Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Aluepäällikkö, Rannikon luontopalvelut - Områdeschef, Kustens Naturtjänster

Me Metsähallituksessa kasvatamme huomista. Hoidamme ja suojelemme luontoa, luomme mahdollisuuksia vastuulliselle liiketoiminnalle, tuotamme kestävästi hoidetuista metsistä uusiutuvaa raaka-ainetta sekä tarjoamme mahdollisuuksia nauttia luonnosta retkeillen ja eräillen. Miljoonat ihmiset saavat työstämme iloa, terveyttä ja hyvinvointia. Meitä on yli tuhat ympäri Suomen, liity osaksi monimuotoista joukkoamme.

Haemme joukkoomme aluepäällikköä Rannikon Luontopalvelut -yksikköön määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.9.2021-31.1.2026 tai sopimuksen mukaan.  

Aluepäällikkönä olet mukana vastaamassa Metsähallituksen kansallispuistojen ja muiden luonnonsuojelualueiden hoidosta ja käytöstä, samalla kehittäen toimintaa. Vastaat toimialueellasi Rannikon luontopalvelualueella alueiden hallinta -tiimin toiminnasta: henkilöstöstä, budjetista ja toiminnan suunnittelusta. Alueiden hallinnan tehtävät liittyvät monipuolisesti maankäyttöön, mm. hoito- ja käyttösuunnitelmiin, suojelualueiden arviointeihin, suojelualueiden perustamistoimiin sekä kiinteistöasioihin, vuokrasopimuksiin, lausuntoihin ja lupiin. Olet Rannikon Luontopalvelujen johtoryhmän jäsen, raportoit Rannikon Luontopalvelujen aluejohtajalle. Osallistut myös kehittämistehtäviin. Tehtävän toimipaikka on Vantaa, Turku, Pori tai Vaasa.

Tehtävässä menestyminen edellyttää soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa, suojelualuejärjestelmän ja siihen liittyvän lainsäädännön tuntemusta sekä kiinnostusta ja halua kehittyä esimiestehtävissä. Kielitaitovaatimuksena on erinomainen suomen ja hyvä ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito. Työssä tarvitset myös hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn sekä kokemusta osallistavista suunnittelutehtävistä ja paikkatietojärjestelmien käytöstä. Olet aktiivinen, sinulla on hyviä organisointi- ja suunnittelutaitoja ja olet kehittymismyönteinen. Eduksi katsotaan tuntemus ja kokemus tehtäviin liittyvistä Metsähallituksen suunnittelu- ja tietojärjestelmistä sekä rannikon- ja merialueiden luonnonsuojelusta sekä englannin kielen taito. 

Tarjoamme sinulle monipuolisen ja innostavan työympäristön ja erilaisia arvoja ja tavoitteita yhteensovittavan, haastavan tehtäväkentän. Pääset osaksi mielenkiintoista toimialaa, moniammatillista työyhteisöä ja mukavaa tiimiä. Palkkaus määräytyy Metsähallituksessa noudatettavan palkkausjärjestelmän mukaisesti työn vaativuuden ja henkilökohtaisen työsuorituksen perusteella. 

Täytäthän sähköisen hakemuksen mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään 31.7.2021 osoitteessa
 www.metsa.fi/avoimet-tyopaikat

Pyydämme liittämään mukaan myös CV:si. Metsähallitus noudattaa rekrytoinnissa julkisuuslakia.

Annamme mielellämme lisätietoja tehtävästä. Kysymyksiisi vastaa aluejohtaja Mikael Nordström, puh. 0206394654 tai sähköposti mikael.nordstrom@metsa.fi. Tavoitettavissa 7.7. klo 13-15 ja 14.7. klo 11-13 sekä 18.7.2021 alkaen arkisin klo 9-11 ja 13-15.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vi på Forststyrelsen sköter och skyddar naturen, skapar möjligheter för en ansvarsfull affärsverksamhet, producerar förnyelsebara råvaror ur hållbart skötta skogar samt erbjuder möjligheter för rekreationsbruk, jakt och fiske. Miljoner människor får nöje, hälsa och välfärd via vårt arbete. Vi är mer än tusen över hela Finland, kom med i vår mångfaldiga grupp.

Vi söker en områdeschef till enheten Kustens Naturtjänster för tiden 1.9.2021-31.1.2026 eller enligt överenskommelse.

Som områdeschef är du med och svarar samt utvecklar skötseln och användningen av Forststyrelsens nationalparker och övriga naturskyddsområden. Du ansvarar inom ditt verksamhetsområde inom Kustens Naturtjänster för verksamheten för teamet för områdesförvaltning: personal, budget samt verksamhetsplanering. Du rapporterar åt regiondirektören för Kustens Naturtjänster. Till uppgifterna för områdesförvaltning -teamet hör bl.a. skötsel- och användningsplaner, bedömning av skyddsområden, förberedning av grundandet av skyddsområden samt uppgifter gällande fastighetsförvaltning, arrendeavtal, utlåtanden och tillstånd. Du är medlem av ledningsgruppen för Kustens Naturstjänster. Arbetsplatsens ort är Vanda, Åbo, Björneborg eller Vanda.

För att vara framgångsrik i uppgiften krävs en lämplig högskole-examen samt erfarenhet och kunnande gällande naturskyddsområdsnätverket samt kännedom gällande tillhörande lagstiftning och vilja att utvecklas i förmansarbete. Som språkkrav är utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska. I arbetet behöver du även goda samarbets- och kommunikationsfärdigheter, förmåga att arbeta självständigt samt erfarenhet av deltagande planeringsuppgifter och användning av geografiska informationssystem. Du är aktiv, har goda organiserings- och planeringsfärdigheter samt är positiv till utveckling. Som förmån ses kunskap och erfarenhet av Forststyrelsens planerings- och informationssystem samt kustens och havsområdenas naturskyddsområden samt kunskaper i det engelska språket. 

Vi erbjuder dig en mångsidig och inspirerande arbetsmiljö, med ett utmanande arbetsfält där olika värden sammanfogas. Du kommer med i en intressant, mångprofessionell arbetsbransch och ett trevligt team. Lönen beror på det lönesystem som Forststyrelsen uppföljer och grundar sig på uppgiftsrelaterad lön och personlig arbetserfarenhetstillägg.

Fyll i din elektroniska ansökan så fort som möjligt, senast 31.7.2021 på adressen http://www.metsa.fi/web/sv/ledigaplatser 

Vi ber att bifoga din CV. Forststyrelsen följer lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vi ger gärna tilläggsinformation angående arbetsuppgiften. På dina frågor svarar regiondirektör Mikael Nordström, tfn. 0206394654 eller epost mikael.nordstrom@metsa.fi. Anträffbar 7.7. kl 13-15 och 14.7. kl 11-13 samt fr.o.m. 18.7. vardagar kl 9-11 och 13-15.

Aluepäällikkö, Rannikon luontopalvelut - Områdeschef, Kustens Naturtjänster

Vantaa
Määräaikainen ja projektityö

Julkaistu 01.08.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus