Skip to main content

Similar jobs like this one

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haemme varhaiskasvatuksen opettajaa, jonka tehtävänä on toimia S2-opettajana lapsiryhmässä varhaiskasvatuksen opettajan työparina.

Tehtäväalue on Pihlajamäki-Pihlajisto alueella valitussa toimipisteessa. Toimintavuotena 2021-2022 päiväkodeiksi on valittuna Pihlajiston alueella päiväkodit Vikkeri ja Aulanko. Työskentely tapahtuu kahdessa toimipisteessa sovittuina kuukausina.
Yhteistyö alueen suomi-toisena kielenä opettajan kanssa on säännöllistä.

Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat lapsiryhmäsi toimintakulttuurin ja oppimisympäristön rakentumisesta, pedagogisen toiminnan suunnittelusta, toteuttamisesta, kehittämisestä ja arvioinnista sekä lasten yksilöllisen oppimisen tukemisesta Helsingin varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelman, varhaiskasvatusyksikön toimintasuunnitelman sekä lapsen vasun mukaisesti.

Arvostamme hyviä yhteistyötaitoja, erilaisuuden hyväksymistä ja sen näkeminen vahvuutena. Luemme eduksi aikaisemman työkokemuksen työskentelystä monikulttuuristen perheiden ja lasten parissa sekä kokemusta suomi-toisena kielenä opetuksesta.

Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus tai siirtymäsäännöksen (75 §) mukaisesti: kasvatustieteen kandidaatti (lto), soveltuva ammattikorkeakoulututkinto tai aikaisempi vastaava opistotasoinen tutkinto, esim. lastentarhanopettaja tai sosiaalikasvattaja (laki 272/2005 ja asetus nro 608/2005).

Suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito.

Edellytetään rikostaustaote lasten kanssa toimimiseen (504/2002).

Yhteystiedot: Päiväkodin johtaja Tarja Kettunen, p. 09 310 73475, tarja.o.kettunen@hel.fi
Työpaikan osoite: Maasälväntie 3, 00710 HELSINKI
Palkkaus: 2 698,81 euroa/kk
Työ alkaa: 1.11.2021 - 31.5.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 6 - 12 kk
Haku päättyy: 28.10.2021 klo 15:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=KASKO-02-2459-21
Ilmoitus jätetty: 14.10.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11007594

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä