Osaajapulatutkimus: Näihin tehtäviin on haastavaa löytää tekijöitä

Manpowerin teettämän tutkimuksen mukaan osaajapula on kiristynyt Suomessa. Suomalaisista työnantajista 67 % kokee, että heillä on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä. Vaikeimmiksi koetaan ammattityöntekijöiden, myynnin ja markkinoinnin sekä kuljetusalan ammattilaisten palkkaaminen.

Manpowerin Talent Shortage Survey -tutkimuksen mukaan osaajapula on yhdessä vuodessa kasvanut 20 prosenttiyksikköä Suomessa. 67 % työnantajista sanoo, että heillä on vaikeuksia löytää tarvittavaa osaamista. Vuonna 2018 vastaava luku oli 47 %.

Tutkimus osoittaa, että osaajapulan kiristyminen on globaali ilmiö, viimeisen vuoden aikana henkilöstön löytäminen on hankaloitunut 33:ssa maassa 44:stä kyselyyn osallistuineista maista. Maakohtaisesti vertailtaessa, Suomen osaajapula on noussut vaikeimpaan kategoriaan, suurin piirtein samoissa luvuissa suurien talousmaiden – Yhdysvaltojen, Saksan ja Ruotsin – kanssa. Kuitenkin, esimerkiksi työvoimapula Japanissa näyttää lukujen valossa hurjalta, jopa 88 % työnantajista on vaikeuksia täyttää avoimia tehtäviä.

Vaikeimmin täytettävät työtehtävät Suomessa vuonna 2019

  1. Ammattityöntekijät (esim. sähköasentajat, hitsaajat, mekaanikot)
  2. Myynti ja markkinointi (myyntiedustajat ja -päälliköt; graafiset suunnittelijat)
  3. Kuljetus ja logistiikka (tavaraliikenteen ja joukkoliikenteen kuljettajat; jakelu)
  4. IT-asiantuntijat (tietoturva- ja verkkoasiantuntijat; tekninen tuki)
  5. Rakentaminen (rakennustyöntekijät)
  6. Laskentatoimi ja rahoitus (kirjanpitäjät, tilintarkastajat, rahoitusanalyytikot)
  7. Terveydenhoito (lääkärit ja sairaanhoitajat; muut terveydenhuollon ammattilaiset)
  8. Esimiehet (työnjohtajat, tiiminvetäjät, tarkastajat)
  9. Hotelli- ja ravintola-ala (hotelli- ja ravintolatyöntekijät)
  10. Insinöörit (kemia; sähkö; maa- ja vesirakennus; konetekniikka)

Digitalisaation vaikutukset näkyvät kaikilla aloilla. Kun teknologia muuttaa työelämää, vaikeasti täytettävät työtehtävät voivat vaikuttaa samanlaisilta kuin ennen, mutta niiden tekemiseen vaadittavat taidot ovat muuttuneet ja jatkavat muuttumista edelleen.

"Teknologisen murroksen, digitalisaation ja automaation kiihdyttäessä tahtia suurin osa maailman työnantajista on joko lisäämässä tai pitämässä ennallaan työntekijöidensä määrää – ei vähentämässä sitä. Työroolit ja osaamisvaatimukset muuttuvat nopeammin kuin koskaan aiemmin. Mitä teknologiapainotteisemmaksi maailma muuttuu, sitä enemmän ihmisen osaamiselle on kysyntää.", analysoi ManpowerGroupin pääjohtaja Jonas Prising.

Tämä tarkoittaa, että työnantajayritysten on tosissaan panostettava työntekijöiden houkutteluun, sitouttamiseen ja pysyvyyteen, ja pohdittava, mitä tarjottavaa heillä on työntekijöille.

Lue lisää tutkimuksesta

ManpowerGroup tilasi kaksiosaisen tutkimuksen työmarkkinoiden osaamisvajeeseen liittyvistä haasteista organisaatioissa sekä ihmisten työhön liittyvistä asenteista ja odotuksista.
Infocorp suoritti kvantitatiivisen osaamispulaa koskevan tutkimuksen, johon osallistui yli 24 000 työnantajaa kuudelta eri toimialalta 44 maassa.