Skip to main content

Similar jobs like this one

Luokanopettaja, Niittykummun koulu

Kaksi luokanopettajan sijaisuutta, sisältäen kesäpalkan.

Koulun nimi ja osoite:
Niittykummun koulu
Niittyportti 3
02200 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen ja sijoittuu ajalle 9.8.2021 - 31.7.2022.

Kelpoisuusvaatimus: Peruskoulun luokanopettajan kelpoisuus.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja, resilienssiä äkillisestikin muuttuvissa tilanteissa ja kykyä sekä halua tehdä yhteistyötä yli linjarajojen.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua ruotsin ja/tai saksan kielen opettamiseen sekä erilaisten omien vahvuusalueiden hyödyntämistä opetustyössä.

Niittykummun koulu on monimuotoinen alakoulu Tapiolan suuralueella. Koulussa on yleisopetuksen lisäksi kaksikielistä opetusta en-su, montessoriopetusta ja autisminkirjon luokka.
Satsaamme yhteisopetukseen ja linja- sekä ikäluokkarajoja rikkovaan opetukseen, jossa opettajat tekevät yhteistyötä yksin tekemisen sijaan.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa rehtori Maija Sinisalo,
maija.sinisalo@espoo.fi
Työpaikan osoite: Niittyportti 3, 02200 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 06.08.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1743-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 26.07.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä