Skip to main content

Similar jobs like this one

Sairaanhoitaja, Kotikuntoutus

Sinä ikääntyneiden hyvinvoinnin tukemisesta kiinnostunut, hae nyt työyhteisöömme, jossa kaiken keskiössä on laadukas hoitotyö ja kuntoutus! Meillä Kotikuntoutuksessa työntekijää arvostetaan ja työyhteisössä on toisia kannustava sekä tukeva ilmapiiri. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan toimiva arki ja tukea kotona asumista. Asiakkaiden palvelujaksot yksikössä ovat kestoltaan muutamista päivistä neljään viikkoon.

Sairaanhoitajan työ kotikuntoutuksessa on asiakkaan luona tapahtuvaa asiakaslähtöistä ja kuntouttavaa hoitotyötä sisältäen perushoidon lisäksi sairaanhoidollisia tehtäviä. Sairaanhoitaja toimii asiantuntijana moniammatillisessa tiimissä ohjaten ja tukien tiimin lähihoitajia. Sairaanhoitaja vastaa tiiminsä asiakkaiden hoidon ja kuntoutuksen suunnittelusta. Lisäksi sairaanhoitaja toimii vuorovastaavana tehden tiivistä yhteistyötä Espoon sairaalan kanssa.

Kotikuntoutus sijoittuu Espoon Vanhusten palvelujen kotihoidon palvelualueelle. Toimimme tiiviissä yhteistyössä Espoon sairaalan ja Seniorineuvonta ja palveluohjaus Nestorin kanssa, mahdollistaen potilaan hoidon ja kuntoutuksen joustavan siirtymisen kotiin. Kotikuntoutuksen tavoitteena on tukea asiakkaiden kotona selviytymistä ja edistää heidän toimintakykyään. Kotikuntoutuksessa työskennellään moniammatillisessa tiimissä. Työskentelyssä hyödynnetään asiakkaan omia tavoitteita toimintakyvyn parantamiseksi arjen toimissa.

Työaika: Työ on jaksotyötä, johon kuuluu aamu- ja iltavuoroja sekä viikonlopputyötä. Sairaanhoitajilla iltavuoroja on 3 vkon listalla 4 .
Tarjoamme sinulle kattavan kahden viikon perehdytyksen.

Työpaikan nimi: Kotikuntoutus
Kotikuntoutuksella on kaksi työpistettä jotka sijaitsevat osoitteissa Piispantilankuja 6 sekä Karaportti 5

Kelpoisuusvaatimukset: Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48§:n mukaista rokotussuojaa.

Arvostamme kokemusta kotona tehtävästä työstä, kykyä itsenäiseen työhön, hyvää paineensietokykyä ja positiivista asennetta

Kotikuntoutuksella on kaksi työpistettä jotka sijaitsevat osoitteissa Piispantilankuja 6 sekä Karaportti 5

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa palveluvastaava Minna Coutinho 040-6368517 ja palveluesimies Anne Lignell 0438271988
Työpaikan osoite: Piispantilankuja 6A, 02240 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2691,14€/kk
Työ alkaa: sopimuksen mukaan
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 04.02.2022 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-02-1402-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 13.01.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11156985

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sairaanhoitaja, Kotikuntoutus

Espoo
Permanent, Full time

Published on 04.02.2022

Share this job now