Skip to main content

Similar jobs like this one

Päätoiminen tuntiopettaja, käsityö

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa.

Haemme Vattuniemen ala-asteen kouluun päätoimista tuntiopettajaa käsityön opetukseen (kovat ja pehmeät materiaalit). Vattuniemen ala-asteen koulussa on innostunut osaava henkilökunta ja uudet joustavat oppimisympäristöt. Yhteisopettajuus ja yhteisöllinen toimintakulttuuri ovat toiminnassamme keskeisiä. Vattuniemen ala-asteen koulu aloitti ensimmäisen lukuvuotensa elokuussa 2020, joten pääset mukaan kehittämään uuden koulun toimintakulttuuria!

Vattuniemen ala-asteen koulu on uusi kasvava koulu lähialueen lapsille. Oppilaita on lv 21-22 n. 430 ja opetushenkilöstöä 25. Vattuniemen ala-asteen koulussa on joustavat oppimisen tilat. Yhteisöllinen toimintakulttuuri ja yhteisopettajuus ovat tärkeä osa koulun toimintaa. Kaikilla luokilla opiskellaan kielirikasteisesti (suomi-englanti). Vattuniemen ala-asteen koulu on kaikille sopiva koulu ja tarjoamme riittävän tuen jokaiselle oppilaalle. Kestävä kehitys on osa koulun arkea ja haluamme olla ekologinen ja vastuullinen koulu.

Vattuniemen koulun oppivassa yhteisössä huolehditaan jokaisen hyvinvoinnista. Opimme ilolla, ihmetellen ja oivaltaen. Koulun toimintaa ohjaavat avoimuus, vastuullisuus ja yhdessä tekeminen. Koulussa käyttäydytään hyvin ja otetaan toiset ja ympäristö huomioon. Vattuniemen yhteisöllisessä koulussa kasvatetaan vastuullisia oppilaita.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Kyse on kielirikasteista suomi-englanti -opetusta antavasta koulusta. Opettajan tulee hallita englannin kieli ja englannin riittävä hallinta osoitetaan haastattelutilanteessa.

Luemme eduksi kiinnostuksen ja osaamisen teknologiaopetukseen sekä kokemuksen yhteisopettajuudesta ja yhteissuunnittelusta.

Yhteystiedot: rehtori Päivi Hakala
paivi.hakala@hel.fi
09 310 82850
Työpaikan osoite: Vattuniemenkatu 23, 00200 HELSINKI
Palkkaus: ovtes
Työ alkaa: 25.10.2021 - 4.6.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 08.10.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-1033-21
Ilmoitus jätetty: 17.09.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 10958756

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Päätoiminen tuntiopettaja, käsityö

Helsinki
Permanent, Full time

Published on 08.10.2021

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 €

Share this job now