Skip to main content

Samankaltaisia työpaikkoja

Suositellut työpaikat

Apulaisosastonhoitaja Lasten ja nuorten sairaudet

Haemme apulaisosastonhoitajaa vakinaiseen toimeen Uuden lastensairaalan Avaruus-yksikköön. Avaruudessa hoidetaan ortopedisisia, traumatologisia, plastikkakirurgisia, neurokirurgisia ja lastenneurologisia 0-16v lapsia ja nuoria. Akuuttia ja elektiivistä vuodeosastotoimintaa 20ss on kahdella hoitaja-asemalla, lisäksi yksikössä toimii Video-EEG-yksikkö 6ss ja Kuntoutus-päiväkeskus.

Hakijalta edellytetään hyvää kliinistä osaamista yksikössä hoidettavien potilasryhmien hoidosta, kykyä hallita nopeasti muuttuvia tilanteita ja laajoja kokonaisuuksia, tietoteknistä osaamista, hyviä työyhteisötaitoja, paineensietokykyä, sitoutumista sekä kehittämisvalmiuksia. Työhön sisältyy päivittäisjohtamista ja henkilöstön ohjausta yhteistyössä osastonhoitajan ja kahden muun apulaisosastonhoitajan kanssa. Kokemus hallinnollisista tehtävistä katsotaan eduksi.

Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto ja soveltuva kokemus tai alempi korkeakoulututkinto täydennettynä soveltuvilla johtamisen tai hallinnon opinnoilla tai sisältyen tutkintoon ja soveltuva kokemus tai aikaisempi hyväksytty osastonhoitajan pätevyys ja soveltuva kokemus tai alan opistoasteen tutkinto täydennettyinä johtamisen tai hallinnon opinnoilla ja soveltuva kokemus ja lisäksi laillistettu terveydenhuollon ammattihenkilö.

Tehtävään valitun tulee esittää rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 2 mom. mukainen lasten kanssa työskenteleviltä vaadittava rekisteriote.

Edellytämme asiakas- ja potilastiloissa työskentelevältä tartuntatautilain mukaista rokotussuojaa, ja terveydenhuollon toimintayksiköissä työskentelevältä terveydentilan selvitystä keuhkotuberkuloosista.

WWW-osoite: http://www.hus.fi
Yhteystiedot: Osastonhoitaja Jaana Saari p. 050 428 6331

Ylihoitaja Anita Tuhkanen p. 050 427 0858
Työpaikan osoite: 00250 HELSINKI
Palkkaus: KVTES
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 16.06.2021 klo 23:59
Ilmoitus jätetty: 01.06.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Apulaisosastonhoitaja Lasten ja nuorten sairaudet

HUS
Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 17.06.2021

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus