Skip to main content

Similar jobs like this one

Ohjaaja

Etsimme osaavaa ja innokasta ohjaajaa Naulakallion lastenkodin osasto Leppälän moniammatilliseen tiimiin!

Naulakallion lastenkoti on 31-paikkainen vaativan- sekä erityistason laitoshoitoa tarjoava, 13-17-vuotiaille, huostaanotetuille, lapsille tarkoitettu sijaishuoltopaikka. Työ Naulakalliossa rakentuu yksilöllisesti lapsen psyykkisen, sosiaalisen ja fyysisen terveyden sekä ikätasoisen kehityksen edistämisen ympärille.

Ohjaajan tehtävänä on sijoitetun lapsen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin turvaaminen ja hoitoprosessin edistäminen. Tähän kuuluvat tiivis omaohjaajatyöskentely lapsen kanssa, dokumentointi hoidosta sekä johdonmukainen yhteistyö lapsen perheen ja muun palveluverkoston kanssa. Hoidollinen tavoite on tarjota lapselle mahdollisuus saada valmiuksia kotiin paluuseen ja/tai itsenäiseen elämään turvallisessa ja ymmärtäväisessä ympäristössä. Täten työntekijän sensitiivisyys sekä joustavat ja monipuoliset vuorovaikutustaidot ovat ensiarvoisen tärkeitä niin lapsen, tämän lähipiirin, työyhteisön kuin yhteistyötahojenkin kanssa toimimiselle.

Haastava, monipuolinen ja ajoittain nopeatempoinenkin ohjaajan työ edellyttää paitsi paineensietokykyä ja joustavuutta, myös rohkeutta työssä kehittymiseen. Työ on jaksotyötä ja työajat sijoittuvat aamuun, iltaan ja yöhön arkena sekä viikonloppuisin. Tukea työtehtäviin ja työhyvinvointiin tarjoaa tiivis ja yhteisöllinen työtiimi. Moniammatilliseen tiimiin kuuluu ohjaajia, sairaanhoitaja, psykologi sekä osaston vastaava ohjaaja.

Ohjaajan rooli turvallisena aikuisena lapsen arjessa on hyvin merkityksellinen. Turvallisessa ympäristössä työskentely ja kehittyminen ovat palkitsevia niin työntekijälle kuin lapsellekin - osana työyhteisöä saat mahdollisuuden oppia, kehittyä ja viihtyä!

Kelpoisuusehto:

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi tai kuntoutuksen ohjaaja) tai terveydenhuollon ammattikorkeakoulututkinto (sairaanhoitaja) tai aikaisempi sosiaali- ja terveysalan opistoasteinen tutkinto.
Tehtävässä edellytetään rekisteröitymistä Valviran ammattihenkilöiden keskusrekisteriin.

Ennen valintapäätöstä hakijan on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään rikostaustaotteen esittämistä (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Lisäksi edellytämme:
- Hyviä vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja
- Kehittämismyönteistä työotetta
- Sitoutumiskykyä
- Joustavuutta ja intoa

Luemme eduksi:
- Aiemman kokemuksen lastenkodissa työskentelystä tai muusta lastensuojelun työskentelystä
- Aiemman kokemuksen kuntoutus- ja mielenterveystyöstä.

Yhteystiedot: vastaava ohjaaja Mikael Stark p. 09 - 310 41088
lastenkodin johtaja Jaana Haapamäki p. 09 - 310 62030
Työpaikan osoite: Naulakalliontie 11, 00970 HELSINKI
Palkkaus: 2519,39 €/kk
Työ alkaa: 7.6.2021
Työaika: 3-vuorotyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 20.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-01-332-21
Ilmoitus jätetty: 06.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Ohjaaja

Helsinki
Permanent, Full time

Published on 20.05.2021

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 €

Share this job now