Skip to main content

Similar jobs like this one

Palveluohjaaja, Seniorineuvonta ja tukipalvelut

Vantaan kaupunki, Sosiaali- ja terveystoimi, Vanhus- ja vammaispalvelut
Länsi-Vantaan asiakasohjausyksikkö

Rajatorpantie 8 A, 01600 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen, alkaen 21.10.2021 (tai sopimuksen mukaan) - 


Haemme Seniorineuvontaan palveluohjaajaa vakituiseen työsuhteeseen 21.10.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Seniorineuvonnalla pyritään keventämään palvelurakennetta ja sujuvoittamaan asiakkaan palvelupolkua. Seniorineuvonnan tehtävänä on kertoa kuntalaisille ikääntyvien hyvinvointia edistävästä toiminnasta ja palveluista sekä antaa tietoa kunnan, järjestöjen ja yksityisten toimijoiden palveluista. Seniorineuvontaan on keskitetty tukipalveluasiakkaiden palvelutarpeen arviointi ja päätöksenteko.

Uuden palveluohjaajan tehtävänkuva tulee painottumaan tukipalveluasiakkaiden palvelutarpeen arviointeihin kotikäynneillä ja palvelupäätösten valmisteluun. Lisäksi Seniorineuvonnassa palveluohjaajat ohjaavat ja neuvovat asiakkaita puhelimitse. Lisäksi Seniorineuvonnan henkilökunta on viikoittain tavattavissa Vantaa-infoissa, joissa ohjaus ja neuvonta tapahtuu kasvokkain. Seniorineuvonnassa työntekijät käsittelevät sähköpostiin tulleita yhteydenottoja ja välittävät Apotissa työkoriviestejä yksikön työntekijöille. He osallistuvat myös mm. ikääntyville suunnattujen oppaiden laatimiseen ja internet-sivujen päivittämiseen. 

Tarjoamme tiimin tuen työhösi ja hyvät työvälineet työn toteuttamiseksi. Meillä on myös mahdollisuus etätyöskentelyyn. Toimistomme sijaitsee keskeisellä paikalla Myyrmäessä hyvien liikenneyhteyksien päässä. Pääset myös perehtymään ja käyttämään Apotti-asiakastietojärjestelmää. Vantaan kaupunki tarjoaa työntekijöilleen laadukasta koulutusta ja työsuhde-etuja kuten matkaseteliedun.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, kokemusta vanhustyöstä, valmiutta perehtyä laajoihin asiakokonaisuuksiin sekä kiinnostusta oman työn kehittämiseen.

Tervetuloa meille töihin!


Kotona asumisen tuen yksikkö tarjoaa hyvin moninaisen tehtäväkentän. Yksikkö vastaa nimensä mukaan palveluista, joiden tavoitteena on tukea ikäihmisten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden kotona selviytymistä. Yksikkö vastaa myös vammaisten ja vanhusten keskitetystä asiakasohjauksesta (asiakasneuvonta, palveluohjaus, palvelutarpeen selvittäminen, sosiaalityö, omaishoidon tuki, vanhusten ja vammaisten liikkumista tukevat palvelut ja kuljetuspalvelut sekä henkilökohtainen apu). Kotona selviytymistä tuetaan kotihoidon tuki- ja peruspalveluin, vammaisten päivätoiminnalla, vanhusten päivätoiminnalla sekä vammaisten työllistymistä tukevien palvelujen avulla.


Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Tehtävään soveltuva sosiaali- tai terveysalan korkeakoulututkinto tai vastaava aikaisempi opistoasteinen tutkinto

Luemme eduksi: 

  • Kokemuksen ikääntyneiden parissa tehtävästä työstä ja tukipalveluasiakkaiden palvelutarpeen arvioinneista 
  • Apotti-asiakastietojärjestelmän käyttökokemuksen 
  • Kyvyn hyödyntää monisektorista palveluvalikkoa asiakaskohtaisessa ohjauksessa
  • Hyvät verkostotyötaidot 
  • Molempien kotimaisten kielten hyvän suullisen ja kirjallisen taidon

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimuksen (SOTE-sopimus) mukaisesti.

Palkkaus: 2634,24
euroa/kk, lisäksi mahdollinen aikaisempaan työkokemukseen perustuva lisä.

Edellytettävät luvat: Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Työsuhde

Työaika: 38 h 15 min/viikko Arkisin tehtävä työ, liukuva yleistyöaika klo 7-18 välillä


Yhteystiedot:

Toimintayksikön esimies

Savolainen Pauliina

0438256376

pauliina.savolainen@vantaa.fi

Tavoitettavissa arkisin klo 9-15


Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.

Palveluohjaaja, Seniorineuvonta ja tukipalvelut

Vantaa
Full time

Published on 20.10.2021

Company Turnover: 
Ei käsitteellisesti ole

Share this job now

Similar jobs