Etusivu / Henkilöstöasiat / Työsuhdeasiat / Työterveyshuolto auttaa ennaltaehkäisemään

Työterveyshuolto auttaa ennaltaehkäisemään

Työterveyshuolto auttaa ennaltaehkäisemään

Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen työterveyshuollon riippumatta siitä, minkä kokoisesta organisaatiosta on kyse. Työterveyshuollon järjestämisellä tähdätään työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ennaltaehkäisyyn sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitämiseen ja edistämiseen. Tavoitteena on myös huolehtia siitä, että työ ja työyhteisö ovat työntekijän kannalta terveellisiä, toimivia ja turvallisia.

Työnantaja voi valita työterveyshuollon järjestäjäksi joko terveyskeskuksen, yksityisen terveyspalveluita tuottavan lääkäriaseman tai yritysten yhdessä perustaman työterveysaseman. Halutessaan työnantaja voi järjestää myös sairaanhoito- ja muita terveydenhuoltopalveluita. Kansaneläkelaitos maksaa työnantajalle korvausta työterveyshuollon järjestämisestä johtuneista tarpeellisista ja kohtuullisista kustannuksista.

Työhöntulotarkastus vai ei?
Jos työntekijän työsuhde on määritelty kestämään yli kolme kuukautta, työnantajalla on velvollisuus kustantaa työntekijälleen terveystarkastus viimeistään kuukauden kuluessa työsuhteen alkamisesta. Terveystarkastusta ei kuitenkaan tarvitse välttämättä tehdä, mikäli työ on fyysisesti kevyttä, esimerkiksi toimistotyötä. Terveystarkastusta ei tarvitse tehdä myöskään siinä tapauksessa, jos työntekijällä on esittää alle vuoden takainen, riittävän perusteellinen lääkärintodistus.