osallisuuden, toimijuuden, sivistyksen, hyvinvoinnin ja työllisyyden näkökulmista.

Lue lisää Osaaminen näkyviin -viikoista

Monsterilta tukea ja työkaluja oman osaamisen tunnistamiseen

Monsterilla olemme sitä mieltä, että ihminen on paljon enemmän kuin pelkkä CV, eli osaamista ja ns. pehmeitä taitoja on tarpeellista löytää, tunnistaa ja hyödyntää enemmän nykyisessä työssä tai työnhaussa. Siksi olemme vahvasti mukana Osaaminen näkyviin -viikoilla tukemassa tätä tärkeää viestiä matkalla kohti parempaa työelämää. 

Olemme koostaneet kaikkien oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistamisen kanssa painiskelevien avuksi videosarjan, jossa eri alojen ammattilaiset kertovat sekä konkreettisia vinkkejä osaamisen sanoittamisen avuksi että avaavat uusia näkökulmia työn merkityksellisyyden tiimoilta. 

Toivomme, että videoista on sinulle iloa, apua ja inspiraatiota! 

Katso videokurssi täällä