Etusivu / Ohjeita rekrytointiin / Työnantajamielikuva / Yrityskulttuurin keskeiset osa-alueet

Yrityskulttuurin keskeiset osa-alueet

Yrityskulttuurin keskeiset osa-alueet

Toimitusjohtaja Asta Rossi vastaa Great Place to Work® -kehittämispalveluista Suomessa. Hän toteuttaa yhteistyössä asiakkaiden kanssa kehityshankkeita, joiden avulla organisaatioista rakennetaan parempia työpaikkoja. Kysyimme Astalta yrityskulttuurista. Mikä tekee Suomen parhaista työpaikoista työpaikkoja, joissa ihmiset viihtyvät ja millaisia asioita yrityskulttuurissa tulisi ottaa huomioon. Tässä Astan 9 vinkkiä hyvän yrityskulttuurin luomiseen:

1. Työntekijöiden valitseminen ja perehdyttäminen
Mitä ominaisuuksia haette potentiaalisilta työntekijöiltä työssä tarvittavien taitojen lisäksi? Miten valintaprosessinne (rekrytointi, työhaastattelukäytännöt jne.) varmistaa työnhakijan sopivuuden organisaationne kulttuuriin?
Rekrytoitko ihmisiä työssä vaadittavien taitojen ja kokemuksen perusteella vai haetko ihmisiä jotka pystyvät kasvamaan organisaation mukana ja jakavat samat arvot.

2. Innostaminen
Miten luotte innostavan työympäristön, jossa työntekijät tuntevat, että heidän
työllään on erityistä merkitystä eikä kukaan ole ”vain töissä täällä”?
Viestitkö henkilökunnalle organisaation tavoitteet vai autatko heitä myös ymmärtämään tavoitteet ja oman merkityksensä tavoitteiden saavuttamiseksi.

3. Viestiminen
Millä organisaatiollenne ominaisilla tavoilla (etenkin ylin) johto jakaa tietoa – myös huonoista uutisista tai pettymyksistä – henkilöstölle? Jaatko tietoa vain tarvittaessa vai panostatko kokonaisvaltaiseen ja myös johdon taholta henkilökohtaiseen viestintään edistääksesi avointa viestintää.

4. Kuunteleminen
Mitä kanavia työntekijät voivat käyttää johdon kanssa kommunikoimiseen?
Vastaako johto työntekijöiden kysymyksiin liittyen yrityksen tavoitteisiin vai onko johto helposti lähestyttävää ja rohkaiseeko se henkilöstöä puhumaan ja antamaan palautetta.

5. Kiittäminen
Millä erityisillä tavoilla organisaatiossanne annetaan tunnustusta hyvästä työstä ja ylimääräisistä ponnistuksista? Palkitaanko työntekijöitä vain suoraan organisaation menestykseen liittyvistä suorituksista vai onko yrityksessänne vallalla huomioinnin kulttuuri, jossa henkilökuntaa palkitaan säännöllisesti ja yllätyksellisin tavoin myös pienemmistä ponnistuksista.

6. Kehittyminen
Miten organisaationne auttaa työntekijöitä löytämään ja kehittämään kykyjään,
jotta heidän työpanoksensa parantuu tai henkilökohtainen kehittymisensä
vahvistuu? Tarjotaanko työntekijöille koulutusta vain heidän töihinsä liittyvissä taidoissa vai tarjotaanko työntekijöille mahdollisuutta jatkuvaan kehittymiseen sekä ammatillisesti että ihmisenä.

7. Välittäminen
Millä keinoin ja käytännöin organisaatiossanne tuetaan työn ja muun elämän
välistä tasapainottamista? Tarjoaako yrityksenne kilpailukykyisiä etuuksia työn ja muun elämän yhteensovittamiseksi vai onko tarjolla myös erilaisia käytäntöjä ja ohjelmia jotka vastaavat työntekijöiden tarpeisiin.

8. Juhlistaminen
Miten organisaatiossanne juhlitaan onnistumisia ja menestystä? Onko juhlistaminen pelkkää tiedottamista organisaation saavutuksista vai juhlistetaanko saavutuksia erityislaatuisin tavoin.

9. Palkitseminen
Miten lähestymistapanne kokonaispalkitsemiseen edistää henkilöstön käsitystä
oikeudenmukaisesta kohtelusta? Tarjoaako yrityksenne kilpailukykyisen kompensaatiopaketin vai jaetaanko yhteisten ponnistelujen tulokset anteliaasti ja reilusti.