Skip to main content

Similar jobs like this one

Varhaiskasvatuksen opettaja

Haluatko päästä osaksi monipuolista päiväkotia, jossa on erilaisten ryhmien kautta hyvät mahdollisuudet ammatilliseen kehittymiseen? Koetko tärkeäksi jokaisen lapsen ymmärtämisen ja läsnäolevan vuorovaikutuksen? Tervetuloa meille töihin!

Niittykummun päiväkodissa toimii viisi lapsiryhmää ja tarjoamme varhaiskasvatusta 1-5-vuotiaille sekä esiopetusta 6-vuotiaille lapsille. Päiväkotimme sijaitsee Niittykummussa keskeisellä paikalla hyvien liikenneyhteyksien varrella metroaseman välittömässä läheisyydessä ja monipuolisten liikunta- ja kulttuuripalveluiden keskellä.

Niittykummun päiväkodissa työskentelee ammattitaitoisia ja työhönsä sitoutuneita varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Me arvostamme lämminhenkistä, sensitiivistä sekä positiivista työotetta, jossa lapset kohdataan yksilöllisesti sekä kunnioittavasti. Työskentelemme lasten mielenkiinnonkohteista käsin ja osallistamme lapsia aktiivisesti. Monipuolisella pihallamme pystyy järjestämään monipuolisia leikkejä ja pelejä. Kaikki ryhmät retkeilevät säännöllisesti hyödyntäen lähiluontoa sekä erilasia retkikohteita (koronarajoitusten puitteissa). Työyhteisössämme vaalimme positiivisuutta ja huumoria.

Havainnointi, dokumentointi ja toiminnan jatkuva arviointi sekä kehittäminen kuuluvat jokaisen työhön kiinteästi. Varhaiskasvatuksen opettajana vastaat oman tiimisi pedagogiikan toteutumisesta yhdessä muiden ammattilaisten kanssa. Toimit myös tiimisi vetäjänä ja varhaiskasvatusyksikön johtajan pedagogisena työparina ja pääset toteuttamaan vahvaa ammattiosaamistasi yhdessä koko yhteisön kanssa. Kyseessä on sijaisuus ja tehtävä sijoittuu 3-5 -vuotiaiden ryhmään.

Kaikessa toiminnassamme edistämme kestävää kehitystä, ohjaten lapsia kohtuulliseen ja vastuulliseen elämäntapaan. Espoon varhaiskasvatussuunnitelma ja valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaavat kaikkea toimintaamme päivittäin.

Johtamisen hyveinä toteutamme erityisesti kuuntelevuutta ja keskustelevuutta ja hyvinvoiva yhteisö on yhteinen voimavaramme.

Työpaikan nimi: Niittykummun päiväkoti

Työaika: 38h 15min / vko

Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus

Haku täytetään heti soveltuvan hakijan löydyttyä.

Kelpoisuusvaatimus: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus.

Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus).

Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä. Laadukkaan varhaiskasvatuksen toteuttaminen edellyttää suunnitelmallisuutta ja havainnointikykyä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Tartuntatautilaki velvoittaa alle kouluikäisten kanssa työskentelevien tuberkuloositartuntariskin selvittämisen.

Arvostamme liikkumiseen innostavaa asennetta ja halua kehittää laadukasta varhaiskasvatusta yhdessä työyhteisön kanssa. Arvostamme lisäksi lämminhenkistä työotetta, oma-aloitteisuutta ja kykyä kohdata vanhemmat ja lapset yksilöllisesti.

Espoon suomenkielinen varhaiskasvatus koostuu kunnallisista päiväkodeista, perhepäivähoidosta ja avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Olemme kuntalaisten korkealle arvostama ja luotettava varhaiskasvatuksen asiantuntija. Toimintamme perustuu lasten ja perheiden tarpeisiin sekä uusimpaan tutkimustietoon. Avoin ja kokeileva ilmapiiri, monipuoliset koulutusmahdollisuudet, digitaalinen kehitysmyönteisyys ja laaja pedagoginen asiantuntijaverkosto tekevät työstä meillä mielekästä, kehittävää ja monipuolista. Henkilökuntaamme yhdistää vahva ammattitaito ja ymmärrys varhaiskasvatustyön merkityksellisyydestä.

Tervetuloa osaavaan joukkoomme!

Yhteystiedot: Tehtävästä lisätietoja antaa:
Varhaiskasvatusyksikön johtaja Milla Kuusela
p. 040 639 4917
milla.kuusela@espoo.fi
Työpaikan osoite: Kappelirinne 1, 02200 ESPOO
Palkkaus: Tehtäväkohtainen palkka: 2668,74 €/kk
Työ alkaa: 3.1.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 3 - 6 kk
Haku päättyy: 17.12.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-2583-21/fi_FI
Ilmoitus jätetty: 03.12.2021
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11093032

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä