Skip to main content

Erityisopettaja, tuettu erityisluokka

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Pihlajiston ala-asteen kouluun erityisopettajaa tuettuun erityisluokkaan. Tuetulle erityisluokalle ohjautuvat oppilaat eri puolelta Helsinkiä. Luokkamuodossa annetaan vaativaa erityistä tukea ryhmässä, jossa kolmen aikuisen tiimi toimii yhdessä. Tehtävään kuuluu toimiminen osana oppilaiden moniammatillista verkostoa, opetuksen suunnitteleminen ja toteuttaminen jokaiselle oppilaalle sopivaksi. Työ on vaihtelevaa ja yhteistyö oppilaan huoltajien kanssa on päivittäistä. Työssä onnistuminen edellyttää joustavaa asennetta, erinomaisia vuorovaikutustaitoja ja ratkaisukeskeistä asennetta oppimisen esteiden poistamiseksi.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Lisäksi tehtävässä edellytetään kokemusta vaativan erityisen tuen parissa työskentelystä.

Kokemus verkostoissa toimimisesta luetaan eduksi.

Yhteystiedot: rehtori Heli Färm
09 310 82557
heli.farm@hel.fi
Työpaikan osoite: Harjannetie 36, 00710 HELSINKI
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-453-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Erityisopettaja, tuettu erityisluokka

Helsinki
Permanent, Full time

Published on 18.05.2021

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 ?

Share this job now