Skip to main content

Omavalmentaja, 4 paikkaa, nuorten monitoimitila Liito

Vantaan kaupunki, Kaupunkistrategia ja johto, Kasvupalvelut
Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut
 
Lummetie 2 B C (Nuorten monitoimitila Liito), 01300 Vantaa
 
Työsuhteen kesto: Määräaikainen 03.01.2022 - 30.06.2023


Miltä kuulostaa työ, jossa pääsee edistämään nuorten työllistymistä ja kehittämään sitä tukevia toimintatapoja? Haemme työyhteisöömme neljää (4) kehittävää ja aktiivista omavalmentajaa alle 30-vuotiaille nuorille! 

Vantaan ja Keravan työllisyyspalvelut ovat osa valtakunnallista työllisyyden kuntakokeilua. Työllisyyspalvelut vastaavat osaavan työvoiman riittävyydestä ja työllistymisen edistämisestä. Ohjaamo ja nuorten palvelut tukevat nuorten työllistymistä ja ehkäisevät syrjäytymistä tarjoamalla alle 30-vuotiaille nuorille tukea ja ohjausta työhön, koulutukseen ja palveluihin. Ohjaamosta nuoret saavat monien eri alojen asiantuntijoiden palveluita matalalla kynnyksellä ja saman katon alta.

Omavalmentaja vastaa asiakkaan tilanteen kartoituksesta ja arvioinnista sekä yksilöllisestä ja pitkäjänteisestä neuvonta- ja ohjaustyöstä sekä asiakkaan lakisääteisestä palvelusta ja oikeuksien toteutumisesta. Tehtävän tarkoituksena on vastata asiakkaan asiakkuusprosessin kokonaisuudesta sekä sen sujuvuudesta, tavoitteellisuudesta ja tuloksellisuudesta yhteistyössä monialaisen verkoston kanssa.

Työn keskiössä on asiakastyö, jossa yhdessä asiakkaan kanssa ja asiakkaan yksilöllisten tarpeiden lähtökohdista laaditaan työllistymissuunnitelma, ja toimitaan sen toteuttamisen tukena. Asiakastyössä korostuu asiakkaiden osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen ja koulutustarpeiden ja -vaihtoehtojen kartoittaminen, työnhakutaitojen vahvistaminen ja urapolun suunnittelussa tukeminen, erilaisten työllistymistä edistävien palvelujen kartoittaminen. Työtä tehdään tavoitteellisella työskentelyotteella, asiakkaita kunnioittavalla ja valmentavalla asenteella sekä asiakasta kokonaisvaltaisesti huomioivalla tavalla.

Työhön kuuluu monialainen yhteistyö asiakkaan työllistymisen edistämiseksi. Tätä tehdään yhteistyössä keskeisten sisäisten ja ulkoisten yhteistyökumppaneiden kanssa (esim. sosiaali- ja terveyspalvelut, Kela, TE-palvelut, oppilaitokset, yritykset, järjestöt). Yhteistyöverkostoissa kehitetään ja luodaan uusia tapoja, palveluratkaisuja ja yhteistyömalleja asiakkaiden työllistymisen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tarjoamme mahdollisuuden olla toteuttamassa ja kehittämässä paikallisia toimintatapoja nuorten työllistymiseen, nuorisotyöttömyyden hoitoon ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn. Tehtävä tarjoaa haasteita, jatkuvaa oppimista sekä mahdollisuuden itse vaikuttaa työn sisältöön. Vastavuoroisesti odotamme sinulta asiakaspalveluhenkisyyttä, kehittävää ja tavoitteellista työotetta sekä avointa ja positiivista asennetta.


Vantaan kaupungilla työskentelee yhteensä lähes 11 000 eri alojen ammattilaista. Meistä noin puolet on töissä opetus- ja kasvatustehtävissä, kolmannes hoito- ja hoiva-aloilla sekä loput teknisissä tehtävissä ja hallinnossa. Vantaa on rohkea ja rento työnantaja, joka tarjoaa:

 • Avoimen työilmapiirin
 • Mahdollisuuden kokeilla uusia työ- ja toimintatapoja
 • Vastuullista työtä, jota ohjaavat suunnitelmallisuus ja selkeät tavoitteet.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus:  Soveltuva korkeakoulututkinto

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) mukaisesti

Luemme eduksi:

 • Ajantasaisen kokemuksen nuorten kanssa työskentelystä ja nuorten työllistymisen edistämisestä
 • TE-hallinnon osaamisen sekä hyvän työmarkkinatuntemuksen ja -näkemyksen
 • Käytännössä osoitetun osaamisen verkostotyöskentelystä, erinomaiset tiedonhankintataidot ja tiedon soveltamiskyvyn sekä vahvan tietoteknisen osaamisen
 • Monipuolisen ja ajantasaisen työkokemuksen vaativista ja haastavista asiakaspalvelutehtävistä
 • Kokemuksen ratkaisukeskeisistä asiakasohjaustehtävistä sekä kyvyn  soveltaa työhallinnon lainsäädäntöä
 • Ruotsin kielen taidon ja muun kielitaidon
 • Arvostamme aiempaa työnvälitys- ja rekrytointikokemusta, esiintymiskykyä, kehittämisorientoitunutta työotetta sekä hyviä organisointitaitoja
 • Odotamme myös erinomaisia vuorovaikutustaitoja, tilannetajua, oma-aloitteisuutta, itseohjautuvuutta sekä tiimityöskentelytaitoja

Palkkaus: 2529,99 euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 4

Koeaika: Koeajan kesto enintään puolet määräaikaisuuden pituudesta

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virkasuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko


Yhteystiedot:

Palveluesimies

Annika Hiltunen

043 8268772

annika.hiltunen2@vantaa.fi

Tavoitettavissa 22.11. klo 14-15


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Want new jobs emailed to you?Subscribe to Job Alerts

Omavalmentaja, 4 paikkaa, nuorten monitoimitila Liito

Vantaa
Full time
College, bachelor, undergraduate

Published on 07.12.2021

Company Turnover: 
Ei käsitteellisesti ole

Share this job now

Want new jobs emailed to you?Subscribe to Job Alerts