Työhaastattelun rakenne

Työhaastattelun rakenne

Kun työhakemukset on arvioitu, seuraava askel rekrytoinnissa on työhaastattelu. Työhaastattelu on tilaisuutesi oppia tuntemaan työnhakijat ja havaita, kuka heistä on oikea yrityksellesi.

Haastattelemiseen ei ole oikeaa ja väärää tapaa, ja jokainen tehtävä voi vaatia erilaista haastattelutekniikkaa. On kuitenkin tiettyjä vaiheita, jotka jokaisessa haastattelussa tulisi käydä läpi, jotta työnhakijat voidaan arvioida tehokkaasti.

Haastattelutyypit
Oikean haastattelutyylin valinta on erittäin tärkeää, kun pyritään tehokkaaseen haastatteluprosessiin. Jotta voisit arvioida kaikkia ehdokkaita tasapuolisesti, muista käyttää samaa haastattelutyyppiä kaikkien hakijoiden kanssa. Oikeilla työhaastattelukysymyksillä selvität hakijan osaamisen ja motivaation.

Alla olevia haastattelutyyppejä voidaan käyttää yksistään tai yhdisteltynä yrityksesi tarpeista riippuen:

 • Puhelinhaastattelut – yleensä puhelinhaastattelut suorittaa HR-tiimin jäsen, eikä sen osaston päällikkö, jossa paikka on avoimena. Tarkoituksena on saada vastaukset niihin kysymyksiin, jotka nousivat esille hakijan CV:stä. Puhelinhaastattelut myös säästävät aikaa sillä voit suorittaa useita haastatteluja muutaman tunnin aikana. Tämä on keskeinen haastattelutapa varsinkin niiden tehtävien yhteydessä, joissa hyvä puhelinkäytös on erityisen tärkeää.
 • Kompetenssihaastattelut – Kompetenssihaastattelut suoritetaan kasvotusten ja tarkoituksena on selvittää, onko ehdokkaalla työn vaatimaa osaamista ja kokemusta. Sinun tulisi kysyä ehdokkailta sellaisista tilanteista, joissa he ovat suorittaneet samankaltaisia tehtäviä. Mistä suurista haasteista he selvisivät? Mistä he ovat eniten ylpeitä aikaisemman kokemuksensa suhteen?
 • Behavioraaliset haastattelut – Behavioraaliset haastattelut on suunniteltu ennustamaan, onko ehdokas sopiva rooliin, ja ne on tarkoitettu tehtäviin, joihin hakijalla ei todennäköisesti ole aikaisempaa kokemusta. Hakija asetetaan hypoteettiseen tilanteeseen, jotta voidaan arvioida hänen kykyään ajatella uusissa tilanteissa ja miten hän mahdollisesti työskentelee paineen alla. Tämä voidaan yhdistää psykometrisiin testeihin arviointia helpottamaan.
 • Tekniset haastattelut – Joskus ainoa tapa selvittää, onko henkilö kykenevä työhön, on pistää heidät tekemään sitä. Tämä voi tarkoittaa mitä tahansa lyhyestä testistä koetyöjaksoon. Jos testaat useita ehdokkaita, varmista että he kaikki saavat saman tehtävän, jotta voit verrata heidän osaamistaan.
 • Paneelihaastattelut – Tämä on vähemmän käytetty menetelmä, vaikkakin sitä suositaan edelleen yrityksissä, joissa nähdään hankalaksi saada samat tiedot kaikille rekrytointipäätökseen osallistuville. Haastattelu pidetään yleensä yhden päivän aikana; hakijat tuodaan 4–5 henkilön eteen ja usein heidän on pidettävä esitelmä. Tämä voi olla erittäin pelottavaa hakijoille, ja on tärkeää, että haastattelulla on yksi pääfasilitaattori, jotta prosessi etenee jouhevasti.
 • Ryhmähaastattelut – Toinen vähemmän käytetty menetelmä, jota kuitenkin edelleen käytetään joissain olosuhteissa suuren hakijajoukon arviointiin kerralle. Hakijoille annetaan tehtävä, jolla pystytään arvioimaan heidän persoonallisuuttaan, työskentelytyylejään, kykyä johtaa ja sitä, miten he reagoivat paineisiin. Tätä arviointitapaa tulisi käyttää lisänä, ei niinkään kasvotusten suoritettavaa haastattelua korvaamaan.

Se, kuka osallistuu haastatteluun, riippuu tehtävästä, johon uutta työntekijää haetaan. HR-tiimin edustajan tulisi aina olla paikalla, kuten myös palkkaavan osaston esimiehen. Haluat ehkä myös ottaa mukaan nykyisen työntekijän, joka tekee samankaltaista työtä, sillä hän on erittäin hyvässä asemassa selvittääkseen, kykeneekö ehdokas tekemään työnsä.

Työhaastattelun kesto
Tyypillinen ensimmäisen vaiheen työhaastattelu kestää yleensä puolesta tunnista kokonaiseen tuntiin. Haastattelun kesto voi vaihdella riippuen työtehtävästä – usein vaativien asiantuntija- ja esimiestason tehtävien haastattelut ovat kestoltaan pidempiä verrattuna esimerkiksi suorittavan tason kesätyöpaikkoihin. Aikaa haastatteluun kannattaa myös varata enemmän, jos haastatteluun kuuluu vaikkapa soveltuvuustesti tai muu käytännön tehtävä, jolla mitataan hakijan osaamista. Työhaastattelun arvioidusta kestosta kannattaa aina ilmoittaa etukäteen haastateltavalle, jotta hän osaa sovittaa haastattelun omaan aikatauluunsa. 

Haastattelun suorittaminen
Minkä tyyppisen haastattelun sitten valitsetkin, sinun on valmistauduttava huolellisesti. Selvitä aikataulu kaikkien niiden kanssa, joiden on oltava mukana ja noudata sitä mahdollisimman tiukasti. Jos sovit joukon haastatteluja yhdelle päivälle, pyri jättämään ainakin puoli tuntia niiden väliin, jotta voit selvitä päällekkäisyyksistä ja sinulla on mahdollisuus tehdä yhteenveto aina haastattelun jälkeen.

Yritä olla mahdollisimman joustava hakijoiden suhteen. Heillä on muitakin sitoumuksia, ja he usein yrittävät salata nykyiseltä työnantajaltaan sen, että he käyvät työhaastatteluissa. Yritä antaa heille vaihtoehtoja valittavaksi ja järjestä omat aikataulusi sen mukaan.

Tämä saattaa kuulostaa itsestäänselvyydeltä, mutta varmista, että sinulla on käytettävissä rauhallinen huone haastattelun pitämiseen. Yllättyisit, miten monet varaavat neuvotteluhuoneen suoraan rakennustyömaata vastapäätä, tai jopa unohtavat kokonaan varata neuvotteluhuoneen.

Kun hakija saapuu, pyri noudattamaan suurin piirtein seuraavaa prosessia:

 • Toivota hakija tervetulleeksi, tarjoa hänelle juotavaa ja kevennä tunnelmaa yleisluontoisella keskustelulla (säästä, matkasta toimistolle, edellisillan jalkapallo-otteluista jne.).
 • Esittele itsesi ja selitä lyhyesti, mitä haastattelu tulee sisältämään.
 • Käy läpi yleiskatsaus liiketoiminnastasi ja anna jonkin verran tietoa tehtävästä, miksi paikka on avoimena ja mitä siihen sisältyy.
 • Aloita kysymysten esittäminen. Pyydä haastateltavaa käymään läpi CV:nsä, sillä se auttaa häntä rentoutumaan keskittymällä tuttuun aiheeseen.
 • Esitä avoimia kysymyksiä, jotta hakijalla on mahdollisuus ilmaista itseään.
 • Yritä esittää tehtävän kannalta tärkeimmät kysymykset haastattelun alussa ettet ajan loppuessa huomaa, että moni kysymys jäi ilman vastausta.
 • Kysy hakijalta haastattelun lopussa, onko hänellä jotain kysyttävää.
 • Informoi heitä rekrytointiprosessin seuraavasta vaiheesta, eli toisesta haastattelukierroksesta ja arvioidusta aikataulusta.
 • Saata ehdokas uloskäynnin luo ja kiitä häntä ajasta.
 • Kirjoita puhtaaksi mahdolliset muistiinpanot heti kun voit. Jos suoritat monia haastatteluja, on helppoa unohtaa, kuka sanoi mitäkin.

Työhaastattelu on yhtä lailla tilaisuus hakijalle selvittää, haluaisiko hän työskennellä yrityksessäsi, kuten myös sinulle tilaisuus nähdä, haluaisitko hänen liittyvän tiimiisi. Puhu aina liiketoimintasi positiivisista puolista, ja kohtele hakijaa kuin asiakasta, jonka kanssa haluaisit tehdä kauppoja. Vaikka menisit yleensä töihin farkuissa ja t-paidassa, niin pue päälle puku ja solmio tavatessasi hakijoita – jos he ovat panostaneet tapaamiseen, niin sinun tulisi tehdä samoin!

Osta työpaikkailmoitus verkkokaupasta ja säästä