Etusivu / Henkilöstöasiat / Henkilöstön pysyvyys / Koeaika ja perehdyttäminen

Koeaika ja perehdyttäminen

Koeaika ja perehdyttäminen

Koeaika antaa sinulle aikaa varmistua siitä, että teit rekrytoinnissa onnistuneen päätöksen. Se on tilaisuus arvioida uuden työntekijän suorituskykyä, sitoutumista ja yleistä soveltuvuutta tehtävään. Koeaika antaa myös mahdollisuuden ryhtyä toimenpiteisiin, ellei työntekijä täytäkään tehtävän hänelle asettamia vaatimuksia. Koeaika kestää yleensä 3-6 kuukautta ja sen aikana sekä yrityksellä että työntekijällä on mahdollisuus purkaa työsopimus.

Työtehtävään perehdyttäminen
Jotta uusi työntekijä selviäisi koeajasta parhaalla mahdollisella tapaa, tulisi sinun työnantajana huolehtia ainakin seuraavista asioista:

  • Huolehdi että työnkuva on työntekijälle selvä
  • Anna työntekijälle hyvä perehdytys yleisistä käytännöistä ja toimintatavoista
  • Järjestä mahdollisesti tarvittava koulutus, joka auttaa työntekijää saavuttamaan vaatimukset
  • Kerro, milloin työntekijää arvioidaan ja mitä menetelmiä käytetään

Voidaksesi arvioida uutta työntekijää, on sinun ensin selvitettävä hänelle, mitä odotat häneltä koeajan eri vaiheissa. Voit tehdä tämän joko kokemuksen perusteella (kuinka kauan edelliseltä henkilöltä tehtävässä meni asioiden oppimiseen?) tai selvittämällä sopivat tarkistuskohdat henkilöiltä, jotka tekevät samantyyppisiä tehtäviä.

Varmista, että kaikki arvioitavat asiat on tarkkaan kuvattu ja että ne ovat helposti mitattavissa ja saavutettavissa.

Järjestä viikoittainen tai kuukausittainen kahdenkeskinen tapaaminen, jossa voit käydä läpi työntekijän edistymistä. Samalla voit antaa palautetta niistä alueista, joissa työntekijä on mielestäsi onnistunut hyvin sekä myös niistä alueista, joilla hänellä on parantamisen varaa.

Työntekijän aloittaessa uudessa tehtävässä, on hänen hyvin vaikeaa tietää kuinka hän tehtävistään suoriutuu. Pyri siis tarjoamaan opastusta ja palautetta mahdollisuuksien mukaan. Yritä aina pitää kritiikki rakentavana ja tarjoa ongelmiin ratkaisuja sen sijaan, että vain kertoisit niiden olemassaolosta.

Palautteen saaminen läheisiltä työskentelykumppaneilta on toinen tärkeä osa koeaikaa. Pyydä heitä olemaan vilpittömiä ja rehellisiä ja kerro näistä näkemyksistä uudelle työntekijälle, tietenkin anonyymisti. Hän voi näin saada positiivista palautetta, mikä lisää itseluottamusta, tai saada tietoonsa ne osa-alueet, joilla hänellä on työskentelykumppaneiden mielestä vielä parantamisen varaa.

Älä epäröi tarkentaa odotuksia ja vaatimuksia oppiessasi tuntemaan työntekijän paremmin. Jos jollakulla on vaikeuksia täyttää odotuksia, anna hänelle jotain helpommin saavutettavaa, ja jos joku selviää kaikista tehtävistä vaivatta, tarjoa jotain hieman vaativampaa nähdäksesi, miten hän selviää.

Virheiden korjaaminen
Valitettavasti jokainen rekrytointi ei osoittaudu menestykseksi. On tärkeää ymmärtää, milloin on tehnyt virheen ja toimia sen mukaisesti.

Ensin täytyy miettiä, miksi asiat eivät etene odotetusti. Oletko asettanut vaatimukset liian korkealle? Ovatko ulkoiset seikat vaikuttaneet työntekijän kehitykseen (kuten heikko perehdytys)? Mitä voit tehdä saadaksesi asiat jälleen raiteilleen? Muista, että jokainen oppii eri tahdissa – joskus tarvitaan hieman enemmän kärsivällisyyttä.

Joskus palkkaamasi henkilö on oikea, mutta hän on väärässä tehtävässä. Ennen kuin ryhdyt korjaamaan virhettäsi, tarkista olisiko yrityksessäsi avoinna jokin toinen työtehtävä, johon uusi työntekijä olisi sopivampi.

Jos sinun täytyy luopua jostakusta, muista järjestää lähtöhaastattelu, jossa käsittelet sitä, mikä tarkalleen meni pieleen, jotta lähtijä voi parantaa mahdollisuuksiaan tulevalla urallaan. Jos luovut jostakusta käyttäytymisen vuoksi, muista pysyä tosiasioissa.

Työntekijän arvio sinusta
Aivan kuten koeaika on sinulle tilaisuus arvioida uutta työntekijää, on se myös hänelle tilaisuus tehdä päätös siitä, onko hänen päätöksensä ollut oikea. Heti koeajan päätyttyä, työntekijä on sitoutunut yritykseesi ainakin irtisanoutumisajan keston verran, joten hän haluaa varmistua siitä, että kyseessä on mieluinen paikka.

Jos haluat varmistaa, että uusi työntekijä jää (säästäen sinulta uudesta rekrytointiprosessista aiheutuvan vaivan ja kustannuksen), sinun täytyy saada hänet tuntemaan itsensä tärkeäksi osaksi tiimiä. Varmista, että hän tietää oman paikkansa ja sen kuinka paljon hänen osaamistaan ja kokemustaan arvostetaan. Ole myös valmis kuuntelemaan hänen kysymyksiään ja huoliaan.

Kun koeaika on ohi
Päivänä, jolloin voit kertoa uudelle työntekijälle, että hän on selvinnyt koeajasta, on aika hymyillä, huokaista helpotuksesta ja vahvistaa kaikille, että rekrytointisi oli onnistunut. Yhden rekrytoinnin kustannuksen ja keston lisäksi rekrytointiammattilaisia mitataan myös koeajasta selviävien uusien työntekijöiden määrän perusteella.

Koeajan päätyttyä työntekijällä pitäisi olla hyvä käsitys siitä, mitä varten hänet on palkattu ja mitä hänen on tehtävä työnsä suorittamiseksi. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että voit jättää hänet yksin tehtäviensä pariin. On tärkeää säilyttää säännölliset tapaamiset, jotta voitte keskustella siitä, miten työntekijä etenee pitkän aikavälin tavoitteisiinsa nähden.