Skip to main content

Similar jobs like this one

Sairaanhoitaja, Suursuon sairaala

Haemme sairaanhoitajaa sijaisuusteen ajalle 20.9.2021 - 27.02.2022. (tehtävässä on mahdollisuus myöhemmin vakituiseen työsuhteeseen).

Suurssuon sairaalan osasto 11 on palleaatiivinen - ja saattohoito-osasto, jossa on 25 sairaansijaa. Potilaat tulevat HUS:n klinikoilta, Helsingin sairaaloiden muilta osastoilta ja kotoa. Työyhteisö on moniammatillinen ja potilaita hoidetaan heidän oireittensa perusteella huomioiden koko perhe. Osastomme hoitotyötä ohjaavina arvoina ja tavoitteina ovat potilaslähtöinen, yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoitotyö.

Sairaanhoitajana työnkuvaasi kuuluu vahvasti monipuolisen ja mielenkiintoisen lääkehoidon osaaminen, toteuttaminen ja arviointi tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden ja kollegoiden kanssa. Pääset toteuttamaan lääkehoitoa eri antoreittejä hyödyntäen ja opit erilaisten oireiden moniulotteisia hoitokeinoja. Toteutamme suonensisäistä nesteytystä, antibioottihoitoa, veritiputuksia, lääkepumppuhoitoa ja influenssakaudella rokottomista. Tarvittaessa päivystysaikaan otamme osastolla itse myös verinäytteitä. Aamu- ja iltavuoroissa on nimetty sairaanhoitaja lääkevuorossa, joka huolehtii osaston peruslääkkeiden jakamisesta ja antamisesta potilaille ja edellä mainittujen suonensisäisten hoitojen sekä lääkepumppuhoitojen toteuttamisesta. Sairaanhoitajana opit reagoimaan nopeastikin muuttuviin tilanteisiin ja varautumaan niihin ennalta. Saat perehdytystä osaston lääkehoitoon ja tukea sekä apua osaavalta työyhteisöltä. Työ on kolmivuorotyötä.

Tervetuloa kehittymään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon ammattilaiseksi!

Kelpoisuusehto:

Sairaanhoitajan ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi opistotason tutkinto tai erikoissairaanhoitajan tutkinto tai terveydenhoitajan tai kätilön tutkinto, johon sisältyy laillistus sairaanhoitajaksi.

Tehtävässä edellytetään terveydenhuollon ammattihenkilöstä annetun lain 559/1994 mukaista laillistusta Suomessa.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja tyydyttävä kirjallinen taito.

Tehtävässä edellytetään tartuntatautilain 48 §:n mukaista rokotussuojaa.

Yhteystiedot: Osastonhoitaja Lea Havukainen, lea.havukainen@hel.fi, 09 310 69 405
Työpaikan osoite: Suursuonlaita 3 B, 00630 HELSINKI
Palkkaus: 2658,42€/kk
Työ alkaa: 1.10.2021 - 27.2.2022.
Työaika: 3-vuorotyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 30.09.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-03-1326-21
Ilmoitus jätetty: 26.08.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Sairaanhoitaja, Suursuon sairaala

Helsinki
Permanent, Full time

Published on 30.09.2021

Company Turnover: 
Yli 100 000 000 €

Share this job now