Tunnista vahvuutesi videokurssin avulla

Omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen ei ole itsestäänselvyys. Ilmaisen videokurssin avulla kannustamme jokaista tutkiskelemaan omaa osaamistaan ja kiinnostuksen kohteitaan laaja-alaisemmin.

Olemme koonneet osaamisen teeman ympärille neljä videokokonaisuutta, joissa eri alojen ammattilaiset puhuvat aiheesta eri näkökulmista. 

Miten tunnistat omat vahvuutesi?

Osaamisesta puhuttaessa moni alkaa helposti kertoa tutkinnoistaan ja sertifikaateistaan, sellaisista asioista, joista meillä on jonkinlainen konkreettinen todistus. Työelämässä pelkkä substanssiosaaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme myös muunlaista osaamista, ns. pehmeitä taitoja. Niiden hahmottaminen ei kuitenkaan ole aina helppoa. 

Videoilla työnhaun ammattiravistelijanakin tunnettu puhuja ja headhunter Isa Karlsson kertoo, miten osaamistaan ja vahvuuksiaan voi tunnistaa ja antaa konkreettisia vinkkejä, miten niistä kannattaa kertoa työnhakutilanteessa.

Katso Isan videot täällä

Kuinka olla vakuuttava ja kiteyttää haluamansa viesti?

Pitchaus on taito, josta on hyötyä monenlaisissa tilanteissa, esimerkiksi työhaastattelussa, myyntitapaamisissa sekä verkostoitumistilanteissa. Se on taito kiteyttää haluamansa viesti ytimekkäästi ja myyvästi. Hyvällä pitchaus-osaamisella rakennat täydellisen hissipuheen työhaastatteluun tai saat koko tiimin innostumaan kehitysideastasi. 

Videoilla tietokirjailija ja pitchaus-valmentaja Elsa Ervasti kertoo hyvän pitchin tärkeydestä ja siitä, miten sellainen rakentuu.

Katso Elsan videot täällä

Oma osaaminen näkyväksi

Osaamista karttuu läpi koko elämän erilaisissa ympäristöissä – työelämässä, arjen askareissa, opinnoissa ja harrastuksissa. Mikä saisi meidät laajamittaisesti huomaamaan omaa osaamistamme ja myös tuomaan sitä rohkeasti esiin?

Videoilla Sitran Osaamisen aika -projektin johtava asiantuntija Milma Arola herättelee meitä ajattelemaan osaamistamme monelta eri kantilta sekä auttaa meitä huomaamaan osaamistamme paremmin. 

Katso Milman videot täällä

Löydä oma juttusi

"Oman jutun" löytäminen ei ole itsestäänselvyys. Tiedostamalla omat arvosi olet lähempänä merkityksellisen työn löytämistä. Myös nykyisestä työstään voi innostua uudelleen tarkastelemalla asioita eri näkökulmasta. Jos oma mielemme ei rajoita meitä, mahdollisuutemme ovat rajattomat.

Videoilla tietokirjailija ja positiivisen psykologian kouluttaja Rosa Nenonen auttaa meitä avaamaan ja kehittämään ajatteluamme, rikkomaan itselleen asettamiamme rajoja ja kurkottamaan parhaimpaamme.

Katso Rosan videot täällä

Monsterilla tiedämme, että olet enemmän kuin pelkkä CV. Sinulla on valtavasti erilaista osaamista, josta on hyötyä erilaisissa työtehtävissä ja elämän osa-alueilla. Kannustamme lisäämään Monster-profiiliisi tietoa osaamisestasi, mukaan lukien pehmeät taidot, jotta työnantajat voivat löytää sinut ja pystymme paremmin tarjoamaan sinulle sopivia työpaikkoja.