You are here

Löytyykö CV:stäsi saavutukset?

Saavutukset ovat asia, jotka helposti unohtuvat monen ansioluettelosta, kertoo ManpowerGroupin uravalmentaja Katariina Tillgrén, joka oli puhumassa hyvän CV:n laatimisesta Monsterin ja YTK:n Rekryklubilla.

Saavutusten lisääminen ansioluetteloon kuitenkin kannattaa, sillä se on yksi tapa kertoa työnantajalle konkreettisia esimerkkejä osaamisestasi ja työskentelytavoistasi. Hyvä paikka saavutuksille CV:ssä on laittaa ne joko työkokemuksen yhteyteen tai työkokemuksen jälkeen omana osionaan.

Etenkin suomalaisille tuntuu olevan vaikeaa puhua saavutuksistaan työelämässä, sillä se koetaan usein kerskailuksi. Saavutukset eivät ole sama asia kuin itsensä kehuminen, Tillgrén muistuttaa. Sanan voi myös korvata ilmaisulla aikaansaannokset, jos se tuntuu luontevammalta käyttää.

Kerro selkeästi miksi saavutus on mielestäsi saavutus

Kuten työhakemus, CV:kin kannattaa räätälöidä haetun työpaikan mukaan. Muotoile siis myös saavutukset sen mukaan, miten ne tukisivat haettua työtehtävää ja toisivat parhaiten esille työssä tarvittavia ominaisuuksia.

Muista tuoda selkeästi esille miksi pidät kertomaasi tilannetta saavutuksena. Saavutuksen tulee jollain tavalla erottua normaaleista työtehtävistäsi. Saavutukseksi voi esimerkiksi listata asioita, joita olet työssäsi ottanut hoidettavaksesi omien vastuutehtäviesi ulkopuolelta. Toisaalta, joskus saavutus voi olla sellainenkin, että on työskennellyt pitkään erittäin haastavissa olosuhteissa, mikä on merkki hyvästä paineensietokyvystä.

Myös omaa oppimisprosessiaan kannattaa pohtia. Kerro saavutusten yhteydessä, minkälaisia asioita olet kussakin tehtävässä oppinut.

Omia saavutuksiaan voi hahmottaa eri mallien avulla

Saavutusten listaaminen kannattaa alkaa pohtimalla, minkälaisia haasteita on työssään kohdannut, miten niissä toiminut ja minkälainen lopputulos toiminnalla on ollut.

Tässä kaksi erilaista mallia, miten omista saavutuksistaan voi kertoa CV:ssä:

CAR-malli:

  • Challenge – Kuvaile haasteet
  • Action – Kerro miten toimit
  • Result – Konkretisoi tulokset

STAR-malli:

  • Situation – Taustoita tilanne
  • Task – Kuvaile tehtävä
  • Action – Kerro miten toimit
  • Result – Konkretisoi tulokset

Asioista voi kuitenkin kertoa monella eri tavalla. Kannattaa miettiä, mikä tapa toimii juuri sinun kohdallasi.

Katso avoimet työpaikat
 
Krista Vuori
Monster

Categories