Käyttöehdot

Tällä sivulla on ilmoitettu ne Käyttöehdot ("Ehdot"), joiden mukaisesti sinä (“Käyttäjä”) saat käyttää Monsterin Sivustoja ja Palveluita (kuten kumpikin on määritelty jäljempänä).

Nämä ehdot muodostavat sitovan sopimuksen Käyttäjän, Monster (Alma Career Oy:n) Alma Media Oy:n tai sen Monster-yhtiön välillä, joka vastaa verkkosivuston toiminnasta Käyttäjän asuinmaassa tai siinä maassa, jossa yrityksen pääkonttori sijaitsee (“Monster”), ja Käyttäjän katsotaan hyväksyneen ne aina avatessaan jonkin Monsterin Sivuston tai Monsterin Palvelun tai käyttäessään niitä. Mikäli et hyväksy tässä ilmaistuja Ehtoja, älä käytä Monsterin Sivustoja ja Monsterin Palveluita.

Monsterin Palvelut määritellään Monsterin tarjoamina sovelluksina ja palveluina, mukaan lukien verkkopalvelu työtilaisuuksien julkaisuun ja etsimiseen sekä mukaan lukien mikä tahansa sovellus johon pääsy tapahtuu Facebook-alustan kautta ja/tai minkä tahansa mobiili- tai muun liitännän kautta joka sallii sellaisen sovelluksen käytön (kokonaisuudessaan “Monsterin Palvelut”). Monsterin Sivustot sisältävät myös työkaluja kuten BeKnown sekä verkkoyhteisöjä, joiden tarkoitus on helpottaa hyödyllistä ammatillista ja henkilökohtaista verkostoitumista (”Monsterin Verkosto”) Monsterin Sivustojen käyttäjien (“Käyttäjät”) keskuudessa. Monsterin Sivustoilla Käyttäjät voivat myös luoda yksilöllisiä profiileja, jotka saattavat sisältää henkilökohtaisia tietoja (”Profiilit”), ja tehdä näistä Profiileista tai niiden osista julkisia.

Monster voi muokata näitä Ehtoja milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version tällä Verkkosivulla. Ajan tasalla olevat ehdot tulisi käydä tarkistamassa tällä sivuilla säännöllisesti, sillä ne ovat sitovia.

Näitä Ehtoja rikkovien Käyttäjien pääsy Monsterin Sivustoille ja käyttöoikeus niihin voidaan keskeyttää tai päättää Monsterin harkinnan mukaisesti..

Käyttäjien on oltava 16-vuotiaita vieraillakseen Monsterin Sivustoilla tai käyttääkseen niitä millään tavalla. Lisäksi alle 18-vuotiaan henkilön tai henkilön, joka ei ole lainkäyttöalueensa määrittelyn mukaan täysi-ikäinen, tulee käyttää kaikkia Monsterin Sivustoja vanhempansa, laillisen holhoojan tai muun vastuullisen aikuisen valvonnassa.

1. Monsterin Sisällön käyttö.

Monster sallii Käyttäjälle näiden Ehtojen mukaisesti pääsyn ja käyttöoikeuden Monsterin Sivustoille ja Monsterin Sisältöön (kuten määritelty jäljempänä), sekä antaa luvan ladata ja tulostaa Monsterin Sivustoilla tai niiltä saatavilla olevan sisällön yksinomaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen käyttöön. Monsterin Sivustojen sisältö, kuten ulkoasut, tekstit, grafiikat, kuvat, videot, tiedot, logot, painikkeiden kuvakkeet, ohjelmistot, äänitiedostot ja muu Monsterin sisältö (yhteisesti "Monsterin Sisältö"), on tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden lakien suojaamaa. Kaikki Monsterin Sisältö on Monsterin tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Kaiken Monsterin sivustoilla olevan sisällön kokoonpano (tarkoittaen kokoelmaa, järjestelyä ja koostetta) on yksinomaan Monsterin omaisuutta, ja sitä suojaavat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut lait. Monsterin Sisällön luvaton käyttö saattaa rikkoa näitä lakeja ja/tai sovellettavia viestinnällisiä säännöksiä ja asetuksia, ja se on ankarasti kielletty. Kaikki alkuperäisen Monsterin Sisällön sisältämät tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin, palvelumerkkiin ja muut omistusoikeuteen liittyvät tiedonannot on sisällytettävä kaikkiin Monsterin sisällöstä otettuihin hyväksyttyihin kopioihin.

Kaikki koodi, jonka Monster luo Monsterin sisällön tai minkä tahansa Monsterin Sivuston muodostavien sivujen laatimiseksi tai esittämiseksi, on myös Monsterin tekijänoikeuksien suojaamaa, ja tällaisen koodin kopiointi tai muokkaus on kiellettyä sovellettavan lain mukaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan myymättä tai muuttamatta Monsterin Sisältöä. Monsterin Sisältöä ei saa monistaa, asettaa nähtäville, julkisesti esittää, jakaa tai muutoin käyttää millään tavalla julkisiin tai mainontatarkoituksiin tuotteiden ja palveluiden yhteydessä, jotka eivät kuulu Monsterin Sivustoille, tavalla joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannuksia kuluttajien keskuudessa, tavalla joka vähättelee tai halventaa Monsteria tai sen lisenssinantajia, tavalla joka heikentää Monsterin tai sen lisenssinantajan omaisuuden arvoa tai tavalla joka muutoin rikkoo Monsterin tai sen lisenssinantajien immateriaalioikeuksia. Lisäksi käyttäjä sitoutuu olemaan väärinkäyttämättä Monsterin Sisältöä muilla tavoin. Monsterin Sisällön käyttö toisessa sovelluksessa, toisella kotisivulla tai toisessa verkkoon liittyvässä tietokoneympäristössä missä tahansa tarkoituksessa on kiellettyä. Kaikki koodit, jotka Monster kehittää tuottaakseen tai näyttääkseen mitä tahansa Monsterin Sisältöä tai sivuja, joista Sovellus tai Palvelu koostuu, kuuluvat Monsterin tekijänoikeussuojan piiriin eikä kyseessä olevia koodeja ei saa kopioida tai muunnella.

2. Monsterin Palvelujen käyttö.

Ainoastaan töitä ja/tai työelämän ohjeita etsivät henkilöt ja työntekijöitä etsivät työnantajat saavat käyttää Monsterin Sivustojen työpaikkailmoituksia, CV-tietokantaa (“Monsterin CV-tietokanta”) ja muita ominaisuuksia. Lisäksi yksityiset henkilöt saavat käyttää Monsterin Verkostoa sallittuihin ammatillisiin ja henkilökohtaisiin verkostointitarkoituksiin. Monsterin palveluiden käyttö riippuu myös mahdollisista muista sopimuksista, joita Käyttäjällä saattaa olla Monsterin kanssa. Mikäli nämä Ehdot ja mahdollinen Monsterin kanssa solmittu sopimus ovat ristiriidassa, sopimuksen ehdot pysyvät lainvoimaisina. Tässä yhteydessä käytettyä termiä ”julkaista” käytetään tarkoittamaan jollekin Monsterin sivustolle lähetettävää, julkaistua tai näkyville asetettua tietoa.

Kaikki Monsterin käyttäjät suostuvat siihen, että eivät:

(a) välitä, julkaise, jakele, säilytä tai tuhoa materiaalia, mukaan lukien rajoituksetta Monsterin Sisältöä, minkään sovellettavan lain tai säännöksen vastaisesti, mukaan lukien rajoituksetta sellaiset lait tai säännökset, joissa säädetään henkilötietojen keräämisestä, käsittelystä tai siirtämisestä, tai Monsterin tietosuojakäytännön vastaisesti;

(b) suorita mitään toimenpiteitä, jotka kuormittavat jonkin Monsterin Sivuston infrastruktuuria kohtuuttoman tai suhteettoman paljon;

(c) käytä mitään laitetta Monster-sivustoilla liikkumiseen tai tietojen etsimiseen niistä, paitsi Sivustolla saatavilla olevia työkaluja, yleisesti saatavilla olevia kolmannen osapuolen internet-selaimia tai muita Monsterin hyväksymiä työkaluja;

(d) käytä tietojen louhintaa, robotteja tai vastaavanlaisia tiedonkeruu- tai louhintamenetelmiä;

(e) riko tai yritä rikkoa Monsterin Sivustojen tietoturvaa, mukaan lukien yrittämällä tutkia, kartoittaa tai testata järjestelmän tai verkon haavoittuvuutta tai murtaa turva- tai todentamiskeinoja ilman asianmukaista lupaa;

(f) väärennä mitään TCP/IP-paketin otsikkoa tai mitään otsikon tietojen osaa missään sähköpostissa tai uutisryhmäviestissä;

(g) takaisinmallinna (mm. muuta lähdekoodiksi) tai pura mitään Monsterin Sivuston osia;

(h) koosta, kopioi tai toisinna mitään Monsterin sisältöä tai Monsterin sivustoilta saatavilla olevaa tietoa, mukaan lukien vanhentuneet työpaikkailmoitukset, muuten kuin näiden Ehtojen sallimalla tavalla;

(i) kehystä tai linkitä mihinkään Monsterin sisältöön tai Monsterin sivustoilta saatavilla olevaan sisältöön, ellei näissä Ehdoissa sallita sitä;

(j) julkaise mitään sisältöä tai materiaaleja, joissa mainostetaan tai suositellaan vääriä tai harhaanjohtavia tietoja tai laittomia toimia, tai suositellaan tai tarjotaan ohjeistusta laittomiin toimiin tai muihin näissä Ehdoissa kiellettyihin toimiin, kuten laittomien aseiden valmistamiseen tai ostamiseen, yksityisyyden loukkaamiseen, tietokonevirusten tai laittomasti kopioidun median tarjoamiseen tai luomiseen;

(k) julkaise CV:tä tai hae työtä toisen osapuolen puolesta;

(l) siirrä mitään työnantajalta tullutta yhteydenottoa millekään edustajalle, toimistolle tai muulle kolmannelle osapuolelle;

(m) pidä useampaa kuin yhtä kappaletta samasta CV:stä samaan aikaan julkisesti saatavilla;

(n) luovuta kolmannelle osapuolelle minkään Monsterin sivuston käyttäjätunnuksia;

(o) pääse käsiksi tietoihin, joita ei ole tarkoitettu Käyttäjälle tai kirjaudu palvelimelle tai käyttäjätilille, joihin pääsyyn Käyttäjällä ei ole valtuuksia;

(p) julkaise tai lähetä millekään Monsterin Sivustolle mitään epätäydellisiä, vääriä tai paikkansapitämättömiä biografisia tietoja tai tietoja, jotka eivät ole Käyttäjän omia;

(q) julkaise sellaista sisältöä, joka sisältää sivuja, joille pääsy on rajoitettu tai salasanan takana, tai piilotettuja sivuja tai kuvia;

(r) pyydä salasanoja tai henkilötietoja muilta Käyttäjiltä;

(s) poista tai muuta mitään toisen henkilön tai tahon julkaisemaa materiaalia;

(t) häiritse mitään ryhmää, yritystä tai henkilöä tai yllytä tai puolla näiden häiritsemistä;

(u) lähetä ei-toivottua postia tai sähköpostia, soita ei-toivottuja puheluita tai lähetä ei-toivottuja fakseja, joissa markkinoidaan ja/tai mainostetaan tuotteita tai palveluita jollekin käyttäjälle, tai ota yhteyttä käyttäjiin, jotka ovat nimenomaisesti pyytäneet, että Käyttäjä ei ottaisi heihin yhteyttä;

(v) yritä häiritä mitään Käyttäjille suunnattua palvelua tai isäntäkoneen tai verkon toimintaa, mukaan lukien rajoituksetta seuraavia keinoja käyttämällä: viruksen lähettäminen jollekin Monsterin Sivustolle, ylikuormittaminen, "floodaus", "spämmäys", "sähköpostipommitus" tai "pysäyttäminen";

(w) mainosta tai suosittele laitonta tai luvatonta kopiota toisen henkilön teoksesta, joka on tekijänoikeuksien suojaamaa, esimerkiksi tarjoamalla tai saattamalla saataville laittomasti kopioituja tietokoneohjelmia tai linkkejä niihin, tarjoamalla tai saattamalla saataville tietoa valmistajan asentamien kopiosuojalaitteiden kiertämiseksi, tai tarjoamalla tai saattamalla saataville laittomasti kopioitua musiikkia tai muuta mediaa tai linkkejä laittomasti kopioituun musiikkiin tai muihin mediatiedostoihin;

(x) käytä Monsterin Palveluja mihinkään lainvastaiseen tarkoitukseen tai laittomaan toimintaan, tai julkaise tai lähetä sisältöä, CV:eitä tai työpaikkailmoituksia, jotka ovat herjaavia, kunniaa loukkaavia, implisiittisesti tai eksplisiittisesti loukkaavia, vulgaareja, säädyttömiä, uhkaavia, vihamielisiä, rasistisia, syrjiviä, luonteeltaan uhkaavia tai aiheuttavat todennäköisesti ärtymystä, hankaluuksia, nöyryytystä tai ahdistusta, tai saattavat aiheuttaa jonkun henkilön häirintää, tai sisältävät linkkejä pornografiseen, epäsiveelliseen tai peittelemättömän seksuaaliseen materiaaliin, Monsterin harkinnan mukaan määriteltyinä; tai

(y) julkaise CV:tä, joka ei ole aito ja jonka tarkoituksena on mainostaa tai markkinoida tuotteita tai palveluja.

Järjestelmän tai verkon tietoturvan rikkomukset saattavat johtaa siviili- tai rikosoikeudelliseen vastuuseen. Monster tutkii tapaukset, joihin saattaa liittyä tällaisia rikkomuksia ja saattaa toimia viranomaisten kanssa yhteistyössä tällaisiin rikkomuksiin osallisien Käyttäjien asettamiseksi syytteeseen.

Käyttäjä on vastuussa soveltuvin osin tilinsä, Profiilinsa ja salasanojensa luottamuksellisuuden säilyttämisestä. Salasanaa tai muita tilin käyttötietoja ei saa luovuttaa millekään toiselle osapuolelle tilapäisesti tai pysyvästi, ja Käyttäjä on vastuussa kaikesta Monsterin Sivustojen käytöstä, joka tapahtuu hänen käyttäjätunnuksillaan tai salasanoillaan hänen luvallaan tai ilman hänen lupaansa. Käyttäjä suostuu ilmoittamaan Monsterille välittömästi kaikesta tilinsä, Profiilinsa tai salasanojensa luvattomasta käytöstä.

3. Työnantajia koskevat lisäehdot.

Työnantajat ovat yksin vastuussa ilmoituksistaan Monsterin Sivustoilla. Monsteria ei katsota työnantajaksi mihinkään Monsterin Sivustojen käyttöön liittyen, eikä Monster ole vastuussa mistään työhönottopäätöksistä, jotka jokin Monsterin Sivustoilla työpaikkailmoituksia julkaiseva taho on tehnyt, syystä riippumatta.

Käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy, että mikäli hän peruu työnantajatilinsä tai se lopetetaan, kaikki Käyttäjän tilitiedot Monsterissa, mukaan lukien tallennetut CV:t, verkostokontaktit ja sähköpostilistat, merkitään poistetuiksi ja saatetaan poistaa Monsterin tietokannoista. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Monsterin verkkopalvelimissa.

Jotta Monster voisi suojella Monsterin Yhteisön käyttäjiä kaupalliselta mainonnalta tai pyynnöiltä, Monster pidättää oikeuden rajoittaa työnantajien Käyttäjille lähettämät sähköpostit oman harkintansa mukaan sopivaksi katsomaansa määrään.

Sivustojen kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Monster ei anna mitään takeita tällaisten johdannaisten teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä, tai niiden sopivuudesta työnantajien arvioitavaksi. Johdannaiset profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Työpaikkailmoitukset

Työpaikkailmoitus ei saa sisältää: 

(a) mitään hyperlinkkejä, paitsi sellaisia, joihin Monster on nimenomaan antanut luvan;

(b) hakusanoja, jotka ovat harhaanjohtavia, lukukelvottomia tai ”piilotettuja”, toistettuja hakusanoja tai esitetyn työtilaisuuden kannalta epäolennaisia hakusanoja, kuten Monster on kohtuulista harkintaa käyttäen määritellyt;

(c) Monsteriin liittymättömien yritysten nimiä, logoja tai tavaramerkkejä, paitsi Käyttäjän asiakkaan nimi, logo ja tavaramerkki, ellei Monster ole nimenomaisesti suostunut muuhun;

(d) ilmoitukseen liittymättömien yliopistojen, kaupunkien, alueiden, kuntien tai maiden nimiä;

(e) enemmän kuin yhden työpaikan tai työpaikan kuvauksen, enemmän kuin yhden sijaintipaikan tai enemmän kuin yhden työpaikkakategorian, ellei tuote salli tätä;

(f) epätäsmällistä, väärää tai harhaanjohtavaa tietoa; ja

(g) materiaalia tai linkkejä materiaaliin, jossa hyväksikäytetään ihmisiä seksuaalisesti, väkivalloin tai muulla tavalla, tai jossa kerätään henkilötietoja alle 16-vuotiailta.

Monsterin työpaikkailmoitusta tai Monsterin Verkostoa ei saa käyttää:

(a) työpaikkailmoitusten julkaisemiseen tavalla, joka ei ole sovellettavien paikallisten, kansallisen ja kansainvälisten lakien mukaista, mukaan lukien rajoituksetta lait, jotka liittyvät työhön ja työllisyyteen, yhdenvertaisiin työllistymismahdollisuuksiin ja työllistymiskelpoisuusvaatimuksiin, tietosuojaan, tietoihin pääsyyn ja niiden käyttämiseen, sekä immateriaalioikeuksiin;

(b) sellaisten työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joissa työllistymiseen edellytetään jonkin tietyn maan kansalaisuutta tai lainvoimaista pysyvää oleskelulupaa jossakin maassa, ellei muuta vaadita lain, säännösten, hallinnollisen määräyksen, tai läänin, alueen tai paikallisen julkishallinnollisen sopimuksen noudattamiseksi;

(c) sellaisten työpaikkailmoitusten julkaisemiseen, joihin liittyy jokin seulontavaatimus tai kriteeri, mikäli tällainen vaatimus tai kriteeri ei ole tosiasiallinen ja lainmukainen vaatimus työpaikkailmoituksen yhteydessä ilmoitetussa tehtävässä;

(d) Monsterin kilpailijoiden työpaikkojen tai kilpailijoiden muiden mainosten julkaisemiseen, tai sellaisten työpaikkojen tai muun sisällön julkaisemiseen, jotka sisältävät linkkejä Monsterin kilpaileville sivustoille;

(e) tuotteiden tai palvelujen myymiseen, markkinointiin tai mainostamiseen;

(f) ilmoitusten julkaisemiseen minkäänlaisesta franchising-sopimuksesta, pyramidipelistä, "klubijäsenyydestä", jälleenmyyntisopimuksesta, monitasomarkkinointimahdollisuudesta tai myyntiedustustoimistojärjestelystä;

(g) ilmoitusten julkaisemiseen mistään liiketoimintamahdollisuudesta, joka vaatii etukäteis- tai kausimaksua tai edellyttää muiden jäsenten, alijakelijoiden tai aliagenttien rekrytoimista;

(h) ilmoitusten julkaisemiseen mistään sellaisesta liiketoimintamahdollisuudesta, josta maksetaan ainoastaan komissio, ellei ilmoituksessa ilmaista selkeästi, että avoimesta tehtävästä maksetaan ainoastaan komissio, ja kuvaillaan selkeästi se tuote tai palvelu, jota työnhakija tulisi myymään;

(i) minkään sellaisen tilaisuuden mainostamiseen, jossa ei ole kyse vilpittömissä aikeissa työllistämisestä;

(j) työpaikkailmoitusten julkaisemiseen millään Monsterin sivustoilla malli-, näyttelijä-, kyky-, tai viihdetoimistojen puolesta tai koskien kykyjenetsijän tehtäviä;

(k) seksipalveluiden mainostamiseen tai työntekijöiden etsimiseen seksuaalisluonteisiin työpaikkoihin;

(l) ihmisen ruumiinosien käytön tai ihmisen osien lahjoittamisen pyytämiseen, mukaan lukien rajoituksetta lisääntymiseen liittyvät palvelut kuten munasolun lahjoittaminen ja kohdunvuokraus;

(m) tietyn poliittisen puolueen, poliittisen ohjelman, poliittisen kannan tai kysymyksen tukemiseen;

(n) tietyn uskonnon markkinointiin;

(o) sellaisista työpaikoista ilmoittamiseen, jotka sijaitsevat maissa, joihin kohdistuu Yhdysvaltain hallinnon talouspakotteita; ja

(p) paitsi sovellettavan lain salliessa, sellaisten työpaikkojen julkaisuun, joissa edellytetään hakijan antavan tietoja liittyen hänen (i) rodulliseen tai etniseen alkuperäänsä (ii) poliittisiin näkemyksiinsä (iii) elämänkatsomuksellisiin tai uskonnollisiin näkemyksiinsä (iv) jäsenyyteensä ammattiliitossa (v) fyysiseen tai henkiseen terveydentilaansa (vi) sukupuolielämäänsä (vii) tekemiinsä rikoksiin tai oikeudenkäyntimenettelyihinsä tai (vii) ikäänsä.

Monster pidättää oikeuden poistaa miltä tahansa Monsterin sivustolta minkä tahansa työpaikkailmoituksen, joka ei Monsterin kohtuullisen harkinnan mukaan ole yllä olevien Ehtojen mukainen, tai mikäli sellaista sisältöä on julkaistu, jonka Monster uskoo olevan Monsterin edun vastaista.

Mikäli Käyttäjä missään vaiheessa Monsterin Palveluja käyttäessään vääristelee tosiasioita Monsterille tai muuten johtaa Monsteria harhaan liiketoimiensa luonteen suhteen, Monsterilla on perusteet päättää Monsterin Palvelujen käyttöoikeus käyttäjän osalta.

CV-tietokanta

Monsterin CV-tietokannan käyttö Työnantajien toimesta

Monsterin CV-tietokantaa tulee käyttää näiden Ehtojen ja mahdollisen Monsterin kanssa solmitun sopimuksen mukaisesti. Monsterin CV-tietokantaa tulee käyttää kaikkien sovellettavien yksityisyydensuoja- ja tietosuojalakien mukaisesti, ja Käyttäjä suostuu lisäksi olemaan paljastamatta mitään Monsterin CV-tietokannasta peräisin olevia tietoja millekään kolmannelle osapuolelle, ellei Käyttäjä ole valtuutettu rekrytointitoimisto, henkilöstönvälitystoimisto, mainos- tai muu toimisto, tai käyttä CV:tä nimenomaisesti työllistämistarkoituksiin.

Käyttäjän on suoritettava asianmukaiset fyysiset, tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet Monsterin CV-tietokannasta saatujen tietojen suojaamiseksi katoamiselta, väärinkäytöltä, luvattomalta käytöltä, julkitulolta, muuttumiselta tai tuhoutumiselta. Käyttäjä ei saa luovuttaa CV-tietokannan käyttäjien määrään perustuvan lisenssin kirjautumistunnuksia kolmannelle osapuolelle, eikä luovuttaa CV-tietokannan kertamaksulisenssin kirjautumistunnuksia millekään taholle.

Monsterin CV-tietokantaa ei saa käyttää:

a) mihinkään muuhun tarkoitukseen kuin työnantajana työntekijöiden etsimiseen, mukaan lukien rajoituksetta mainoskampanjat, tuotteet tai palvelut CV:eiden haltijoille;

(b) ei-toivottujen puheluiden soittamiseen tai ei-toivottujen faksien, postin, sähköpostin tai uutiskirjeiden lähettämiseen CV:eiden haltijoille, tai yhteyden ottamiseen johonkin henkilöön, ellei tämä ole suostunut yhteydenottoon (kun suostumusta vaaditaan, tai ellei nimenomaista suostumusta vaadita, kun henkilö on ilmoittanut, ettei halua saada yhteydenottoja); tai

(c) hakijoiden hankintaan tai yhteyden ottamiseen työnhakijoihin tai CV:n haltijoihin liittyen uramessuihin ja kohdassa 3 kiellettyihin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Varmistaakseen turvallisen ja tehokkaan käytön kaikille asiakkailleen Monster pidättää oikeuden rajoittaa niiden tietojen määrää (mukaan lukien CV:iden katselukerrat), johon Käyttäjällä on pääsy tietyn ajan sisällä. Näitä rajoituksia saatetaan ajan mittaan muuttaa Monsterin harkinnan mukaan.

4. Työnhakijoita koskevat lisäehdot.

Kun Käyttäjä rekisteröityy jollekin Monsterin Sivustolle, häntä pyydetään luomaan käyttäjätili ja antamaan Monsterille tiettyjä tietoja, mukaan lukien rajoituksetta voimassa oleva sähköpostiosoite ("Käyttäjän Tiedot").

Lähetetyn Profiilin on oltava paikkansapitävä ja kuvattava Käyttäjää, yksittäistä henkilöä. Profiilissa edellytetään vakiokenttien täyttämistä, eikä näihin kenttiin saa sisällyttää puhelinnumeroita, katuosoitteita, sähköpostiosoitteita tai muita yhteystietoja, paitsi sukunimi ja URL-osoitteet.

Käyttäjä tunnustaa ja hyväksyy olevansa yksin vastuussa minkä tahansa Monsterin Sivustoille asettamansa CV:n tai sen sisältämän materiaalin muodosta, sisällöstä ja paikkansapitävyydestä.

Monster pidättää oikeuden tarjota Käyttäjälle kolmannen osapuolen palveluja ja tuotteita niiden preferenssien perusteella, jotka tämä määrittelee rekisteröityessään ja milloin tahansa sen jälkeen, tai joiden vastaanottamiseen Käyttäjä on suostunut. Tällaisia tarjouksia voivat tehdä Monster tai kolmannet osapuolet. Lisätietoja koskien Käyttäjän Tietoja on saatavilla Monsterin Tietosuojalausekkeesta

Käyttäjä ymmärtää ja suostuu siihen, ettei hänellä ole omistusoikeuksia käyttäjätiliinsä, ja että jos hän peruuttaa Monster-käyttäjätilinsä tai hänen Monster-käyttäjätilinsä suljetaan, kaikki kyseisen käyttäjätilin tiedot Monsterissa – mukaan lukien CV:t, Profiilit, saatekirjeet, tallennetut työpaikat ja kyselyt – merkitään poistetuiksi, saatetaan poistaa Monsterin tietokannoista ja tullaan poistamaan Monsterin Sivustojen julkisilta alueilta. Tiedot saattavat pysyä saatavilla jonkin aikaa johtuen tällaisen poistoprosessin etenemisviiveistä Monsterin verkkopalvelimissa. Lisäksi kolmannet osapuolet saattavat säilyttää tallennettuja kopioita Käyttäjän Tiedoista.

Monster pidättää oikeuden poistaa käyttäjätilin ja kaikki Käyttäjän Tiedot, mikäli ne ovat olleet huomattavan pitkään käyttämättöminä.

5. Käyttäjäsisältö ja Lähetetty Materiaali.

Käyttäjä ymmärtää, että kaikki tiedot, tekstit, ohjelmistot, musiikit, äänet, valokuvat, grafiikat, videot, mainokset, viestit tai muut materiaalit, jotka lähetetään, julkaistaan tai asetetaan näytteille Monsterin Sivustolle tai sellaisen kautta ("Käyttäjäsisältö") ovat yksin sen henkilön vastuulla, jolta tällainen Käyttäjäsisältö on peräisin. Monster ei vaadi omistusoikeutta tai valtaa mihinkään Käyttäjäsisältöön. Käyttäjä tai lisenssinantajana oleva kolmas osapuoli, soveltuvin osin, säilyttää kaikki patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeudet kaikkeen Monsterin kautta tai Monsterissa lähettämäänsä, julkaisemaansa tai näytteille asettamaansa Käyttäjäsisältöön ja on vastuussa näiden oikeuksien asianmukaisesta suojaamisesta. Lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä Monsterissa tai sen kautta Käyttäjä antaa Monsterille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan, siirrettävissä olevan, alalisensoitavan lisenssin käyttää, jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista Käyttäjäsisältöä Monsterin kautta. Lisäksi lähettämällä, julkaisemalla tai asettamalla näytteille Käyttäjäsisältöä, joka on tarkoitettu suuren yleisön saataville, Käyttäjä antaa Monsterille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, rojaltivapaan lisenssin jäljentää, muokata, levittää ja julkaista tällaista käyttäjäsisältöä Monsterin ja sen palvelujen markkinointitarkoituksissa. Monster lopettaa tämän lisenssinvaraisen käytön kaupallisessa mielessä kohtuullisen ajan kuluttua siitä, kun tällainen Käyttäjäsisältö on poistettu Monsterista. Monster pidättää oikeuden kieltäytyä hyväksymästä, julkaisemasta, asettamassa näytteille tai välittää Käyttäjäsisältöä täysin oman harkintansa mukaisesti.

Käyttäjä myös vakuuttaa, että hänellä on oikeus myöntää yllä mainittu käyttöoikeus tai että oikeuksien (mukaan lukien moraaliset oikeudet sisältöön) omistaja on kokonaisuudessaan ja tosiasiassa luopunut kaikista mainituista oikeuksistaan sekä pätevästi ja peruuttamattomasti luovuttanut Käyttäjälle oikeuden myöntää yllä mainittu käyttöoikeus. Jos Käyttäjä julkaisee Käyttäjäsisältöä Monsterin Sivustojen julkisilla alueilla, hän sallii samalla muille Käyttäjille pääsyn tällaiseen Käyttäjäsisältöön sekä luvan asettaa näytteille, tarkastella, säilyttää ja jäljentää sitä henkilökohtaiseen käyttöön. Edellä mainitun mukaisesti tällaisen Monsteriin sijoitetun Käyttäjäsisällön omistaja säilyttää kaikki oikeudet, joita tällaiseen Käyttäjäsisältöön saattaa kohdistua. Monster voi käydä läpi ja poistaa Käyttäjäsisältöä, joka sen oman harkinnan mukaan rikkoo näitä Ehtoja, sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä, on herjaavaa, häiritsevää, loukkaavaa tai laitonta, tai loukkaa jonkin Monsterin Sivuston Käyttäjien oikeuksia, vahingoittaa heitä tai uhkaa heidän turvallisuuttaan. Monster pidättää oikeuden poistaa Käyttäjiä ja estää jatkossa heidän pääsynsä Monsterin Sivustoille ja/tai heitä käyttämästä Monsterin Palveluja sen johdosta, että he ovat rikkoneet Ehtoja tai sovellettavia lakeja, sääntöjä tai säännöksiä. Monster voi ryhtyä täysin oman harkintansa mukaisesti mihin tahansa tarpeellisiksi tai asianmukaisiksi katsomiin toimenpiteisiin, mikäli se uskoo, että tällainen Käyttäjäsisältö saattaisi synnyttää vastuun Monsterille, vahingoittaa Monsterin brändiä tai julkisuuskuvaa, tai aiheuttaa Monsterille Käyttäjien tai (kokonaisuudessaan tai osittain) internet-palveluntarjoajiensa tai muiden toimittajiensa palvelujen menetyksen.

Monster ei anna mitään vakuutuksia tai takuita Käyttäjäsisällön, Käyttäjäsisällöstä johdettujen teosten tai minkään muun Käyttäjien julkaiseman viestinnän totuudenmukaisuudesta, paikkansapitävyydestä tai luotettavuudesta, eikä Monster suosittele mitään Käyttäjien ilmaisemia mielipiteitä. Käyttäjä hyväksyy sen, että mahdollinen luottaminen muiden Käyttäjien julkaisemaan materiaaliin tapahtuu omalla vastuulla.

Seuraava lista sisältää osan Sovelluksessa kielletystä Käyttäjäsisällöstä. Lista on laadittu havainnollistamistarkoituksessa, eikä siten ole täydellinen lista kaikesta kielletystä Käyttäjäsisällöstä.

Sisältö, joka:

  • on peitellysti tai suorasti loukkaavaa, esimerkiksi Käyttäjäsisältö, joka sisältää, kannattaa tai edistää rasismia, kiihkoilua, syrjintää, vihaa tai kaikenlaista fyysistä vahinkoa mitä tahansa ryhmää tai yksilöä vastaan;
  • häiritsee, lietsoo häirintään tai puoltaa häirintää mihin tahansa ryhmään tai yksilöön liittyen;
  • sisältää ”roskapostin”, ”ketjukirjeiden”, ei-toivottujen massaviestien, ”spammauksen” tai ”kalastelu”-viestien levittämisen;
  • edistää tai tukee väärää tai harhaanjohtavaa tietoa tai rikollisia toimintoja tai loukkaavaa, uhkaavaa, säädytöntä, herjaavaa tai häpäisevää käytöstä;
  • edistää tai tukee toisen tekijänoikeuden alaan kuuluvan teoksen luvatonta kopiointia, esimerkiksi tarjoamalla tai asettamalla saataville laittomasti valmistettuja tietokoneohjelmia tai linkkejä niihin, tarjoamalla tai asettamalla saataville tietoa, jonka avulla valmistajan asentamat kopiointisuojalaitteet voidaan kiertää, tai tarjoamalla tai asettamalla saataville laitonta musiikkia tai muuta mediaa tai laittomaan musiikkiin tai muihin mediatiedostoihin johtavia linkkejä;
  • sisältää estettyjä tai salasanasuojattuja sivuja, tai piilotettuja sivuja tai kuvia;
  • näyttää tai ohjaa mihin tahansa pornografiseen, säädyttömään tai selvästi seksuaaliseen materiaaliin;
  • tarjoaa materiaalia tai ohjaa materiaaliin, jossa hyväksikäytetään alle 18-vuotiaita henkilöitä seksuaalisella, väkivaltaisella tai muulla tavalla, tai tavoittelee henkilökohtaisia tietoja alle 18-vuotiaalta;
  • tarjoaa ohjetietoja liittyen laittomiin toimintoihin tai muihin näissä ehdoissa kiellettyihin toimintoihin, sisältäen muun muassa laittomien aseiden valmistuksen ja ostamisen, jonkun yksityisyyden loukkaamisen, tietokonevirusten tarjoamisen tai luomisen, kaiken median laittoman kopioimisen; ja
  • tavoittelee salasanoja tai henkilökohtaisia identifiointitietoja toisilta käyttäjiltä.

Käyttäjän luoman profiilin on kuvailtava Käyttäjää yksittäisenä henkilönä. Sopimattomien ja kiellettyjen Profiilien esimerkkeihin sisältyy muun muassa Profiilit, jotka esittävät tai edustavat eläintä, paikkaa, elotonta esinettä, fiktiivistä hahmoa tai oikeaa yksilöä, joka kuitenkaan ei ole Käyttäjä.

Mihinkään Monsterin Verkostoon lähetettyyn Käyttäjäsisältöön ei saa sisällyttää tietoja, jotka saatetaan tulkita joko koko- tai osa-aikaista työtä etsiville henkilöille suunnatuksi suoraksi pyynnöksi, mainokseksi tai rekrytoinniksi koskien avoinna olevaa työpaikkaa. Monsterin Yhteisöjen Käyttäjien suojaamiseksi kaupallisilta mainoksilta tai yhteydenotoilta Monster pidättää oikeuden rajoittaa niiden sähköpostien tai muiden viestien määrää, jotka Käyttäjä voi lähettää muille Käyttäjille, sellaiseen määrään, jonka Monster katsoo sopivaksi oman harkintansa mukaan.

Monsterin Sivustojen kautta voi myös olla saatavilla Käyttäjäsisällöstä johdettuja Ehdokasprofiileja. Monster ei anna mitään takuita tällaisten johdettujen teosten täsmällisyydestä tai paikkansapitävyydestä tai niiden soveltuvuudesta työnantajien arvioitaviksi. Johdetut profiilit saattavat erota merkittävästi Käyttäjäsisällöstä.

Arvostamme Käyttäjiemme mielipiteitä ja otamme mielellämme vastaan palvelujamme ja Monsterin Sivustoja koskevia kommentteja. Pyydämme kuitenkin ottamaan huomioon, että politiikkamme ei salli meidän ottaa vastaan tai harkita muita kuin nimenomaisesti pyytämiämme luovia ideoita, ehdotuksia, keksintöjä tai materiaaleja. Vaikka arvostammekin palautetta palveluistamme, pyydämme olemaan täsmällinen palveluihimme liittyvissä kommenteissa, sekä olemaan lähettämättä luovia ideoita, keksintöjä, ehdotuksia tai materiaaleja. Jos meille lähetetään pyynnöstämme huolimatta luovia ehdotuksia, ideoita, piirroksia, malleja, keksintöjä tai muita tietoja (yhteisesti "Lähetetty Materiaali"), tämä Lähetetty materiaali on Monsterin omaisuutta tai vaihtoehtoisesti, mikäli Monster ei voi yksinomaisesti omistaa Lähetettyä Materiaalia, Käyttäjä myöntää Monsterille rojaltivapaan, peruuttamattoman ja ikuisen käyttöoikeuden Lähetettyyn Materiaaliin, ja Monsterilla on rajoittamaton oikeus käyttää Lähettyä Materiaalia mihin tarkoitukseen tahansa, kauppallisesti tai muutoin, ilman korvausta Käyttäjälle tai muulle henkilölle. Mihinkään Lähetetyn materiaalin osaan ei kohdistu osaltamme minkäänlaista velvoitetta tai luottamuksellisuutta, emmekä ole velvollisia minkään Lähetetyn materiaalin käyttöön tai julkaisemiseen.

Erimielisyydet

Sopimuksiin sovelletaan Suomen lakia. Sopimuksesta ja sopimussuhteesta mahdollisesti aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yksimielisyyteen, ratkaistaan erimielisyydet yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisenä asteena Helsingin käräjäoikeus.

6. Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksista.Ilmoitukset väitetyistä tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksista.

Mikäli on aihetta uskoa, että tekijänoikeuksien alainen teos tai tavaramerkki on ladattu, julkaistu tai kopioitu jollekin Monsterin Sivustolle ja siihen on pääsy tällaisella Monsterin Sivustolla tavalla, joka muodostaa tekijänoikeus- tai tavaramerkkirikkomuksen, pyydämme ottamaan yhteyttä Monsteriin sähköpostitse tai postitse seuraavaan osoiteeseen:

Monster (Alma Career Oy) 
Alvar Aallon katu 3C
00100 Helsinki, Finland,

Tarvitsetko apua työnhakija-asiassa? Ota meihin yhteyttä.

7. Käyttöoikeuksien poistaminen toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia koskevien rikkomusten johdosta.

Monster kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia, ja pyydämme Käyttäjiämme ja sisältöpartnereitamme toimimaan samoin. Tekijänoikeuksien suojaamien teosten luvaton julkaisu, toisintaminen, kopiointi, jakelu, muuttaminen, julkinen esillepano tai julkinen esittäminen on tekijänoikeusrikkomus. Ehtona Monsterin sivustojen käyttämiselle Käyttäjä suostuu olemaan käyttämättä mitään Monsterin Sivustoa muiden henkilöiden immateriaalioikeuksien rikkomiseen millään tavalla. Monster pidättää oikeuden sulkea käyttäjätilin ja estää pääsyn Monsterin Sivustoille sellaisilta käyttäjiltä, jotka toistuvasti rikkovat toisten tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia. Monster pidättää oikeuden ryhtyä näihin toimenpiteisiin oman harkintansa mukaisesti rajoittaakseen pääsyä Sivustolle ja/tai sulkeakseen milloin tahansa oman harkintansa mukaisesti käyttäjätilit sellaisilta käyttäjiltä, jotka rikkovat muiden immateriaalioikeuksia, oli kyseessä toistuva rikkomus tai ei, ilmoittaen tai ilmoittamatta siitä, ja ilman mitään vastuuta sitä Käyttäjää kohtaan, jonka tili on suljettu tai jonka pääsy on estetty. Edellä mainitusta huolimatta, mikäli Käyttäjä uskoo vilpittömästi, että hänestä on tehty väärin perustein ilmoitus tekijänoikeusrikkomusta koskien, pyydämme ottamaan yhteyttä vaatimustenmukaisuudesta ja petosten torjunnasta vastaavaan johtajan edellä mainitun mukaisesti.

8. Monsterin vastuu.

Monsterin Sivustot toimivat muun muassa paikkoina, joissa (i) työnantajat voivat julkaista ilmoituksia avoimista työpaikoista sekä etsiä ja arvioida työnhakijoita, sekä joissa (ii) ehdokkaat voivat julkaista CV:eitä ja Profiileja sekä etsiä ja arvioida avoimia työpaikkoja. Monster ei seulo tai sensuroi ilmoituksia, mukaan lukien tarjolla olevia Profiileja. Monster ei ole osallinen työnantajien ja työnhakijoiden välisessä varsinaisessa transaktiossa. Tämän seurauksena Monster ei ole vastuussa Käyttäjäsisällöstä, julkaistujen työpaikkojen tai CV:iden laadusta, turvallisuudesta tai laillisuudesta, ilmoitusten totuudenmukaisuudesta tai paikkansapitävyydestä, työnantajien kyvystä tarjota työtilaisuuksia hakijoille tai hakijoiden kyvystä täyttää avoimia työpaikkoja, eikä Monster anna mitään takuita mistään Monsterin sivustoilla olevista työpaikoista, CV:eistä tai käyttäjäsisällöstä. Vaikka Monster pidättää oikeuden poistaa Käyttäjäsisältöä, CV:itä tai muuta materiaalia Monsterin Sivustoilta ajan mittaan oman harkintansa mukaisesti, Monster ei sitoudu tekemään niin ja lain sallimassa laajuudessa sanoutuu irti kaikesta vastuusta tällaisiin toimenpiteisiin ryhtymättä jättämisestä.

Monsterin Verkosto tarjoaa yksittäisille henkilöille paikan verkostoitumiseen ammatillisessa ja henkilökohtaisessa tarkoituksessa, eikä Monster seulo tai sensuroi Monsterin Sivustoilla olevia Profiileja tai Käyttäjäsisältöä. Monster ei osallistu varsinaiseen viestintään Käyttäjien välillä. Tämän seurauksena Monsterilla ei ole minkäänlaista valtaa Monsterin Sivustoille lähetettyjen Profiilien tai Käyttäjäsisällön paikkansapitävyyden, luotettavuuden, täydellisyyden tai täsmällisyyden suhteen, eikä se anna mitään takuita mistään Monsterin Sivustoilla olevasta Profiilista tai Käyttäjäsisällöstä.

On otettava huomioon, että asioimiseen tuntemattomien, alaikäisten tai vilpillisesti toimivien henkilöiden kanssa liittyy riskejä, mukaan lukien rajoituksetta fyysisten vahinkojen riski. Käyttäjä on vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät kanssakäymiseen sellaisten muiden henkilöiden kanssa, joihin muodostuu yhteys Monsterin sivustojen kautta. Muiden ihmisten tiedot saattavat itsessään olla loukkaavia, vahingollisia tai virheellisiä, ja joissain tapauksissa ne on nimetty virheellisesti tai harhaanjohtavasti. Odotamme Käyttäjien noudattavan varovaisuutta ja tervettä järkeä Monsterin Sivustoja käyttäessä.

Koska käyttäjän todentaminen internetissä on hankalaa, Monster ei voi vahvistaa eikä vahvista, että kukin Käyttäjä on se, joka väittää olevansa. Koska emme osallistu, emmekä voi osallistua Käyttäjien keskinäiseen kanssakäymiseen tai hallita osallistujien käyttäytymistä millään Monsterin Sivustolla, niin siinä tapauksessa että Käyttäjällä on erimielisyyttä yhden tai useamman muun Käyttäjän kanssa, Käyttäjä vapauttaa Monsterin (sekä edustajamme ja työntekijämme) lainsäädännön sallimassa laajuudessa kaikenlaisista ja -luonteisista tunnetuista ja tuntemattomista, epäillyistä ja odottamattomista, julkistetuista ja julkistamattomista vaateista, vaatimuksista ja vahingonkorvauksista (välittömistä ja välillisistä sekä suorista ja epäsuorista), jotka johtuvat tällaisista erimielisyyksistä tai liittyvät niihin jollain tavalla.

Monsterin Sivustot ja Monsterin Sisältö saattavat sisältää epätarkkuuksia tai kirjoitusvirheitä. Monster ei anna mitään takuita minkään Monsterin Sivuston tai Monsterin Sisällön paikkansapitävyydestä, luotettavuudesta, täydellisyydestä tai ajantasaisuudesta. Kaikkien Monsterin Sivustojen ja Monsterin Sisällön käyttö tapahtuu omalla vastuulla. Monsterin Sivustoille tehdään määräajoin muutoksia, ja niitä voidaan tehdä milloin tahansa. Monster ei voi taata eikä lupaa mitään nimenomaisia tuloksia minkään Monsterin Sivuston käytöstä. Mitkään kirjalliset tai suulliset ohjeet tai tiedot, joita Käyttäjä on saanut Monsterilta tai joltakin Monsterin Sivustolta tai sellaisen kautta, eivät luo mitään takuuta, jota ei ole nimenomaisesti mainittu tässä.

Kalifornian asukkaat luopuvat oikeudestaan Kalifornian siviililain kohtaan 1542, jossa todetaan: "Yleinen vastuuvapauslauseke ei koske vahinkovelkojaa hyödyttäviä vaateita, joiden olemassaoloa vahinkovelkoja ei tiedä tai osaa aavistaa olevan olemassa luvanantohetkellä, ja joista tietoisena oleminen olisi olennaisesti vaikuttanut hänen sovittelutulokseensa vahinkovelallisen kanssa."

Mikäli Käyttäjä asuu Puolassa, Käyttäjä tiedostaa että Puolan siviililain artiklan 558 momentin 1 nojalla Monsterin takuu koskien fyysisiä ja oikeudellisia virheitä tarjotuissa tuotteissa/palveluissa on suljettu pois.

Monster kannustaa Käyttäjiä säilyttämään varmuuskopiota kaikesta Käyttäjäsisällöstään. Monster ei ole lainsäädännön sallimassa laajuudessa missään tilanteessa vastuussa minkään Käyttäjäsisällön poistamisesta, katoamisesta tai luvattomasta muutoksesta.
Monster ei tarjoa tai anna mitään takuita mistään Monsterin Sivustojen kautta ostettujen kolmannen osapuolen tuotteiden tai palveluiden laadusta tai luonteesta, eikä mitään muuta vakuutusta tai takuuta. Kaikki tällaiset sitoumukset, vakuutukset ja takuut annetaan ainoastaan tällaisten kolmannen osapuolen tuotteiden tai palvelujen tarjoajan toimesta, kyseisen tarjoajan hyväksymien ehtojen mukaisesti.

Jos on aihetta uskoa, että jokin Sivustolla rikkoo näitä ehtoja, pyydämme ottamaan yhteyttä edellä osiossa 7 nimettyyn edustajaamme.

Mikäli Monsterille ilmoitetaan sisällöstä tai muusta materiaalista, joiden väitetään olevan näiden Ehtojen vastaisia, Monster voi täysin oman harkintansa mukaan tutkia väitteen ja päättää, poistetaanko sisältö tai pyydetäänkö se poistamaan. Monsterilla ei ole Käyttäjiä kohtaan mitään velvoitetta tai vastuuta tällaisten toimien suorittamisesta tai suorittamatta jättämisestä.

9. Takuun vastuuvapauslauseke.

MONSTER EI TAKAA LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA, ETTÄ MIKÄÄN MONSTERIN SIVUSTO TAI MONSTERIN PALVELUT TOIMIVAT VIRHEETTÖMÄSTI JA ETTÄ SEN PALVELIMILLA EI OLE TIETOKONEVIRUKSIA TAI MUITA VAHINGOLLISIA MEKANISMEJA. JOS JONKIN MONSTERIN SIVUSTON TAI MONSTERIN SISÄLLÖN KÄYTTÖ JOHTAA HUOLLON TARPEESEEN, LAITTEIDEN TAI TIETOJEN KORVAAMISEN TARPEESEEN TAI MAHDOLLISIIN MUIHIN KUSTANNUKSIIN, MONSTER EI OLE VASTUUSSA NÄISTÄ KUSTANNUKSISTA. MONSTERIN SIVUSTOT JA MONSTERIN SISÄLTÖ TARJOTAAN "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA. MONSTER SANOUTUU LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA IRTI KAIKISTA TAKUISTA, SEKÄ NIMENOMAISISTA ETTÄ HILJAISISTA, MUKAAN LUKIEN TAKUU KÄYTTÖKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA KÄYTTÖTARKOITUKSEEN JA OIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA. MONSTER EI ANNA MITÄÄN TAKUITA MONSTERIN SISÄLLÖN, PALVELUJEN, OHJELMISTON, TEKSTIEN, GRAFIIKOIDEN JA LINKKIEN PAIKKANSAPITÄVYYDESTÄ, LUOTETTAVUUDESTA, TÄYDELLISYYDESTÄ TAI AJANTASAISUUDESTA.

10. Vastuuvapauslauseke koskien välillisiä vahinkoja.

MONSTER, SEN TOIMITTAJAT TAI MONSTERIN SIVUSTOILLA MAINITUT KOLMANNET OSAPUOLET EIVÄT OLE LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA MISSÄÄN TILANTEESSA VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA SATUNNAISET JA VÄLILLISET VAHINGOT, MENETETYT TUOTOT, TAI MENETETYISTÄ TIEDOISTA, MENETETYSTÄ TYÖTILAISUUDESTA TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMISESTÄ AIHEUTUVAT VAHINGOT) JOHTUEN MONSTERIN SIVUSTOJEN JA MONSTERIN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÖKYVYTTÖMYYDESTÄ, RIIPPUMATTA SIITÄ, PERUSTUUKO SE TAKUUSEEN, SOPIMUKSEEN, OIKEUDENLOUKKAUKSEEN TAI MUUHUN OIKEUDELLISEEN KÄSITTEESEEN, JA RIIPPUMATTA SIITÄ, ILMOITETAANKO MONSTERILLE TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

11. Vastuun rajoitus.

MONSTERIN SIVUSTOISTA, MONSTERIN SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ TAI NIIHIN LIITTYEN AIHEUTUVA MONSTERIN ENIMMÄISVASTUU EI LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA YLITÄ $100 RIIPPUMATTA KANTEEN SYYSTÄ (OLIPA KYSE SOPIMUSVASTUUSTA, OIKEUDENVASTAISUUDESTA, TAKUURIKKOMUKSESTA TAI MUUSTA).

12. Linkit muille sivustoille.

Monsterin Sivustot sisältävät linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille. Nämä linkit tarjotaan Käyttäjille ainoastaan mukavuussyistä, eikä siksi, että Monster suosittelisi tällaisten kolmannen osapuolten verkkosivujen sisältöä. Monster ei ole vastuussa linkitettyjen kolmannen osapuolen sivustojen sisällöstä, eikä anna minkäänlaisia takuita tällaisten kolmannen osapuolen verkkosivustojen sisällöstä tai niillä olevien materiaalien paikkansa pitävyydestä. Linkitettyjen kolmansien osapuolten verkkosivustojen avaaminen tapahtuu omalla vastuulla.

13. Ei jälleenmyyntiä tai luvatonta kaupallista käyttöä.

Käyttäjä suostuu olemaan myymättä tai siirtämättä näiden Ehtojen mukaisia oikeuksiaan tai velvollisuuksiaan. Käyttäjä suostuu myös olemaan käyttämättä mitään Monsterin sivustoa luvatta mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin.

14. Korvausvastuu.

Käyttäjä sitoutuu suojaamaan ja puolustamaan Monsteria, sen kumppaneita ja niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia, kaikilta vaateilta, kanteilta tai vaatimuksilta, mukaan lukien rajoituksetta kohtuulliset oikeudenkäynti- ja kirjanpitopalkkiot, jotka väitetysti aiheutuvat tai aiheutuvat (i) mistä tahansa Käyttäjäsisällöstä tai muusta materiaalista, jonka Käyttäjä toimittaa jollekin Monsterin Sivustolle, (ii) Monsterin sisällön käytöstä, tai (iii) näiden Ehtojen rikkomisesta. Monster ilmoittaa Käyttäjälle viipymättä tällaisesta vaateesta, kanteesta tai oikeudenkäyntimenettelystä.

15. Yleistä.

Monster ei esitä väitteitä tai anna takuita sen suhteen, että Monsterin Sisältöä voitaisiin lain puitteissa tarkastella tai käyttää Suomen ulkopuolella. Monsterin Sisällön käyttö ei välttämättä ole laillista tietyille henkilöille tai tietyissä maissa. Avatessaan jonkin Monsterin Sivuston Käyttäjä toimii omalla vastuullaan ja on vastuussa lainkäyttöalueellaan voimassa olevien lakien noudattamisesta. Lisäksi kaikki Monsterin Sivustoilta ladatut ohjelmistot ovat Yhdysvaltain vientisäännöstelylakien alaisia, eikä niitä välttämättä saa ladata tai muulla tavoin viedä tai jälleenviedä (i) Kuubaan, Irakiin, Libyaan, Pohjois-Koreaan, Iraniin, Syyriaan tai mihin tahansa muuhun maahan (tai tällaisen maan kansalaiselle tai asukkaalle), jonka Yhdysvallat on asettanut kauppasaartoon tai (ii) kellekään henkilölle tai taholle, joka on Yhdysvaltain valtiovarainministeriön erityisesti määrittämien kansalaisten luettelossa (Specially Designated Nationals list) tai Yhdysvaltain kauppaministeriön kieltoon asettamien tahojen luettelossa (Table of Denial Orders). Lataamalla tai käyttämällä tällaisia ohjelmistoja Käyttäjä vakuuttaa, että ei ole minkään tällaisen maan, yksilön tai tahon hallinnassa, tällaisen maan tai tahon kansalainen tai asukas, tai sijaitse sellaisessa.

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Lainkäyttövalta kaikista tästä sopimuksesta aiheutuviin vaateisiin liittyen on ainoastaan Suomen toimivaltaltaisilla tuomioistuimilla. Jos toimivaltainen tuomioistuin toteaa jonkin näiden Ehtojen säännöksen pätemättömäksi, ei tällaisen säännöksen pätemättömyys vaikuta näiden Ehtojen muihin säännöksiin, jotka pysyvät lainvoimaisina. Mitään luopumista näihin Ehtoihin sisältyvästä ehdosta ei voida katsoa pitempiaikaiseksi tai pysyväksi luopumiseksi tällaisesta ehdosta tai mistään muusta ehdosta. Lisäksi Monsterin jättämistä toimeenpanematta jotakin näihin Ehtoihin sisältyvistä ehdoista ei katsota tällaisesta ehdosta luopumiseksi, eikä se muulla tavoin vaikuta Monsterin kykyyn toimeenpanna tällaista ehtoa milloin tahansa tulevaisuudessa. Nämä Ehdot muodostavat Käyttäjän ja Monsterin välisen koko sopimuksen liittyen Monsterin Sivustojen käyttöön, paitsi sen osalta, mitä on nimenomaisesti määrätty lisäsopimuksessa, tiettyjä Monsterin sivustojen alueita koskevissa lisäehdoissa mukaan lukien Monsterin Tietosuojalausekkeessa (saatavilla osoitteessa http://oma.monster.fi/privacy/), ohjelmistolisenssissä tai Monsterin Sivustojen tietyillä sivuilla olevassa aineistossa. Näihin ehtoihin ei tehdä muutoksia muutoin kuin julkaisemalla korjattu versio tällä sivulla.

16. Lisäehdot.

Tiettyihin Monsterin Sivustojen alueisiin kohdistuu lisäehtoja. Käyttämällä tällaisia alueita tai jotain osaa niistä Käyttäjä hyväksyy tällaisiin alueisiin sovellettavien lisäehtojen sitovan häntä.

©GfK GeoMarketing GfK GeoMarketing GfK:n tarjoamat maantieteelliset tiedot. GeoMarketing tarjoaa Länsi-Euroopan ja Kanadan postinumeroiden maantieteelliset tiedot ja karttatiedot, joilla luodaan toiminto lähimmän työpaikan sijainnin löytämiseen sekä karttojen visualisointi. Kartat ja maantieteelliset tiedot ovat tekijänoikeuksien suojaamia, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan Monsterin tarjoaman internet-sovelluksen ja toiminnallisuuksien puitteissa. Kaikki muu maantieteellisten tietojen ja karttojen käyttö tai julkaisu on kiellettyä.

©Maponics, LLC 2008 Maponics, LLC:n tarjoamat maantieteelliset tiedot. Maponics tuottaa Yhdysvaltain postinumeroiden maantieteelliset tiedot ja karttatiedot. Nämä tiedot ovat tekijänoikeuksien suojaamia, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan Monsterin tarjoaman internet-sovelluksen ja toiminnallisuuksien puitteissa. Kaikki muu maantieteellisten tietojen ja karttojen käyttö tai julkaisu on kiellettyä.

17. Mobiilipalvelut

Mikäli Monsterin Sivustoja käytetään mobiililaitteella, Käyttäjä hyväksyy, että Monster voi saada tietoja mobiililaitteella tapahtuvasta Monsterin Sivustojen käytöstä sekä operaattorista, sisältäen muun muassa mobiilioperaattorisi, mobiililaitteesi tai fyysisen sijaintisi. Lisäksi Monsterin Sivustojen käyttäminen mobiililaitteella saattaa aiheuttaa datan näkymisen mobiililaitteessa ja sen kautta. Käyttämällä Monsterin Sivustoja mobiililaitteella Käyttäjä vakuuttaa, että mikäli Käyttäjä tuo Monster-tietojaan mobiililaitteelle, Käyttäjällä on oikeus jakaa välitetyt tiedot mobiilioperaattorin tai muun yhteyden toimittajan kanssa Mikäli Käyttäjä muuttaa mobiilitiliään tai deaktivoi sen, hänen on viivytyksettä päivitettävä Monster-tilinsä välttyäkseen siltä, että hänelle tarkoitetut viestit lähetetään Käyttäjän vanhan numeron uudelle haltijalle. Tämän tekemättä jättäminen on Käyttäjän vastuulla. Käyttäjä hyväksyy olevansa vastuussa kaikista maksuista ja tarpeellisista suostumuksista liittyen Monsterin Sivustoille pääsemiseen mobiilioperaattorinsa välityksellä. Siksi Käyttäjän on aiheellista tarkistaa mobiilioperaattorilta ovatko Monsterin Sivustot ovat käytettävissä sekä kaikki ehdot liittyen näiden palveluiden käyttämiseen kyseisen mobiililaitteen välityksellä.

Käyttämällä mitä tahansa ladattavaa sovellusta Monsterin Sivustojen käyttämiseksi, Käyttäjä nimenomaisesti hyväksyy kaikki Sovellusta koskevat loppukäyttäjän lisenssisopimusehdot, sekä niiden mahdolliset päivitykset.

18. Kesto ja päättyminen.

Nämä Ehdot pysyvät lainvoimaisina niin kauan, kun olet jonkin Monsterin sivuston Käyttäjä. Monster pidättää oman harkintansa mukaisesti oikeuden mukaan lukien rajoituksetta poistaa Käyttäjäsisällön Monsterin sivustoilta ja päättää välittömästi rekisteröitymisen tai käyttöoikeuden Monsterin sivustoille ja/tai muihin Monsterin Käyttäjälle tarjoamiin palveluihin, mikäli Käyttäjä rikkoo näitä Ehtoja tai mikäli Monster ei kykene varmistamaan tai todentamaan tietoja, jotka Käyttäjä lähettää rekisteröityessään Monsterin Sivustolle. Näiden Ehtojen tietyt säännökset pysyvät lainvoimaisina myös silloin, kun et enää ole Monsterin Sivustojen Käyttäjä, mukaan lukien Kohdat 1, 2, 5, 7–16.