Skip to main content

Similar jobs like this one

Recommended jobs

Sairaanhoitaja (opetushoitaja) Lasten leikkaus- ja anestesiaosasto

Haemme lasten leikkaus- ja anestesiaosastolle sairaanhoitaja –opetushoitajaa (anestesiahoitajan kokemus) sekä sairaanhoitaja –opetushoitajaa (leikkaushoitajan kokemus).

Lasten leikkaus- ja anestesiaosastolla hoidetaan eri erikoisalojen potilaita vastasyntyneistä nuoriin aikuisiin ja olemme jatkuvassa päivystysvalmiudessa. Myös leiko ja päiväkirurgia kuuluvat osastomme toimintaan. Hoitotyössä panostamme laatuun ja olemme hakemassa kansainvälistä Magneettisairaala-statusta sekä JCI-akkreditointia lähivuosina.

Opetushoitajan työtehtäviin kuuluvat osaston hoitotyöntekijöiden perehdytyksen ja täydennyskoulutuksen suunnittelu ja koordinointi sekä korkealaatuisen hoitotyön osaamisen systemaattinen kehittäminen ja tukeminen laadunvarmistuskriteerien mukaisesti.

Arvostamme hakijassa kehitysmyönteisyyttä, kykyä ja rohkeutta itsenäiseen työskentelyyn sekä hyviä vuorovaikutustaitoja moniammatillisessa tiimissä. Sairaanhoitaja-opetushoitajalle on eduksi vahva oman alueensa (anestesia- tai leikkaussairaanhoitaja) osaaminen sekä laaja kiinnostus opetus- ja ohjaamistehtävään.

Haku päättyy 29.9.2021. 

Tehtävän kelpoisuusehdot

Laillistettu sairaanhoitaja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi lasten kanssa työskentelevältä vaadittava rikosrekisterilain mukainen rikosrekisteriote.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

Yhteystiedot

Osastonhoitaja Heli Järvelä, puh. 050 427 0306.
Ylihoitaja Outi Simonen, puh. 050 428 4712.
 

Sairaanhoitaja (opetushoitaja) Lasten leikkaus- ja anestesiaosasto

HUS
Helsinki
Full time
Other Degree Type

Published on 30.09.2021

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 €

Share this job now

Similar jobs