Metsä Group

Metsä Group

About

Metsä Group
www.metsagroup.fi

Metsä Group näyttää biotalouden suuntaa. Investoimme kasvuun, biotuotteiden kehittämiseen ja fossiilittomaan tulevaisuuteen. Tuotteidemme raaka-aine on uusiutuva puu pohjoisen kestävästi hoidetuista metsistä. Liiketoiminnassamme keskitymme metsäteollisuuden kasvualoihin: puunhankintaan ja metsäpalveluihin, puutuotteisiin, selluun ja ensikuitukartonkeihin sekä pehmo- ja tiivispapereihin.

Metsä Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 5,5 miljardia euroa, ja työllistämme noin 9 200 henkilöä kaikkiaan 30 maassa. Kansainvälisen konsernimme juuret ovat suomalaisessa metsässä – emoyrityksemme on noin 100 000 metsänomistajan Metsäliitto Osuuskunta.

Seuraa Metsä Groupia:       

Twitter

LinkedIn

Facebook

YouTube

Instagram

Slideshare

 

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut
 
www.metsaforest.com

Metsä Groupin puunhankinta ja metsäpalvelut vastaa Metsä Groupin emoyrityksen, Metsäliitto Osuuskunnan jäsenille tarjottavista palveluista ja niiden kehittämisestä. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 100 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Tarjoamme omistajajäsenillemme kaikki tarvittavat metsänhoidon palvelut kestävän metsätalouden harjoittamiseen ja metsäomaisuuden arvon kasvattamiseen.

Hankimme kaiken Metsä Groupin käyttämän puun Itämeren alueen kestävästi hoidetuista metsistä, valtaosan omistajajäseniltämme Suomesta. Toimitamme myös merkittävän määrän energiapuuta, kuorta ja purua jatkojalostukseen.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 840 henkilöä.

Metsä palvelee: Twitter | Facebook

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre on johtava biotuotteiden, biokemikaalien ja bioenergian valmistaja. Olemme maailman suurin markkinahavusellun tuottaja ja globaalisti merkittävä sahatavaran valmistaja. Laadukkaille tuotteillemme riittää kysyntää, sillä uusiutuva puu tarjoaa vastuullisen vaihtoehdon fossiilisille materiaaleille.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 1,8 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 300 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

 

Metsä Wood
www.metsawood.fi

Metsä Wood on yksi Euroopan johtavista puuviilutuotteiden valmistajista. Jalostamme arvokasta tukkipuuta ympäristöystävällisiksi puutuotteiksi rakentamiseen ja kuljetusvälineteollisuuteen, jotka megatrendien myötä ovat kasvavia tulevaisuuden toimialoja. Päätuotteitamme ovat Kerto® LVL, koivu- ja havuvanerit sekä sahatavaran jatkojalosteet. Materiaalitehokkaat puutuotteet varastoivat hiiltä ja niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa.

Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 0,4 miljardia euroa, ja työllistämme noin 1 600 henkilöä. Metsä Wood on osa Metsä Groupia.

Seuraa Metsä Woodia: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest

 

Metsä Board
www.metsaboard.com

Metsä Board on Euroopan johtava ensikuitukartonkien valmistaja. Keskitymme kevyisiin ja korkealaatuisiin taive- ja tarjoilupakkauskartonkeihin sekä valkoisiin kraftlainereihin. Tuotteidemme puhdas ensikuitu on uusiutuva ja turvallinen raaka-aine kestävästi hoidetuista pohjoisista metsistä. Olemme edelläkävijä vastuullisuudessa, ja tavoitteenamme ovat täysin fossiilittomat tehtaat ja raaka-aineet vuoteen 2030 mennessä.

Kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa innovatiivisia pakkausratkaisuja luomaan parempia kuluttajakokemuksia pienemmillä ympäristövaikutuksilla. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 1,9 miljardia euroa, ja työllistämme noin 2 400 henkilöä. Metsä Board on osa Metsä Groupia. Metsä Boardin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä.

Seuraa Metsä Boardia: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

 

Metsä Tissue
www.metsatissue.com

Metsä Tissue – puhtaampaa arkea tekemässä. Olemme yksi Euroopan johtavista koti- ja suurtalouksien pehmopapereiden toimittajista sekä yksi maailman johtavista tiivispapereiden toimittajista.
 
Tuotemerkkimme ovat Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin ja SAGA. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat viidessä maassa, ja työllistämme noin 2 500 henkilöä. Vuonna 2020 liikevaihtomme oli noin 1,0 miljardia euroa. Metsä Tissue on osa Metsä Groupia, joka on vastuullisen biotalouden edelläkävijä.

Seuraa Metsä Tissueta: Twitter LinkedIn

 

 

Metsä Group

www.metsagroup.com

Metsä Group leads the way in the bioeconomy. We invest in growth, developing bioproducts and a fossil free future. The raw material for our products is renewable wood from sustainably managed northern forests. We focus on the growth sectors of the forest industry: wood supply and forest services, wood products, pulp, fresh fibre paperboards, and tissue and greaseproof papers.

Metsä Group’s annual sales is approximately EUR 5.5 billion, and we have around 9,200 employees in 30 countries. Our international Group has its roots in the Finnish forest: our parent company is Metsäliitto Cooperative owned by 100,000 forest owners.

Follow Metsä Group:

Twitter

LinkedIn

Facebook

YouTube

Instagram

Slideshare

Metsä Group’s Wood Supply and Forest Services
 
www.metsaforest.com

Metsä Group’s Wood Supply and Forest Services provides and develops the services offered to the members of Metsä Group's parent company, Metsäliitto. The cooperative consists of approximately 100,000 Finnish forest owners who together own about half of Finland’s private forests. We provide all the forest services required to engage in sustainable forest management and raise the value of forest assets.

We procure all the wood used by Metsä Group from sustainably managed forests in the Baltic Sea region, most of it from our owner-members in Finland. We also supply significant volumes of energy wood, bark and sawdust for further processing.

In 2020, our sales totalled EUR 1.8 billion, and we have around 840 employees. 

 

Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood is one of Europe’s leading manufacturers of engineered wood products. We process valuable log wood into environmentally friendly products for construction and transport industry, which are both megatrend-driven businesses of the future. Our main products are Kerto® LVL, birch and spruce plywood and further processed sawn timber. Material-efficient wood products store carbon and play an important role in combating climate change.

In 2020, our sales totalled approximately EUR 0.4 billion, and we have around 1,600 employees. Metsä Wood is part of Metsä Group.

Follow Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest

 

Metsä Fibre
www.metsafibre.com

Metsä Fibre is a leading producer of bioproducts, biochemicals and bioenergy. We are the world’s largest producer of softwood market pulp and a globally significant manufacturer of sawn timber. There is a growing demand for our high-quality products, as renewable wood provides a responsible alternative to fossil-based materials.

In 2020 our sales totalled approximately EUR 1,8 billion, and we have around 1,300 employees. Metsä Fibre is part of Metsä Group.

 

Metsä Board

www.metsaboard.com

Metsä Board is a leading European producer of premium fresh fibre paperboards. We focus on lightweight and high-quality folding boxboards, food service boards and white kraftliners. The pure fresh fibres we use in our products are a renewable resource, traceable to origin in sustainably managed northern forests. We are a forerunner in sustainability, and we aim for completely fossil free mills and raw materials by 2030.

Together with our customers we develop innovative packaging solutions to create better consumer experiences with less environmental impact. In 2020, our sales totalled EUR 1.9 billion, and we have about 2,400 employees. Metsä Board, part of Metsä Group, is listed on the Nasdaq Helsinki.

Follow Metsä Board: Twitter LinkedIn YouTube Instagram

 

Metsä Tissue
www.metsatissue.com

Metsä Tissue creates a cleaner every day. We are one of the leading tissue paper suppliers in Europe to households and professionals and one of the leading greaseproof paper suppliers globally.
 
Our brands are Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin and SAGA. With production units in five countries, we employ around 2,500 people. In 2020, our sales totalled EUR 1 billion. Metsä Tissue is part of Metsä Group, a forerunner in sustainable bioeconomy.

Follow Metsä Tissue: Twitter LinkedIn

Company profile type: 
Employer
Company size: 
1000+ employees
Industry: 
Manufacturing
Company Turnover: 
Yli 100 000 000 €

Video: 

Company Locations