Onko erottautuminen työnhaussa sittenkään niin vaikeaa?

On aloja, joilla työnhakija joutuu näkemään runsaasti vaivaa erottuakseen edukseen muiden hakijoiden joukosta. Mutta onko erottautuminen työnhaussa sittenkään kovin vaikeaa?

Joillain aloilla työnhakija joutuu näkemään vaivaa erottuakseen edukseen muiden hakijoiden joukosta. Kilpakumppaneita voi olla satoja, joiden joukossa puolestaan on runsaasti kriteerit täyttäviä, tehtävään yhtä potentiaalisia osaajia. Erottautuminen nousee arvoonsa, mutta toisinaan sen ajatellaan olevan ilotulituksia, tuoksuvia kirjeitä, toimistolle vietyjä kahvikupillisia, tai ammattimaisia videoklippejä.

Mutta onko erottautuminen työnhaussa sittenkään ihan näin vaikeaa? Sen kertovat Eilakaislan rekrytoijina työskentelevät Kati Kulin sekä Terhi Ruutinen.

Mitkä ovat mielestänne parhaat keinot erottautumiseen kun hakijoita on paljon?

- Parhaat keinot erottua ovat aktiivisuus ja valmistautuminen. Tämä tarkoittaa sitä, että hakija on selvittänyt taustatiedot tehtävään ja yritykseen liittyen, jonka perusteella hän osaa esittää hyviä kysymyksiä soittaessaan lisätietoja tehtävästä. Taustakartoituksen pohjalta hän osaa myös esittää asiansa sujuvasti ja selkeästi niin puhelimessa kuin hakemuksessakin.

Miten hakija voi erottua rekrytointijärjestelmässä muiden hakijoiden joukosta?

- Rekrytointijärjestelmiin on olennaista täyttää kysytyt tiedot riittävän huolellisesti. Niistä etsitään tietoja erilaisin hakukeinoin, joten vaikka lomakkeiden täyttäminen tuntuu työläältä, vaiva on sen väärti. Lomakkeilla usein olevat tarkentavat kysymykset herättävät mielenkiinnon lukea lisää, joten lomakkeen kenttiä ei kannata ohittaa tai kuitata ”kts. CV”-merkinnällä. Kaikki määrämuotoisen työnhakulomakkeen avoimet kentät kannattaa käyttää hyväkseen muistaen sujuvan kielen käytön ja napakan esitystavan.

Jos lähettää avoimen hakemuksen yritykseen, miten tällaisessa tapauksessa voi tulla huomioiduksi ja erottautua?

- Keskeistä on perehtyä huolella yritykseen ja kertoa vakuuttavasti, miten oma osaaminen olisi yritykselle hyödyksi ja tulee muistaa, että avoin ei tarkoita samaa kuin kohdentamaton. Yritykseen on hyvä soittaa ennen avoimen hakemuksen laittamista ja selvittää, kenelle hakemuksen voi osoittaa ja millä tavalla. Hakemuksen perään on myös hyvä parin viikon päästä soittaa ja tiedustella miten avoimia hakemuksia käsitellään ja olisiko mahdollista päästä esittäytymään henkilökohtaisesti.

Ovatko erilaiset visuaaliset keinot suositeltavia erottautumisen varmistamiseksi? Entä somen tai videon hyödyt?

- Lyhyt videotervehdys erottaa sinut varmasti muista hakijoista. Myös CV saa olla visuaalinen, kunhan faktat ovat helposti löydettävissä, eivätkä liian voimakkaat efektit häiritse lukemista. Esimerkiksi työkokemuksen yhteyteen voi lisätä työnantajien logot, jolloin nopealla vilkaisulla saa käsityksen siitä, missä henkilö on työskennellyt.

Auttaako puhelu erottautumisessa?

- Puhelu on se ykkösjuttu erottautumisessa! Hyvän puhelun tehtävä on herättää rekrytoijan mielenkiinto soittajaa kohtaan ja saada rekrytoija odottamaan hakemusta. Valmistaudu siis hyvin ja esitä kysymyksiä, joihin ei löydy vastauksia ilmoitustekstistä tai yrityksen nettisivuilta. Tarkentavien kysymysten vastauksia voit hyödyntää hakemustekstissä. Lisätietopuhelun tarkoituksena on arvioida, onko tehtävä sellainen, mitä haluat hakea ja täytätkö kriittisimmät vaatimukset riittävästi.

Mitä ei kannata tehdä erottuakseen?

- Liika aktiivisuus saattaa kääntyä myös itseään vastaan. Esimerkiksi jos soittaa liian usein tai vailla varsinaista asiaa, tai jos hakee kaikkia paikkoja tietämättä, mihin oikeasti haluaa ja mihin oma osaaminen ja valmiudet riittävät.

Löytyisikö teiltä jokin esimerkki hakijasta, joka erottautui edukseen isosta hakijamassasta - miten hän sen teki?

- Hakija soitti ja kysyi loistavia lisäkysymyksiä, jotka osoittivat osaamisen, motivaation sekä perehtyneisyyden haettavaan tehtävään. Puhelun jälkeen jäimme odottamaan hakemusta ja kutsuimme hänet heti haastatteluun. Hakija ei tullut valituksi hakemaansa tehtävään, mutta jäi mieleen, ja työllistyi myöhemmin toiseen asiakasyritykseen.

Kati ja Terhi korostivat vielä, että CV:n tulee ensisijaisesti tuoda esille henkilön osaaminen ja mahdollisesti myös hänen intressinsä tulevaisuutta varten.

- Aivan liian usein joudumme harmittelemaan puutteellisia ansioluetteloita. CV on paljon enemmän kuin luettelo koulutuksista ja työpaikoista titteleineen ja kestoineen.

He kehottavat ensisijaisesti asettumaan rekrytoijan asemaan ja miettimään, mitä itse haluaisit hakijasta tietää ja millä keinoin sinulle jäisi hakija mieleen tai miten hän voisi jättää positiivisen muistijäljen.

Ilotulitusta tai tuoksukirjeitä ei siis välttämättä ensimmäiseksi kannata sännätä tekemään, mutta videoklippi saattaa jo poikia tuloksia. Ammattilaistasoinen sen ei kuitenkaan tarvitse olla, vaan omalla älypuhelimella hyvässä valaistuksessa nauhoitettu pätkä toimii aivan yhtä hyvin.

Katso avoimet työpaikat

Mirva Puranen
Monster