Skip to main content

Sinä sosiaali- ja terveydenhuollon asiantuntija, joka etsit paikkaasi ikääntyneiden palvelujen ytimestä! Haemme nyt vakinaiseen virkasuhteeseen asiakkuusvastaavaa HelppiSeniorin Lännen asiakasohjaukseen 01.03.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Me HelppiSeniorissa olemme osa valtakunnallista keskitettyä asiakas- ja palveluohjauksen toimintamallia. Tehtävänämme on helsinkiläisten ikäihmisten laaja-alainen palvelutarpeen arviointi ja palveluiden järjestäminen, koordinointi ja päätöksenteko. Toimintamme keskiössä on asiakas ja asiakkaan tarve. Lähtökohtana on tukea ikääntyneen väestön hyvinvointia ja arjessa selviytymistä oikea-aikaisesti kevyimmän palvelun - periaatteen mukaisesti.

Asiakkuusvastaava toimii HelppiSeniorin asiakasohjausyksikössä tiimivastaavana ja asiakkuuspäällikön työparina. Asiakkuusvastaavan tehtävänä on toimia Lännen alueen asiakkaiden kotiin vietävien palveluiden asiantuntijana ja palvelupäätösten sekä yksilöhuollon päätösten tekijänä. Asiakkuusvastaava edistää tiimissä palvelujen oikea-aikaista kohdentamista asiakkaiden tarpeiden mukaisesti ja seuraa palveluiden tasalaatuista toteutumista kotihoidon palvelualuilla. Asiakkuusvastaava osallistuu palvelu- ja hoitoketjujen sujuvuuden edistämiseen ja asiakasprosessien kehittämiseen monialaisissa yhteistyöverkostoissa sekä toimii palvelujen asiantuntijana alueen yhteistyöryhmissä. Tiimin opiskelija asioiden koordinointi yhdessä opiskelijavastaavan kanssa sekä uusien työntekijöiden perehdyttämisen koordinointi ja tiimiläisten ohjeistus asiakas ja palveluprosesseihin kuuluvat myös asiakkuusvastaavan työnkuvaan.

Työssäsi sinua tukee moniammatillinen tiimi, johon kuuluu sosiaalityöntekijöitä, asiakasohjaajia sekä asiakkuuspäällikkö.

Kelpoisuusehto:
Sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 (8§) mukainen sosiaalialalle soveltuva ammattikorkeakoulututkinto (sosionomi, geronomi) sairaanhoitaja/terveydenhoitaja, joka sisältää kehittämis- ja johtamisopintoja vähintään 30 op. tai erikoissairaanhoitaja (vanhamuotoinen) tai aikaisempi vastaava opistoasteen tutkinto täydennettynä soveltuvalla johtamiskoulutuksella.

Virkaan valitun on esitettävä työterveyshuollon arvio edellytyksistään hoitaa työhön kuuluvia tehtäviä.

Tehtävässä edellytetään kotiin vietävien palveluiden sekä niistä tehtävien päätösprosessien tuntemista sekä toimeenpano-osaamista. Hyviä vuorovaikutustaitoja ja hyvää organisointikykyä sekä kykyä hahmottaa prosessien toimintaa.

Kokemuksen Helsingin ikääntyneiden palvelujen palvelurakenteesta ja hoitoketjujen hahmottamisesta sekä palveluyksiköiden tuntemuksen. Kokemus veteraanipalveluihin liittyvästä päätöksenteosta katsotaan hakijan eduksi.

Yhteystiedot: Asiakkuuspäällikkö Birgitta Maanonen,
09 310 23314, birgitta.maanonen@hel.fi
Työpaikan osoite: Mannerheimintie 168 b, 00300 HELSINKI
Palkkaus: 3065,27 €/kk
Työ alkaa: 1.3.2022
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: yli 12 kuukautta
Haku päättyy: 31.01.2022 klo 16:00
Jätä hakemus: https://www.hel.fi/rekry/fi/avoimet-tyopaikat/rekry-ilmoitus-V31?id=SOTE-03-21-22
Ilmoitus jätetty: 14.01.2022
TE-palvelujen ilmoitusnumero: 11161646

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Asiakkuusvastaava

Helsinki
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 14.01.2022

Yrityksen liikevaihto: 
Yli 100 000 000 €

Jaa työpaikkailmoitus