You are here

Manpowerin työmarkkinabarometri: Työllisyystilanne vihdoin paranemaan päin

Hyviä uutisia työnhakijoille! Suomalaisten työnantajien työllistämisaikeet loppukesälle 2021 ovat piristymään päin, kertoo Manpowerin työmarkkinabarometri. Tulokset ovat koronapandemian alkamisen jälkeen vahvimmat.

Tänään julkaistun ManpowerGroupin globaalin työmarkkinabarometrin mukaan Suomen työmarkkinatilanne on vihdoin piristymässä. Barometrin tulosten perusteella työllistämisaikeet vahvistuvat heinä-syyskuussa: 31 % suomalaisista työnantajista suunnittelee henkilöstölisäyksiä, 18 % ennakoi henkilöstövähennyksiä ja 47 % arvioi henkilöstömääränsä pysyvän ennallaan.

Vahvimmat näkymät rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla sekä liike-elämän palveluissa

Heinä-syyskuun 2021 työllistämisnäkymät ovat positiiviset viidellä ja negatiiviset kahdella tutkituista seitsemästä toimialakokonaisuudesta.

Kyselyn vahvimmat työllistämisaikeet raportoidaan rahoitus- ja vakuutusalalla, kiinteistöalalla, liike-elämän palveluissa sekä teollisuudessa. Heikoimmat näkymät ovat tukku- ja vähittäiskaupassa sekä hotelli- ja ravintola-alalla, joihin koronarajoitukset ovat suuresti vaikuttaneet.

Alueellisessa tarkastelussa työllisyysnäkymät ovat positiiviset koko Suomessa. Vertaillessa organisaatioiden kokoja, eniten henkilöstömäärän lisäämistä ennakoidaan tapahtuvan keskisuurissa yrityksissä ja vähiten pienissä ja suurissa yrityksissä.

Onko tilanne vihdoin normalisoitumassa?

Barometrin kyselyssä selvitettiin myös työnantajien näkemystä siitä, missä vaiheessa työllistäminen palautuu pandemiaa edeltäneelle tasolle. Suomalaiset luottavat nyt muuta maailmaa enemmän palautumisen nopeuteen:

  • globaalisti 29 % työnantajista uskoo, että työllistäminen palautuu koronaa edeltäneelle tasolle 3–9 kuukauden aikana
  • kuitenkin suomalaisista työnantajista jopa 45 % uskoo 3–9 kuukauden palautumisaikatauluun 
  • globaalisti 20 % työnantajista näkee palautumisen tapahtuvan vuoden 2022 aikana, suomalaisten vastaajien osalta luku on 26 %

Pandemia on vaikuttanut rajusti monen alan työllisyystilanteeseen. Myös tilanteen luoma epävarmuus on saanut yritykset varoivaiseksi rekrytointien kanssa. Nyt kuitenkin vaikuttaisi siltä, että yleisellä tasolla tilanne olisi parantumassa, vaikka alakohtaisia eroja vielä on.

“Kokonaistulos on nyt paras pandemian alkamisen jälkeen, mikä on hyvä uutinen niin työnhakijoille kuin työnantajillekin, ja siinä näkyy markkinoiden vahvistuva optimismi ja usko tulevaisuuteen”, sanoo ManpowerGroup Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Matti Kariola.

”Henkilöstön kysyntä ja rekrytointien määrä ovat jo jonkin aikaa olleet kasvussa – myönteistä suuntaa ovat varmasti vahvistaneet positiiviset luvut talouskasvusta ja odotuksista sekä tietysti koronatilanteen pysyminen hallinnassa ja rokotusten hyvä eteneminen. Koronan vaikutuksista johtuvia isoja eroja toimialojen välillä toki edelleen on, mutta yleiskuva on nyt suhteellisen myönteinen”, Kariola analysoi kyselyn tuloksia.

Vaikka talous on koronapandemian jäljiltä vihdoin elpymässä, kasvua kuitenkin hidastaa monilla aloilla vallitseva osaajapula. Manpowerin tutkimuksen mukaan niin kovia kuin pehmeitäkin taitoja on haastavampaa löytää kuin kertaakaan aikaisemmin viimeisen 15 vuoden aikana.

Katso koko barometrin tulokset Manpowerin sivulta

Työmarkkinabarometri

Työmarkkinabarometri (ManpowerGroup Employment Outlook Survey) mittaa neljännesvuosittain työnantajien aikomuksia lisätä tai vähentää henkilöstönsä määrää seuraavan kvartaalin aikana. Barometri on lajissaan ainutlaatuinen: se on suurempi, laajempi, pitkäaikaisempi ja kattavampi kuin muut tutkimukset. Barometri lanseerattiin yli 55 vuotta sitten Yhdysvalloissa, ja se on yksi luotetuimmista työllistämisaikeita mittaavista tutkimuksista maailmassa. Suomessa haastateltiin 509 julkisen ja yksityisen sektorin työnantajaa. Kaikki haastatellut vastaavat samaan kysymykseen: ”Miten arvioitte henkilöstön kokonaismäärän toimipisteessänne kehittyvän heinä-syyskuun aikana verrattuna meneillään olevaan kvartaaliin?”

Categories