Skip to main content

Similar jobs like this one

Förbundsassistent

Natur och Miljö är en finländsk miljöorganisation som arbetar på svenska. Vi har i 50 år samlat natur- och miljöintresserade personer till en folkrörelse som tar ställning och påverkar beslut på lokal och nationell nivå. Vi är en del av den globala miljörörelsen med nära kontakter till nordiska...

Förbundsassistent

Natur och Miljö rf
Helsinki
Maarianhamina
Turku
Vaasa
Permanent, Part time & per diem

Published on 29.10.2021

Share this job now