Skip to main content

Similar jobs like this one

Recommended jobs

Laadunvarmistusinsinööri

Loviisan voimalaitos on Suomen ensimmäinen ydinvoimalaitos ja se on tuottanut sähköä turvallisesti jo yli 40 vuoden ajan. Loviisan voimalaitoksen sähköntuotanto kattaa noin 10% koko Suomen sähköntuotannosta. Henkilöstö Loviisan voimalaitoksella on sitoutunutta, työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä ja turvallisuuskulttuuri näkyy vahvasti arkipäivän työskentelyssä. Tavoitteemme on myös jatkossa turvallinen ja luotettava sähköntuotanto, yhdessä osaavan henkilöstön kanssa.

Tehtävästä

Haemme ammattilaista laadunvarmistusinsinöörin rooliin Loviisan voimalaitoksen Ydinturvallisuusyksikköön. Osana voimalaitoksen ydinturvallisuuden hallintaa ja kehittämistä laadunhallintaryhmä vastaa laitoksen laadunhallintajärjestelmän mukaisten vaatimusten toteutumisen seurannasta, arvioinnista ja raportoinnista sekä osallistuu järjestelmän kehittämiseen. Laadunvarmistusinsinöörin keskeisimpiin tehtäviin kuuluu:

- sisäisten toimintojen ja prosessien auditointitoiminta
- toimittajien toimitusvalmiutta selvittävien toimittaja-auditointien vetäminen ja suorittaminen sekä osallistuminen toimittaja-arviointitoimintaan
- asiakirjojen ja ohjeiden tarkastukset ja ylläpito
- henkilöstön perehdyttäminen
- korjaavien toimenpiteiden ja vaatimusten toteutumisen seuranta ja arviointi
- laadunhallintajärjestelmän toteutumisen valvonta ja arviointi sekä tunnuslukujen seuranta ja analyysi
- osallistuminen laadunhallintaohjelman laatimiseen ja toteuttamiseen sekä kehitysprojekteihin

Tehtävä tarjoaa monipuolisen näkymän ydinvoimalan toimintoihin ja haastavan mahdollisuuden toteuttaa ja parantaa laadunhallintaa ja sen toimintaa osana ydinvoima-alan johtamista. Työssäoppimisen lisäksi annamme tehtäviin perehdytyksen.

Miksi Fortum?

Aikamme suurin haaste odottaa meitä. Energiajärjestelmän uudistaminen on välttämätöntä edistääksemme muutosta kohti puhtaampaa maailmaa. Päästäksemme kohti tavoitteitamme olemme sitoutuneet avoimen työkulttuurin edistämiseen. Keskinäinen luottamus, toisiimme uskominen ja jokaisen hyvinvoinnista huolehtiminen auttavat meitä kohti parempia tuloksia. Tarjoamme joustavan työpaikan, jossa yhdistämme etä- ja lähityön parhaat puolet, aina kun se on tehtävän kannalta mahdollista.

Tarjoamme sinulle inspiroivan ja merkityksellisen ympäristön kasvattaa omaa asiantuntijuuttasi. Tuemme sinua sillä yksilöllisellä urapolulla, jonka itsellesi määrität. Uskomme että monimuotoisuus ja inklusiivisuus auttavat meitä uudistumaan ja kasvamaan yhdessä. Siksi olemme sitoutuneet rakentamaan tiimejä, joissa jokainen voi tuntea olevansa sen yhdenvertainen jäsen.

Mitä odotamme sinulta

Laadunvarmistusinsinöörin tehtävässä menestyäksesi sinulla on:

- ymmärrys laadunhallintajärjestelmistä, integroiduista johtamisjärjestelmistä sekä jatkuvan parantamisen periaatteista
- hyvä yhteistyökyky ja vuorovaikutus- ja viestintätaidot (omassa organisaatiossa sekä ulkoisten toimijoiden kanssa)
- hyvä toimisto-ohjelmistojen käyttötaito
- matkustusvalmius (pääasiassa Eurooppa ja Venäjä)
- kyky sietää painetta ja viedä tehokkaasti eteenpäin useita yhtä aikaisesti eteneviä tehtäviä
- positiivinen suhtautuminen haasteisiin ja nopea uuden omaksuminen
- täsmällisyys, pitkäjänteisyys, oman työn kehittämiskyky ja kyky kantaa vastuu omasta työstäsi.

Tehtävään valittavalta edellytetään vähintään ammattikorkeakoulutason tekniikan tutkintoa. Korkeakoulun loppututkinnon suorittaneelta edellytetään kolmen vuoden työkokemusta ja ammattikorkeakoulun loppututkinnon suorittaneelta viiden vuoden työkokemusta. Kaikki kokemus edellä mainituista keskeisistä työtehtävistä ja ydinvoima-alalta luetaan eduksi. Kielitaidon osalta edellytyksenä on suullisesti ja kirjallisesti erittäin sujuvat suomi ja englanti. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Kiinnostuitko?

Lähetä hakemuksesi 15.2.2022 mennessä. Lisätietoja tehtävästä antaa Svante Söderström (karl.soderstrom@fortum.com tai 040 486 5449).

Tehtävään valittavalta henkilöltä edellytämme nuhteetonta taustaa, hyväksyttyä turvallisuusselvitystä ja terveystarkastusta, joka sisältää myös huumetestauksen.

 

Fortumissa ajamme muutosta, jolla on merkitystä. Olemme eurooppalainen energiayhtiö, joka toimittaa asiakkailleen sähköä, kaasua, lämpöä, jäähdytystä sekä älykkäitä ratkaisuja resurssitehokkuuden parantamiseen. Yhdessä tytäryhtiömme Uniperin kanssa olemme Euroopan kolmanneksi suurin CO2-päästöttömän sähkön tuottaja. Noin 20 000 ammattilaistamme sekä toimintamme yli 40 maassa takaavat, että meillä on asiantuntemusta ja voimavaroja kasvaa ja viedä energiamurrosta eteenpäin. Kulttuurimme pohjautuu avoimeen johtamiseen, jatkuvaan kehittymiseen sekä uteliaisuuteen uusia ratkaisuja kohtaan. Haluatko ottaa aktiivisen roolin puhtaamman maailman puolesta? Liity mukaan johtamaan muutosta kanssamme! www.fortum.fi 

 

Laadunvarmistusinsinööri

Loviisa
Permanent

Published on 16.02.2022

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 €

Share this job now