Skip to main content

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä

Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimiala - maailman vaikuttavin paikka oppia!

Olemme kansainvälisesti arvostettu opetuksen toteuttaja. Koulun ja sen lähiympäristön lisäksi koko kaupunki on oppimisympäristömme. Meillä korostuvat hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot. Tule mukaan kasvattamaan tulevaisuutta yhdessä osaavan työyhteisön kanssa!

Haemme Pihlajiston ala-asteen kouluun päätoimista tuntiopettajaa suomi toisena kielenä -opetukseen. Tehtävässä toimitaan samanaikaisopettajana tai pienen ryhmän kanssa joustavissa opetusjärjestelyissä. Työ sisältää paljon yhteistyötä luokan- ja aineenopettajien kanssa sekä kielitietoisen arjen edelleen kehittämistä. Hyvät vuorovaikutustaidot, joustava ja ratkaisukeskeinen asenne ovat keskeiset tehtävässä onnistumiselle. Oppitunteja alustavan suunnitelman mukaan viikossa 16-18, tuntimäärä tarkentuu vuosisuunnittelun edetessä.

Kelpoisuusehto:
Kelpoisuus määräytyy asetuksen 1998/986 mukaan. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Määräaikaiseen virkasuhteeseen otettavan tulee toimittaa itseään koskeva lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) tarkoittama rikosrekisteriote.

Yhteystiedot: rehtori Heli Färm
09 310 82557
heli.farm@hel.fi
Työpaikan osoite: Salpausseläntie 3, 00710 HELSINKI
Työ alkaa: 1.8.2021 - 31.7.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 18.05.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-01-454-21
Ilmoitus jätetty: 04.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Päätoiminen tuntiopettaja, suomi toisena kielenä

Helsinki
Permanent, Full time

Published on 18.05.2021

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 ?

Share this job now