Suomen siltojen korjaaminen on kansallinen suururakka – Väyläviraston etsimä silta-asiantuntija varmistaa onnistumisen

Suomessa on 15 000 maantiesiltaa ja 2500 rautatiesiltaa, joista valtaosa on tehty sotien jälkeisinä vuosikymmeninä. Ikääntyneiden siltojen korjausvelan kuittaaminen on urakka, josta selviäminen edellyttää taidolla koordinoitua tekemistä ja parhaiden käytäntöjen hyödyntämistä. Väylävirasto etsii tämän varmistamiseksi siltojen ja muiden taitorakenteiden korjaustavat hallitsevaa asiantuntijaa ohjaamaan ja kehittämään siltojen korjaustöitä koko maan alueella.
Kuvituskuva: Silta
Kaupallinen yhteistyö: Tutustu työnantajaan

Taitorakenneyksikön päällikkö ja rekrytoiva esimies Markku Äijälä siirtyi Väyläviraston silta-asiantuntijaksi alan konsultointiyrityksestä viisi vuotta sitten ja aloitti nykyisessä tehtävässään 2019. Muutos syvensi nopeasti rakennusalan DI:n ymmärrystä siitä, mistä väyläinfrassa on kyse: Aiemmin työpöydällä oli korkeintaan muutaman sillan ryhmiä. Silta-asiantuntija taas katsoo osaltaan, että valtakunnan rahti- ja henkilöliikenne kulkee mahdollisimman varmasti.

"Esimerkiksi syrjäseuduilla sillat turvaavat raaka-aineiden kuljetuksen metsistä ja silloin kyse on koko maan kilpailukyvystä. Detaljien kanssa saa tehdä töitä edelleen, mutta silta-asiantuntija näkee myös ison kuvan väyläverkon merkityksestä."

Silta-asiantuntijalta odotetaan työkokemusta siltojen sekä muiden taitorakenteiden ja etenkin betonirakenteiden korjaussuunnittelusta tai korjaustöistä. Työtehtävät Väylävirastossa keskittyvät siihen, että siltaurakat tehdään tasalaatuisesti ja kestämään pitkään. Työmaat ovat liikenteen pullonkauloja, joten valmista pitää tulla ensi yrityksellä.

"Kun silta korjataan, kesä ajetaan sillä kohtaa yhtä kaistaa pitkin. Tienkäyttäjien harmitus on vääjäämätöntä, mutta kun asiat tehdään oikein, yksi sukupolvi pääsee ajamaan siitä häiriöttä."

Asiantuntijan luotsaama SILKO on korjaustyön kivijalka

Koordinointityössä silta-asiantuntija pääsee päivittämään jo 45-vuotiseen perinteeseen yltänyttä SILKO:a eli siltojen korjausohjetta. SILKO on kansainvälisestikin harvinainen kokoelma, joka jalkauttaa asiantuntijan osaamisen työmaille ja helpottaa kaikkien siltojen korjaustöihin osallistuvien työtä.

"Suunnittelijat voivat luottaa siihen ja SILKO antaa tukea myös korjausten edetessä. Korjausohjeiden laatiminen on suuri osa tehtävää, mutta esimerkiksi tarkastus- ja hyväksyntätehtävät pitävät silta-asiantuntijan kiinni myös kenttätyössä."

Näkökulma on kuitenkin paikallisten projektien sijaan valtakunnallinen.

"Silta-asiantuntijana asioita pitää miettiä ison massan kautta ja asioita peilataan siihen mitä koko valtakunnan siltojen kanssa tehdään."

Näkökulman laajentamiseen ja asiantuntijana kasvamiseen saa tukea omasta työyhteisöstä. Taitorakenneyksikkö työllistää 14 kovan tason asiantuntijaa, joiden työkokemus Väyläviraston riveissä yltää 1980-luvulle asti. Työurat ovat pitkiä.

"Silta-asiantuntija on se, joka monesti sanoo palavereissa viimeisen sanan, toki muita asiantuntijoita kuunnellen ja yhteistyössä. Työ on vastuullista, mutta sitä ei tehdä vapaa-ajalla – valtiolla pidetään huolta siitä, että työajat pysyvät hallinnassa.

Hae Silta-asiantuntijaksi Väylävirastolle