Skip to main content

Similar jobs like this one

Lärare inom småbarnspedagogik, ordinarie

Vanda stad, Fostran och lärande, Svenskspråkiga servicen
Trollebo daghem

Vidjegränden 2, 01360 Vanda

Anställningsförhållandets längd: ordinarie 01.12.2021 eller enligt överenskommelse - 


Du vill väl ha världens bästa jobb med dom bästa kollegorna?  

Lärare inom småbarnspedagogik är absolut det roligaste och mest krävande jobbet man kan tänka sig att ha! Vi erbjuder nu ordinarie arbetsförhållande på Trollebo daghem.  

Hos oss är barnet i centrum för all vår verksamhet. Vi jobbar för att vara en lärande organisation där verksamheten och miljön utvärderas och vidareutvecklas utgående från barnens behov och intressen. Vi har en flexibel och lösningsinriktad verksamhetskultur där du kan påverka verksamheten och växa i din yrkesroll. Under pågående verksamhetsår har vi valt att satsa på att utveckla utomhuspedagogiken och det skulle vara roligt om också du ville komma med dina idéer! Som lärare skulle du också vara teamledare i din grupp samt medlem i daghemmets ledningsgrupp. 

Vi söker dig som är genuint nyfiken på barn och vill lära dig av och tillsammans med dem. Du kan vara i slutskedet av dina studier, nyexaminerad eller har längre erfarenhet – i alla fallen finns det möjlighet för dig att växa tillsammans med engagerade kolleger.  Till Trollebo kommer du lätt med både tåg, buss och bil. 

I Vanda vågar vi göra saker på ett nytt sätt. I Vanda har du omfattande möjligheter att utveckla verksamheten och utveckla ditt eget kunnande. Vanda stad erbjuder goda utbildningsmöjligheter och de mångsidiga nätverken fungerar som ett stöd för dig i din professionella roll.


Uppgifter om anställningen

Behörighetsvillkor: Lärare i småbarnspedagogik (Behörighet som lärare inom småbarnspedagogik enligt lagen om småbarnspedagogik)

Utöver behörighetsvillkoren förutsätter vi: en hög nivå på språkkunskaper i svenska.

Villkoren i tjänsteförhållandet bestäms enligt det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för undervisningspersonal (UKTA).

Lönesättning: 2647,26 + ett rekryteringstillägg
euro/mån., dessutom ett eventuellt tillägg baserat på tidigare arbetserfarenhet.

Tillstånd som krävs: Den utnämnda personen ska uppvisa ett giltigt utdrag ur brottsregistret. Före utnämningen ska ett godtagbart intyg över hälsotillståndet från företagshälsovården uppvisas. Vi kontrollerar att personer som utses till att arbeta med vård av barn under skolåldern lämnat en utredning om eventuell förekomst av tuberkulos i andningsorganen (lagen om smittsamma sjukdomar § 55)

Antalet anställningar: 1

Prövotid: Anställningen har 6 månader prövotid

Heltids-/deltidsarbete: heltid

Typ av anställning: arbetsavtalsförhållande

Arbetstid: 38 h 15 min/vecka 


Kontaktinformation:e
daghemsföreståndare
Fagerström, Susanna
0503124823

susanna.fagerstrom@vantaa.fi


Vanda är en ansvarsfull arbetsgivare. Vi stöder våra anställdas välbefinnande och kompetens, och främjar en god atmosfär inom arbetsgemenskaperna. Vi utvecklar ständigt vårt chefsarbete.
Skicka in din ansökan via vårt rekryteringssystem.

Videointervju kan användas i rekryteringsprocessen.

Lärare inom småbarnspedagogik, ordinarie

Vantaa
Permanent

Published on 15.11.2021

Company Turnover: 
Ei käsitteellisesti ole

Share this job now