Näin muutetaan terveydenhuollon tietojärjestelmät – selainpohjaisuus, avoin lähdekoodi ja laaja integraatio etenevät sairaaloissa

Cinia etsii senioritason ohjelmistosuunnittelijaa terveydenhuollon tietojärjestelmien tiimiin. Sen tehtävänä on vapauttaa lääkärit ja hoitajat tietokoneiden äärestä potilastyöhön moderneihin teknologioihin perustuvilla täsmäratkaisuilla.
Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

Cinian terveydenhuollon ohjelmistojen toimialajohtaja Jukka Hornborg sanoo, että terveydenhuollon IT on innostavassa murrosvaiheessa. Edellisen sukupolven potilastietojärjestelmiä on parjattu pitkään julkisuudessa kirjautumisrumbasta ja tietojen aikaa vievästä käsittelystä. Molemmat heikentävät lääkärien keskittymistä potilaan ongelmien ratkaisemiseen. Valtion omistama verkko- ja ohjelmistoyhtiö Cinia edistääkin modernien teknologioiden käyttöönottoa erityisesti erikoissairaanhoidon täsmäratkaisuilla.

"Selainpohjaiset ja avoimeen lähdekoodiin perustuvat ohjelmistot auttavat erikoisaloilla juuri tässä hetkessä. Jättihankkeet etenevät omalla tahdillaan, mutta sairaanhoitopiirit investoivat hoitoprosessien edistämiseen jatkuvasti."

Hornborg kuvailee, että lääkärit ja hoitajat käyttävät sairaaloissa edelleen hyvinkin vanhoja ohjelmistoja potilastietojen käsittelyyn. Cinian tiimin rakentamat ohjelmistot tuovat potilastiedot käyttöön nopeasti, luotettavasti ja visuaalisesti, jolloin lääkäri saa kokonaiskuvan potilaan tilanteesta täysin uudella tavalla. Raportoinnin automatisointi lisää koko hoitoketjun tehokkuutta merkittävästi.

Hornborg korostaa, että ohjelmistohankkeissa suunnittelijoiden ammattitaidolla on suuri merkitys. Hoitoalan ammattilaiset tuntevat ja hallitsevat omat prosessinsa. Sairaaloiden tietojärjestelmähankkeille on kuitenkin tyypillistä, että määrittely on teollisuushankkeita vähäisempää.

"Ohjelmistosuunnittelijat pääsevät tekemään luovaa työtä ja haastamaan itseään löytämään asiakkaan puolesta parhaan mahdollisen teknisen ratkaisun."

Sote-järjestelmien nopea edistyminen jatkuu

Terveydenhuollon tietojärjestelmäkehityksen veturina toimii kaksi merkittävää hanketta: Metropolialueen Apotti-järjestelmän käyttöönotto jatkuu kuluvan vuoden aikana. Muu Suomi valmistautuu osallistumaan kansalliseen UNA-ekosysteemiin, jonka rakentamisessa myös Cinia on mukana. Apotti korvaa alueensa potilastietojärjestelmiä, UNA puolestaan keskittyy edistämään eri järjestelmien välistä integraatiota.

"UNA:n ei ole tarkoituskaan olla kaiken kattava mammutti, vaan ekosysteemi, jonka kautta eri järjestelmien tieto synkronisoidaan. UNA:n osana myös meidän tiimimme on jatkuvasti mukana uuden luomisessa."

Cinian mallissa ratkaisut perustuvat Javaan ja avoimeen lähdekoodiin. Järjestelmät ovat pääsääntöisesti sairaaloiden palvelinympäristöissä, mutta Hornborgin mukaan myös ne ovat siirtymässä pilveen.

"Tämä muutos on koko toimialalla erityisen kiinnostava, sillä potilastietojärjestelmät ovat sekä toimintavarmuudeltaan että tietosisällöltään poikkeuksellisen kriittisiä."

Hornborg pitääkin terveydenhuollon vaatimusten täyttämistä erityisenä meritoitumisena ohjelmistoalalla. Terveydenhuollon lisäksi cinialaiset työskentelevät teollisuuden, liikenteen, logistiikan ja esimerkiksi Hätäkeskuslaitoksen käyttämän kriittisen infran parissa. Työskentely näissä ympäristöissä on avoinna myös suunnittelijoille, jotka tulevat Cinialle terveydenhuollon tietojärjestelmien tekijöiksi.

"Jos menestyy näin kompleksisessa ympäristössä, on valmis viemään moderneja teknologioita perinteisille toimialoille missä vain."

Hae Cinialle senioritason ohjelmistosuunnittelijaksi terveydenhuollon tietojärjestelmien tiimiin