Onnettomuuksia ehkäisevät hyvät käytännöt halutaan valtakunnallisiksi – Väylävirasto palkkaa tieturvallisuuden sparraajan

Väylävirasto rekrytoi tieturvallisuuden asiantuntijan valtakunnalliseen ohjaustehtävään. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on sekä eurooppalaisten mallien että paikallisten hyvien käytäntöjen levittäminen koko maan alueelle. Lue lisää tehtävästä ja hae!
Kuvituskuva: Väylävirasto. Aurinkoinen maisema, jossa keskellä metsää kulkee autotie.

Väylävirasto rekrytoi tieturvallisuuden asiantuntijan valtakunnalliseen ohjaustehtävään. Yksi keskeisimmistä tehtävistä on sekä eurooppalaisten mallien että paikallisten hyvien käytäntöjen levittäminen koko maan alueelle. Väyläviraston turvallisuus- ja johtamisjärjestelmäosaston apulaisjohtaja Tomi Kangas sanoo, että uuteen tehtävään haettava asiantuntija on kokenut tieturvallisuuden ammattilainen ja hyvä verkostoituja.

Kankaan mukaan edellytykset tieturvallisuuden pitkäjänteiseen kehittämiseen ovat hyvät. Väylävirasto, ELY-keskukset ja muut liikenneturvallisuustoimijat tekevät hyvää työtä: Turvallisuusnäkökulma on mukana tiestön suunnittelussa, rakentamisessa ja kunnossapidossa. Se mitä uudella turvallisuusasiantuntijan tehtävällä halutaan saavuttaa, on entistä parempaa kokonaiskoordinointia ja hyvien käytäntöjen leviämistä valtakunnallisesti.

"Hyvät käytännöt saadaan jaettua parhaiten, kun kokenut asiantuntija pystyy ottamaan koordinoinnin vastuulleen", Kangas sanoo.

Tieturvallisuuden asiantuntija toimii Väyläviraston ja ELY-keskusten tukena ja apuna tieturvallisuustoimenpiteiden suuntaamisessa. Kangas kuvailee, että asiantuntija ottaa tieturvallisuuden haltuun kansallisella tasolla ja tietää itse, missä häntä pitää kuunnella, ja mistä hänen tulee viedä viestiä muuallekin. Keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat ELY-keskukset, Traficom, poliisi, liikenne- ja viestintäministeriö sekä kansalliset ja EU-tason työryhmät.

Väyläviraston sisällä asiantuntija huolehtii siitä, että Väyläviraston johto tietää, mitä asioita on priorisoitava. Kangas toteaa, että turvallisuus- ja johtamisjärjestelmäosasto voi kuulostaa byrokraattiselta, mutta viraston arjessa toimitaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti.

"Ei tässä ole kyse ikuisuushankkeista vaan siitä, että meidän pitää prosessoida jatkuvasti saamaamme informaatiota ja tieturvallisuuden asiantuntijalla on erittäin keskeinen rooli hänen arvioidessaan, mihin meidän pitää suunnata huomiota ja resursseja seuraavaksi."

Tehtävä yhdistää Väyläviraston johdon ja tiealan

Kangas on itse aloittanut apulaisjohtajana aiemmin tänä vuonna ja on tehnyt työuransa erityisesti rautateiden turvallisuuden parissa. Hän odottaa asiantuntijalta osaavaa sparrausta tieturvallisuuden kehittämisestä.

"Tämä asiantuntija on se, joka pitää johdon ajan tasalla siitä, mitä tarpeet ja mahdollisuudet ovat.

Vesiväyliä, rautateitä ja tieverkkoa johdetaan samalla tavalla, mutta eri väylämuotojen ominaispiirteet korostuvat, mitä lähemmäksi suunnittelua, rakentamista ja kunnossapitoa mennään.

Tehtävään odotetaan kokenutta asiantuntijaa, jolle Väyläviraston rooli tieverkon omistajana ja hallinnoijana on todennäköisesti entuudestaan tuttu. Kangas tiivistää, että tehtävä Väylävirastossa on asiantuntijalle uusi tilaisuus valjastaa vuosien aikana karttunut kokemus koko maan tieturvallisuuden edistämiseksi pitkällä aikajänteellä.

"Väyläviraston budjettiin varatut rahat pitää käyttää viisaasti. Kaipaamme asiantuntijan näkemystä esimerkiksi siihen, mihin vuosittaisia investointeja sekä tutkimus- ja kehitysprojekteja tulisi suunnata tieturvallisuuden näkökulmasta."

Hae tieturvallisuuden asiantuntijaksi Väylävirastolle