Skip to main content

Similar jobs like this one

Peruskoulun virka-apulaisrehtori, Olarin koulu

Haemme kehitysmyönteistä ja innostunutta virka-apulaisrehtoria Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikköön johtamaan yhdessä rehtorin kanssa Olarin koulun n. 700 oppilaan ja 67 henkilön koulua.

Vastuullasi on työyhteisön avustajapalveluhenkilöstön ja ohjaajien työn johtaminen. Teet tiivistä koulukohtaista yhteistyötä koulun rehtorin kanssa ja käyt aktiivista keskustelua perusopetuksen johdon, muiden rehtorien, muiden koulujen virka-apulaisrehtoreiden, sidosryhmien, koulun verkostojen (vanhempien) ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Työtäsi tukee ammattitaitoinen henkilökunta.

Olarin koulu on toiminut yhtenäisenä peruskouluna 1.8.2017 lähtien. Koulu toimii kahdessa toimipisteessä: Opinmäen kiinteistössä ja Olarinniityntiellä. Olarin koululla on pitkät perinteet matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen kehittämisessä. Luokilla 7.-9. tarjotaan painotettua matemaattis-luonnontieteellistä opetusta. Olarin koulussa on myös valmistavaa opetusta ja erityisen tuen pienryhmiä.

Viran ensimmäinen sijoituskoulu on Olarin koulu.

Koulun nimi ja osoite: Olarin koulu, Olarinniityntie 4, 02210 Espoo.

Työaika: OVTES, osio B, yleissivistävä koulu, työaika 9 §

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus:

Rehtorien kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaisesti.

Asetuksen mukaisesti rehtorin virkaan on kelpoinen henkilö, jolla on ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä sekä opetushallituksen hyväksymien perusteiden mukainen opetushallinnon tutkinto, 15 opintoviikon (tai 25 opintopisteen) laajuiset yliopiston järjestämät opetushallinnon opinnot tai muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus.

Tehtävässä edellytämme erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kokemusta yleissivistävän koulun johtamistehtävistä ja hallinnon työtehtävistä (esim. Kurre, lukujärjestysten laatiminen, Primus), avustajahenkilöstön työn tuntemista, erityisopetuksen osaamista, kykyä toimia monikulttuurisessa yhteisössä, oppilashuollon tuntemusta sekä halua ja innostusta kehittää koulua.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme ammatillista osaamista, itsensä johtamisen taitoja, organisointikykyä ja kokemusta hyvästä työparityöskentelystä ja henkilöstön osallistavaa työotetta sekä aktiivista, kehittävää otetta erilaisten oppijoiden koulukohtaisen tuen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antavat
Sariminna Solala, aluepäällikkö p. 043 825 4966.
Marko Lipponen, rehtori p. 043 827 2832.
Työpaikan osoite: Olarinniityntie 4, 02210 ESPOO
Palkkaus: OVTES:in mukainen
Työ alkaa: 1.8.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 07.02.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-88-22/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 24.01.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11177346

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Peruskoulun virka-apulaisrehtori, Olarin koulu

Espoo
Permanent, Full time

Published on 07.02.2022

Share this job now