Etusivu / Tietoa työmarkkinasta / Asiantuntija-artikkelit / Mielekkyyttä työelämään

Mielekkyyttä työelämään

Mielekkyyttä työelämään

Työn kysyntä ja tarjonta ei kohtaa; Suomessa on 260 000 työtöntä ja samalla ulkomailta asti haetaan ammattilaisia paikkaamaan eri alojen työvoimapulaa. Eri tahot pohtivat, miten työhyvinvointia ja työssä jaksamista parannettaisiin työpaikoilla sillä työperäinen stressi on nyt todettu kansanterveydellisesti ja -taloudellisesti merkittäväksi asiaksi. Kannustinloukut pitävät motivoituneetkin ihmiset kotisohvalla. Onko tässä mitään järkeä?

Kenen on vastuu siitä, että työtä riittää ja että se on mielekästä? Työntekijän näkökulmasta on helppoakin olla taloustilanteen ja työelämän muuttuvien rakenteiden uhri. Talouselämän artikkelissa (9.10.2009) henkilöstöjohtaja Camilla Grönholm korostaa oman uran haltuunoton merkitystä: ”Yritys ei enää suunnittele uraa ihmisen puolesta, vaan jokaisella on vastuu omasta urastaan.” Niinpä. Odotammeko edelleen sitä, että joku muu kertoisi meille mihin meistä on? Pelkäämmekö, onko mihinkään?

Sinulla on vastuu
Varmaa on, että oikeat ihmiset oikeilla paikoilla, motivoituneina ja mielekästä työtä tekevinä, on jokaisen yrityksen ja yksilön toive. Sen käytännön toteuttaminen on kuitenkin enemmän kuin haasteellista. Miten saadaan yksilö haluamaan tehdä työtään täysipainoisesti? Miten yksilö voisi ottaa vastuun omasta urakehityksestään? Miten yritykset voivat parhaiten tukea tätä pyrkimystä?

Onneen ei ole oikotietä – kaikki lähtee perusasioista. Kun ne ovat kunnossa, yksilö pääsee henkilökohtaiseen tahtotilaan, josta kumpuaa tarmokas vastuunotto. Kun ympärillä myllertää, on hyvä olla selvillä omasta suunnasta – matkapahoinvoinninkin kestää paremmin, kun majakka on näkyvissä. Ihmisen pitää valita suunta, joka tuntuu merkitykselliseltä ja innostaa jatkamaan. Omien voimavarojen tuntemus lisää kapasiteettia edetä ja varmistaa työn mielekkyyden silloinkin kun tuulee. Työstään ottaa vastuun, kun sillä on merkitystä työntekijälle itselleen.

Yritysten menestys muodostuu vastuun kantavista, mielekästä työtä tekevistä yksilöistä. Leikkaamisen sijaan kannattaa panostaa tuottavuuteen ja kasvuun. Suomi on pieni maa, ja globaalit markkinat ovat rajattomat, kun oikeat ihmiset tekevät oikeita asioita. Ihmisten väliset tuottavuuserot ovat moninkertaisia, mutta ei ole mitään syytä, miksi jokainen työntekijä ei voisi tuottaa monikertaisesti palkkakustannuksensa, kun hän vain pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan. Se, että ihminen löytää selkeän näkemyksen hänelle mielekkäimmästä työstä, joka perustuu hänen luontaisiin vahvuuksiinsa ja sydämensä kutsuun, on parasta mitä yrityksellesi ja henkilöstöllesi voi tehdä.

Meillä on mahdollisuus
Suorituspotentiaaliin liittyvät tekijät selittävät 50% tuottavuuskyvyn muutoksista ja panostus henkisen pääoman kehittämiseen näkyy kannattavuuden kasvuna . Suorituspotentiaalia nostaa henkilöstön osaamisen kehittäminen, sekä toimintaedellytyksen ja motivaation parantaminen. Valistuneissa yrityksissä onkin pitkään keskitytty johtamisen ja osaamisen kehittämiseen. Usein toimintaedellytyksetkin ovat kunnossa. Mutta motivaation on usein katsottu olevan sellainen asia, jota yrityksen toimilla on vaikea muuttaa, ja sitä on tarkasteltu lähinnä tavoitteiden ja palkkioiden näkökulmasta. Motivaatio rakentuu myös työn tarkoituksellisuudesta ja mielekkyydestä, itsensä toteuttamisen mahdollisuuksista sekä elämän kokonaistasapainosta. Eikä palkitseminen ole pelkkää rahaa, vaan myös arvostusta, tunnustusta ja vapautta. Motivaatio syntyy jokaisessa yksilössä hyvin eri mekanismilla. Millä keinoin yrityksissä voidaan vaikuttaa näihin seikkoihin jokaisen yksilön kohdalla? Miten henkilöstö saadaan ottamaan vastuu omasta motivaatiostaan ja urastaan, kuten Talouselämän artikkelissa peräänkuulutetaan?

Uracoachingista ratkaisu tuottavuuden nostamiseen
Uracoaching on rantautunut Suomeen Englannista ja Career Coaching Partnersit kehittävät mallia edelleen vastaamaan nimenomaisesti tuottavuuden noston haasteisiin. Syvällinen ja inspiroiva coaching-prosessi tähtää siihen, että asiakkaalla on selkeä visio työstä, jonka kokee itselleen merkitykselliseksi, konkreettinen toimintasuunnitelma vision toteuttamiseksi ja kyky edetä käyttäen kaikkia resurssejaan. Kun nämä asiat on selkeytetty ja yritys tukee kehitysprosessia, motivaatio ei ole enää tuottavuuden esteenä.

Uracoachingin avulla yritys voi ohjata työntekijänsä optimaalisiin tehtäviin ja parantaa tuottavuutta henkilöstötyytyväisyyden kehittyessä samanaikaisesti. Näin työntekijät voivat onnistua ja antaa parhaansa – itseohjautuvasti. Uracoachingin avulla yritykset sitouttavat avainhenkilöitä, säästävät kustannuksia vähentämällä turhaa työtä, tarpeettomia rekrytointeja, ja sairaspoissaoloja. Mielekästä työtä tekevä ihminen säteilee ympärilleen positiivista tahtoa tehdä. Hyvinvoiva työyhteisö tuo hyvinvointia myös yrityksen omistajille.

Rohkeutta muutokseen
Asioiden tekeminen uudella tavalla vaatii ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta. Kaikilta yksilöiltä, sillä yritykset on tehty ihmisistä – ja jokaisella ihmisellä on mahdollisuus valita.
Toivon, että Mark Twainin inspiroiva runo antaa Sinulle, päättäjä, rohkeutta tehdä valintoja, jotka aidosti kantavat:
”Kahdenkymmenen vuoden kuluttua tulet olemaan pettyneempi siihen, mitä et tehnyt, kuin siihen, mitä teit. Irrota siis köydet. Purjehdi pois turvasatamasta. Anna pasaatituulien tarttua purjeisiisi. Tutki. Unelmoi. Löydä.”

Rohkeutta matkaan,
Kati Järvinen

Kati Järvinen, International Coach Federationin Associate Certified Coach, on kansainvälisesti toimiva urakehitykseen keskittynyt coach, johtamisvalmentaja ja konsultti. Hän toi vuoden 2009 alussa Suomeen uracoaching-konseptin Englannista ja on Career Coaching Partnersien perustajajäsen. Lisätietoja www.careercoaching.fi.