Etusivu / Tietoa työmarkkinasta / Toimialatietoa / Kuka valitsee kenet ja millä perusteella?

Kuka valitsee kenet ja millä perusteella?

Kuka valitsee kenet ja millä perusteella?

Työnhakijan ja työnantajan välinen suhde elää vahvaa muutoksen aikaa. Työhaastattelutilanteista on tulossa yhä vahvemmin tasa-arvoisia tilanteita, joissa kumpikin osapuoli selvittää sopivuuttaan ja halukkuuttaan yhteistyöhön. Myös se millaisille asioille työnhakijat antavat eniten arvoa työpaikkaa hakiessaan, on muuttumassa.

Erityisesti nuoret, työuraansa aloittelevat arvostavat työsuhteessa työtehtävien vaihtelevuutta, joustavia työolosuhteita ja vakaata työtä. He myös haluavat, että heidän työ- ja vapaa-aikansa ovat tasapainossa. Nämä käyvät ilmi Universumin tänä vuonna korkeakouluopiskelijoilla teettämällään kyselyllä. Tutkimukseen osallistui kaikkiaan 7473 opiskelijaa.

Onko tämä sopiva paikka minulle?
Johtamisen ja henkilöstöratkaisujen asiantuntijayritys MPS:n Senior Partner Toni Koskisen mukaan vallitsevasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta on selkeästi nähtävissä, että työnhakijat tulevat haastattelutilanteeseen enenevässä määrin kuulemaan sitä, onko kyseinen paikka sopiva juuri minulle.

”Työhaastatteluun ei tulla niinkään enää sillä asenteella, että perusteltaisiin sitä, miksi työnhakija haluaisi kyseisen paikan. Työnhakijat ovat kiinnostuneita tietämään esimerkiksi, millainen johtamiskulttuuri rekrytoivassa yrityksessä on. Selkeästi on nähtävissä kehitys, jossa rekrytointitilanteessa yrityksen sijaan valinnan tekee työnhakija”, Koskinen summaa.