Etusivu / Henkilöstöasiat / Henkilöstön pysyvyys / Joustavat työajat ja etätyö

Joustavat työajat ja etätyö

Joustavat työajat ja etätyö

Henkilöstön pitäminen yrityksessä ja heidän motivaationsa ylläpitäminen tuottavat etuja yritykselle kuin yritykselle. Entistä useammat yritykset pyrkivät myös vähentämään kustannuksia ja tehostamaan toimintaansa nykyisillä resursseillaan, ja yhteiskunta pyrkii jatkuvasti kannustamaan joustavampiin työaikoihin.

Mutta ovatko joustavat työajat järkevä vaihtoehto yritykselle? Kun vaihtoehtoihin kuuluvat muun muassa lyhennetty työaika, työn jakaminen, vuorotyö, henkilöstön komennukset toisiin tehtäviin tai jopa lomautukset, kannattaa mahdollisuutta joustaviin työaikoihin punnittava syvällisesti jokaisessa yrityksessä.

Joustavan työajan hyödyt liiketoiminnalle
Joustavan työajan kannattajat väittävät, että ne yritykset, jotka ottavat käyttöön joustavan työajan huomaavat, ettei kyseessä ole pelkkä matalasuhdanteet ajan kompromissiratkaisu. Itse asiassa mahdollisuus joustavaan työaikaan saattaa parantaa henkilöstön motivaatiota, rekrytointia ja pysyvyyttä, lisätä asiakastyytyväisyyttä sekä tuottavuutta, vähentää sairastelua ja parantaa kustannustehokkuutta.

Joustavaa työaikaa tarjoavien yritysten määrän kasvaessa saatat huomata, että se tekee sinusta halutun työnantajan, ja voit houkutella ammattitaitoisempaa ja osaavampaa työvoimaa.

Joustavan työajan käyttöönotossa huomioitavat asiat
Selkeistä hyödyistä huolimatta joustavaan työaikaan ei kannata rynnätä päätä pahkaa. Huolellisesti pohdittu lähestymistapa tuottaa tuloksia, kun halutaan varmistaa kitkaton ja onnistunut siirtyminen. Tähän sisältyy seuraavien asioiden pohtiminen etukäteen:

 • Mikä on vaikutus palvelun laatuun?
 • Mikä on vaikutus palvelun tuottamiseen?
 • Mikä on se pääasiallinen työaika, jolloin haluat työntekijöiden työskentelevän?
 • Mitä menestyksen mittareita voit ottaa käyttöön ja miten niitä seurataan?
 • Mitä laitteita etätyöntekijät tarvitsevat?
 • Miten tämä vaikuttaa niihin työntekijöihin, jotka eivät halua työskennellä joustavasti?
 • Mitkä ovat edut asiakkaillesi?

Joustavaan työaikaan siirtyminen
Kun olet vastannut näihin kysymyksiin, on sinulla vielä muutamia esteitä ylitettävänäsi, ennen kuin otat käyttöön uuden menettelytavan:

 • Johdon sitoutuminen – Ensimmäiseksi on varmistettava, että ylimmät tasot hyväksyvät hankkeen ja tukevat sitä. Vakuuta toimitusjohtaja ja muut johtajat liiketoiminnallisista hyödyistä.
 • Henkilöstön sitoutuminen – Tämä ei ole mitenkään automaattista, jos prosessi viedään väkisin läpi henkilöstölle ilman edeltävää konsultaatiota. Selvitä ajan kanssa, mitä työntekijäsi haluavat.
 • Esimiesten inspiroiminen – Esimiehet saattavat epäillä, että kyseessä on vain valeasuun kätketty loma. Varmista, että he ymmärtävät hyödyt ja inspiroi heitä luomaan innostusta ja edistämään uskollisuutta työntekijöissä, jotka ovat joustavan työajan piirissä.
 • Aloita pilottihankkeella – Hienosäädä käytäntöä ensimmäisten 3-6 kuukauden aikana. Tee selväksi heti alusta pitäen, että kyseessä on pilottivaihe ja että asiat voivat muuttua, jos liiketoiminta sitä vaatii. Kannusta esimiehiä ja henkilöstöä antamaan palautetta.
 • Ota käyttöön ohjeistus – Erittele pilottijakson aikana oppimasi seikat yksinkertaiseen joukkoon perussääntöjä, joiden avulla vältetään hämmennystä ja ehkäistään tulevaisuudessa ilmeneviä ongelmia.
 • Tarkastele prosessia säännöllisesti – Tarkastele etenemistä tavoitteisiin nähden ja toteuta tarvittavat muutokset, jotta prosessi etenee jatkossakin kitkattomasti.

Jos tämä kuulostaa melkoiselta ponnistukselta, jossa vastineena on kyseenalaiset hyödyt, muista että hyvin toteutettu siirtyminen joustavaan työaikaan saattaa tehdä muutakin kuin vain passiivisesti auttaa yritystäsi selviämään taantumasta – se saattaa myös aktiivisesti parantaa yrityksen suorituskykyä.