Skip to main content

Similar jobs like this one

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Portängens dh

Vi befinner oss i en trygg och naturnära miljö i Mankans, med flera aktiviteter i vår närmiljö. Vi trivs i skogen och på skidspåret, besöker bibliotek och parker i vår närhet.

Vi arbetar för en uppmuntrande och inspirerande atmosfär och bemöter alla barn jämnlikt. Hos oss är barnen en stor del av vår planering och genomförande av verksamhet och vi strävar långt efter barnens delaktighet, genom att lyssna på barnens behov och intressen.

Som barnskötare arbetar du tillsammans med en lärare och det övriga teamet mot en kvalitativ småbarnspedagogisk vardag. I arbetet ingår planering, förverkligande och utvärdering av den pedagogiska verksamheten.

Arbetsplats och adress: Portängens daghem, Portängsvägen 12, 02180 Esbo
Arbetstid: 38 h 15 min/vecka
Jobbet är för viss tid.

Behörighetskrav:

Behörighet i enlighet med lagen om småbarnspedagogik (540/2018)

För uppgiften lämplig grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, grundexamen inom social- och hälsovårdsbranschen eller annan motsvarande examen. T.ex. barnskötare, dagvårdare och närvårdare (kompetensområdet för pedagogisk verksamhet och vård av barn och unga).

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern.

Vi värdesätter: Pålitlighet, flexibilitet samt en positiv attityd.

På Esbo stad är varje arbetsdag meningsfull. Hos oss kan du vara med och bygga upp samhället på första parkett och underlätta stadsbornas vardag. Vi erbjuder dig goda personalförmåner: vi stöder bland annat lunch, motion och kultur samt arbetsresor; vi kan hjälpa dig att få tag på en hyresbostad. Läs om meningsfullt arbete: https://www.esitteemme.fi/espoonrekry_sv/WebView/

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Salla Kurkela tel. 0406369800 salla.kurkela@espoo.fi
Työpaikan osoite: Portängsvägen 12, 02180 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 2215,06 €/månad
Työ alkaa: 1.8.2022 - 30.6.2023
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 09.06.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-939-22/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 22.05.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11427827

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Barnskötare inom småbarnspedagogik, Portängens dh

Espoo
Temporary & project work, Full time

Published on 06.06.2022

Share this job now