Etusivu / Henkilöstöasiat / Esimiestaidot / Kuinka arvioida työsuorituksia tehokkaasti?

Kuinka arvioida työsuorituksia tehokkaasti?

Kaikilla työntekijöillä on yksilölliset tavoitteensa, ja on sinun tehtäväsi varmistaa, että he saavuttavat ne.

Kuinka arvioida työsuorituksia tehokkaasti?

Jokaisen esimiehen tulisi irrottautua rutiineistaan ja käyttää aikaa alaistensa työsuoritusten säännölliseen arviointiin. Arviointiprosessi on tehokas työkalu, joka voidaan sitoa suoraan yrityksen kokonaistuottavuuteen ja menestykseen. Samalla arviointikeskustelut auttavat henkilöstöä hahmottamaan heille asetetut tavoitteet suhteessa kokonaisuuteen.

Rakenteen ja aikataulun laatiminen
Arvioinnit tulee suunnitella sekä yleisten tavoitteiden seurantaan että mittaamaan edistymistä tavoitteiden suhteen. Hyvin rakennetut työsuorituksen arvioinnit tarjoavat tilaisuuden antaa tunnustusta henkilöstön työstä, tarttua kehitysalueisiin ja tunnistaa sellaiset ammatilliset kehityksen ja koulutuksen tarpeet, jotka tukevat henkilöstön urakehitystä eteenpäin.

Tehokkaat esimiehet keskittyvät henkilöstön suoritukseen läpi koko vuoden. He antavat positiivista palautetta ja tarvittavaa valmennusta ja käyttävät palautetta tarttuakseen ongelma-alueisiin tai kysymyksiin.

Arvioinnin tulisi toimia lähtökohtana, jonka pohjalta voidaan katsoa taaksepäin arvioiden ja eteenpäin odotuksia asettaen. Työsuoritukseen liittyvät keskustelut ovat erittäin tärkeitä työntekijöille ja ne liittyvät usein neuvotteluihin palkankorotuksesta. Esimiehet voivat maksimoida arviointiensa tehokkuutta luomalla avoimeen viestintään kannustavan asetelman:

 • Varaa ajankohta arvioinnille hyvissä ajoin. Jos sovit useita tapaamisia, yritä raivata tilaa muutamaksi peräkkäiseksi päiväksi, jotta saat kaikki arvioinnit suoritettua ilman keskeytyksiä.
 • Valitse yksityinen tila, jossa ei ole puhelimia, tietokoneita tai kollegoita. Voit myös valita paikan työympäristön ulkopuolelta esim. vuokratun neuvottelutilan.
 • Varaa riittävästi aikaa kiireettömään keskusteluun. Aamu on yleensä parempi, sillä aamulla päällekkäisiä tehtäviä ei satu yhtä suurella todennäköisyydellä.
 • Suunnittele tapaaminen etukäteen, käy läpi ne työntekijän tavoitteet, jotka asetettiin viime arvioinnissa ja tee muistiinpanoja tietyistä seikoista, joista tulisi keskustella.
 • Pyydä työntekijää valmistautumaan keskustelemaan tärkeimmistä saavutuksistaan kuten myös alueista, joilla tarvitaan tukea tai parannusta.

Näkemysten syventäminen
Kun taustatyö on tehty, keskity seuraaviin ohjeistuksiin varmistaaksesi kattava arviointi, joka sallii kaksisuuntaisen viestinnän::

 • Aloita ensisijaisten vastuualueiden arvioinnilla. Missä määrin näillä vastuualueilla saavutettiin hyvä suoritus? Millä alueilla suoritus jäi jälkeen odotuksista? Anna esimerkkejä mahdollisuuksien mukaan.
 • Käy läpi jokainen suoritusjaksolle asetettu tavoite. Missä määrin odotetut tulokset saavutettiin? Mikä myötävaikutti työntekijän kykyyn saavuttaa tavoitteet ja tuottaa halutut tulokset? Mikä vaikeutti tavoitteen saavuttamista? Mihin toimenpiteisiin voidaan ryhtyä menestyksen tiellä olevien esteiden poistamiseksi?
 • Lähesty arviointia avoimin mielin. Ole valmis mukauttamaan tai muuttamaan käsittelyn painopistettä keskustelun perusteella. Käytä ohjenuorana valmistelemiasi keskustelunaiheita ja anna työntekijän ilmaista joko yhtenevä tai eriävä mielipiteensä.
 • Pidä palaute kehitysalueista rakentavana. Ole täsmällinen ja objektiivinen. Käytä faktoja palautteesi tukena sen sijaan että tekisit yleistyksiä työntekijän luonteesta tai asenteesta. Tarjoa mahdollisuuksien mukaan tukea ja koulutusta ongelmallisten alueiden korjaamiseen.
 • Keskity ammatilliseen kehitykseen. Suoritusarvioinnit ovat erinomainen hetki keskustella työntekijäsi kasvumahdollisuuksista hänen nykyisessä tehtävässään ja tilaisuuksia edetä.
 • Katso eteenpäin ja luo tavoitteita seuraavalle suoritusjaksolle. Tee näistä tavoitteista mitattavia ja saavutettavia ja määritä niille ajalliset tavoitteet. On tärkeää, että kannustat työntekijää määrittämään omat tavoitteensa antaen samalla omia ehdotuksia. Työntekijä saavuttaa paljon helpommin tavoitteensa määritettyään itse toimenpiteet.

Tee aina yhteenveto arvioinnistasi ja kirjaa seuraavalle vuodelle uusia tavoitteita, joita on virinnyt keskustelusta. Kun tämä on laadittu, kertaa vielä sovitut asiat ja pyydä allekirjoitus yhteenvetoon myös työntekijältä. Tämä asiakirja toimii pohjana seuraavalle arviointikaudelle.