Vaihtaisitko insinöörityöt räjähdysvaarallisten tilojen laitteiden hyväksyntään? Luvassa pitkä urapolku kansainvälisissä tehtävissä

SGS Fimko etsii uutta ATEX-asiantuntijaa, jonka tehtävä on yhdistää direktiivin maailma sähkö- ja konetekniikkaan. Tutustu tehtävään ja lue lisää työskentelystä SGS Fimkolla.
Kuvituskuva: Kypäräpäisiä työmiehiä päällään neonkeltaiset turvaliivit. Etummaisella miehellä kädessään tabletti.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden sertifiointi on vaativa ja tarkka prosessi, sillä onnettomuusriski on poikkeuksellisen suuri. Hyväksyntää ohjataan EU-alueella ATEX-direktiivillä, jonka vaatimukset on välttämätöntä saada mukaan jo laitteiden suunnitteluvaiheeseen. SGS Fimko etsii nyt uutta ATEX-asiantuntijaa, jonka tehtävä on yhdistää direktiivin maailma sähkö- ja konetekniikkaan.

Aiempaa sertifiointikokemusta tärkeämpää on aito halu oppia jatkuvasti lisää teknisistä laitteista. SGS Fimkon sertifiointijohtaja Markus Ahvenus sanoo, että tehtävään perehdytetään hyvin ja asiantuntijan rooliin kasvaa samalla, kun ATEX-sertifioinnin maailma tulee tutuksi.

"Tämä pesti on oikea, jos on aito kiinnostus perehtyä teknisiin asioihin ja halua ottaa haltuun kansainvälinen asiantuntijarooli."

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi tekee alan ammattilaisista monipuolisia teknisten laitteiden asiantuntijoita. ATEX-asiantuntijalta odotetaan teknistä koulutustaustaa esimerkiksi sähkö- tai konetekniikasta.

EU:ssa direktiivit eivät edellytä riippumattoman kolmannen osapuolen osallistamista useimpien sähkö- ja elektroniikka tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointiin. Sen sijaan räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden arviointiprosessissa on oltava mukana jäsenmaan EU-komissiolle ilmoittama laitos. SGS Fimko on yksi Suomen EU:lle ilmoittamista ATEX-tuotteiden vaatimustenmukaisuuden arviointia suorittavista toimijoista.

Kansainvälinen avaintehtävä kotimaassa

SGS Fimko kuuluu kansainväliseen SGS-konserniin. Uusi ATEX-asiantuntijan tehtävä on osa Suomen SGS:n roolin muuttumista koko konsernin sisällä. ATEX-sääntelyn alaisten laitteiden sertifioinnin vahvin ja pitkäaikaisin kokemus Euroopassa on Ison-Britannian SGS UK:n riveissä. Brexitin myötä Ison-Britannian SGS ei kuitenkaan voi olla EU-alueella toimiva ilmoitettu laitos. Tehtävä on jo siirtynyt Suomeen SGS Fimkolle. Ahvenus luonnehtii, että nyt haettava ATEX-asiantuntija on kokoava voima koko SGS-ryhmän sisällä.

"Työssä tarvitaan hyviä kommunikointitaitoja ja sujuvaa englantia. Samalla se mahdollistaa kansainvälisen työuran tekemisen Suomessa liukuvilla työajoilla ja etätyömahdollisuudella.

Hän korostaa, että nyt haussa on tekniikan ammattilainen, ei EU-juristi. Sertifiointijohtajan unelmahakijalla on perustietämys siitä, mitä ATEX tarkoittaa ja hänellä on intoa lainsäädännön seuraamiseen.

"Tarve asiantuntijan tekniselle ymmärrykselle ja halu kehittää omaa osaamista korostuvat, sillä hän tulee tulevaisuudessa tekemään myös itse sertifiointikatselmuksia ja tekemään päätöksiä vaatimustenmukaisuudesta."

Työura laajenee ATEX-maailman ulkopuolelle

Asiantuntija tulee olemaan jatkossakin tiiviisti yhteydessä SGS:n ATEX-asiantuntijoihin Isossa-Britanniassa. He vastaavat suuresta osasta asiantuntijan teknistä perehdytystä. Alkuvaiheessa asiantuntija koordinoi ilmoitetun laitoksen ATEX-sertifiointia Briteissä ja Suomessa. Toimintaa laajennetaan myöhemmin muihin EU-maihin.

"Tehtävät keskittyvät ensin ATEX-sertifiointiin, mutta ajan kuluessa asiantuntijan urapolku laajenee myös muille tuotealueille. Sillä pääsee jo todella pitkälle, kun on kiinnostunut tekniikasta ja asioista sen ympärillä."

Ahvenus työskenteli itse uransa alkuvaiheessa muutaman vuoden prosessiteollisuuden sähkösuunnittelussa ja suuntasi sieltä SGS Fimkoon testausinsinööriksi. Tehtävänä oli testata ovatko asiakkaiden koneet EU-direktiivien mukaisia. Vastuut ovat kasvaneet vuosien aikana ja hän aloitti tuotesertifioinnin johtajana tänä vuonna.

”Työskentely SGS Fimkossa on ollut näiden vuosien aikana todella antoisaa. Kahta samanlaista päivää ei ole ollut. Toiminta SGS-ryhmän sisällä on kansainvälistä ja opettaa joka päivä jotain uutta.”

Hae SGS Fimkolle asiantuntijaksi ATEX-tuotealueelle