Etusivu / Ohjeita rekrytointiin / Työntekijöiden etsiminen / Referenssien tarkistajan avainkysymykset

Referenssien tarkistajan avainkysymykset

Referenssien tarkistajan avainkysymykset

Yksinkertainen taustan tarkistus sen varmistamiseksi, että hakija puhuu totta ansioluettelossaan, ei riitä. Se on vasta ensimmäinen askel. Toinen tärkeämpi askel on varmistaa, että hakija pystyy tekemään sitä, mitä hän väittää kykenevänsä tekemään. Toisin sanoen huolellinen työsuoritukseen perustuva referenssien tarkistaminen on työntekijöiden valitsemisprosessissa erittäin tärkeää.
   
Millaisia sitten ovat parhaat kysymykset? Kun itse referenssi on puhelimessa, kannattaa ensin kysyä: "Mistä tunnet hakijan?" Vastaus tähän kysymykseen ratkaisee monia asioita. Ensiksikin se varmistaa että koska ja missä referenssi ja hakija ovat työskennelleet yhdessä – vai ovatko ollenkaan – ja millainen heidän työsuhteensa luonne oli. Työskentelikö referenssi hakijalle vai toisinpäin, vai olivatko he työtovereita? Työskentelivätkö he keskenään päivittäin vai ainoastaan silloin tällöin? Vastaus tähän kriittiseen kysymykseen mahdollistaa sen, että referenssin tarkistaja voi päätellä, paljonko hän antaa painoa seuraavien kysymysten vastauksille.
   
Seuraavan kysymyksen tulisi olla: "Miten pitkään työskentelit yhdessä hakijan kanssa?" Yhteistyön ajallinen kesto auttaa selvittämään, miten luotettavia vastaukset jatkokysymyksiin ovat. On selvää, että jos referenssi työskenteli hakijan kanssa useiden vuosien ajan, on vastauksilla suurempi painoarvo kuin jos heidän yhteistyönsä kesti vain pari kuukautta tai vähemmän.
   
Seuraavaksi on tärkeää pyytää referenssiä kuvaamaan hakijan päivittäiset vastuualueet työssä. Tässä vaiheessa referenssin tarkistajan tulisi verrata hakijan ansioluetteloa siihen, mitä referenssillä on sanottavanaan. Vastauksen kattavuus myös paljastaa vielä lisää siitä, miten hyvin referenssi todellisuudessa tunsi hakijan. Välttelevä tai ympäripyöreä vastaus voi esimerkiksi antaa viitteitä siitä, että hakija liioitteli väittäessään työskennelleensä referenssin kanssa joka päivä usean kuukauden ajan. Ellei referenssi pysty kuvaamaan suhteellisen kattavasti hakijan työn vastuualueita, tulisi hälytyskellojen soida.
   
Toinen olennainen kysymys, joka tulee kysyä jokaiselta referenssiltä on: "Mitä uskot hakijan tarvitsevan, jotta hän voi edetä urallaan ja kehittyä ammatillisesti?" Vastaus tähän kysymykseen voi antaa korvaamatonta tietoa hakijan soveltuvuudesta tarjolla olevaan työpaikkaan.
   
On myös muita tärkeitä kysymyksiä, jotka referenssin antajalta olisi hyvä kysyä. Näitä ovat mm. "Miksi hakija lopetti työnsä?” ja "Olisiko hakija voinut jatkaa työssään, jos olisi halunnut?" Jos hakija edelleen työskentelee samassa paikassa kuin referenssi, kysy seuraava kysymys: "Miksi hakija harkitsee työpaikan vaihtoa?" Lopuksi jokaiselta referenssiltä tulisi kysyä: "Jos olisit palkkaamassa työntekijöitä, rekrytoisitko hakijan ja mikäli kyllä, niin millaiseen tehtävään?"
   
Vaikkei tätä ole tarkoitettu tyhjentäväksi listaksi niistä kysymyksistä, joita referenssin tarkistajan tulisi kysyä, se on lähtökohta, jonka avulla voit määritellä referenssin luotettavuuden.