Skip to main content

Kuntoutusohjaaja

Porin perusturva hakee kuntoutusohjaajaa määräaikaiseen työsuhteeseen 1.9.-31.12.2021 Noormarkun osaston kotiinkuntoutusyksikköön.

Kotiinkuntoutusyksikkö (16 paikkaa) toimii Noormarkun osastolla. Osastolla toimii lisäksi Akuutti lyhytaikaisosasto (15 paikkaa) Kuntoutusohjaajan toimi liittyy Porin perusturvan tuottavuusohjelmaan, jonka yhtenä tavoitteena on kotiinkuntoutusyksikön toiminnan kehittäminen.

Kotiinkuntoutusyksikössä arvioidaan ja kuntoutetaan monipuolisesti akuutin sairauden jälkeen iäkkäitä, joiden hoito on sairaalajaksolla pitkittynyt ja toimintakyky ei ole mahdollistanut kotiutumista. Tavoitteena on vahvistaa iäkkään voimavaroja ja tukea kotona pärjäämistä. Kuntoutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan ja omaisten kanssa moniammatillisen tiimin turvin. Henkilökuntaan kuuluu kaksi geriatria (paikan päällä toimiva lääkäri sekä etälääkäri), fysioterapeutit, sairaanhoitajat, lähihoitajat ja sosiaalityöntekijä sekä muu osaston henkilökunta. Kuntoutusohjaajan toimenkuva suunnitellaan yhdessä toimeen valitun kanssa. Tehtävään tulee kuulumaan kuntoutujien kokonaisvaltainen hoidon ja kuntoutuksen arviointi, suunnittelu ja toteutus yhdessä muun henkilökunnan kanssa.

Työaika on päivätyö, yleistyöaika 38,25 h/vk.

Palkka 2550,32

Toivomme aiempaa kokemusta iäkkäiden kanssa toimimisesta sekä aitoa kiinnostusta että innostusta vanhustyöhön ja sen kehittämiseen. Tehtävässä tarvitaan kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään haetaan laillistettua sairaanhoitajaa tai fysioterapeuttia, jolla on kuntoutuksen ohjaajan tai geronomin tutkinto

Vaaditut todistukset: kelpoisuuden osoittavat todistukset.

Täytä sähköinen hakemus, josta muodostuu CV. Skannaa tutkintotodistuksesi sähköisen hakemuksen liitteeksi tai toimita esitä ne mahdolliseen haastatteluun kutsuttaessa.
Jos mahdollisuutta sähköisen hakemuksen tekemiseen ei ole, voit lähettää paperisen hakemuksen osoitteeseen Porin kaupungin henkilöstöpalvelut/rekrytointiyksikkö, PL 47 (Valtakatu 15), 28100 Pori.
Itse tehtyä CV:tä tai työtodistuksia ei tarvitse liittää.

WWW-osoite: http://www.pori.fi/tyopaikat
Yhteystiedot: Osastonhoitaja Anna-Liisa Säikkö, p. 044 701 0367, anna-liisa.saikko@porinperusturva.fi
Apulaisosastonhoitaja Kati Rauhalammi p. 044 701 0364, kati.rauhalammi@porinperusturva.fi
Työpaikan osoite: 29600 NOORMARKKU
Palkkaus: 2550,32 €
Työ alkaa: 1.9.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 18.08.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/PORI-16-85-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 04.08.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

.