Skip to main content

Assistent

Kom och jobba i Finno förskola i en smågrupp med integrerat barn i behov av stöd. Som assistent hjälper och stöder du barnen i vardagen och med inlärning, tillsammans med övriga i arbetslaget.

Finno daghem och förskola har sju grupper varav fyra är integrerade smågrupper för barn i behov av stöd. Daghemsgrupperna består av en integrerad smågrupp för 3-5åringar och två grupper för 3-5 åringar och en grupp för 1-3 åringar. Förskolan har tre integrerade smågrupper.

I smågrupperna jobbar en speciallärare inom småbarnspedagogik, en lärare inom småbarnspedagogik, en barnskötare inom småbarnspedagogik och en assistent.

På Finno daghem ser vi det enskilda barnets behov och erbjuder småbarnspedagogik med betoning på barnets egna förutsättningar. Varje individ, såväl barn som vuxen, uppmärksammas som den är.

Arbetsplats: Finno daghem och förskola, Finländarvägen 4, 02270 Esbo

Arbetstid: 38h 15 min / vecka

Avtalsområde: AKTA Allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal

Behörighetskrav: För uppgiften lämplig examen eller annan lämplig behörighet.

Utmärkta muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.

Vi förutsätter:

Den valda ska visa upp ett straffregisterutdrag enligt 6 § 2 mom. i straffregisterlagen (770/1993).

Lagen om smittsamma sjukdomar förpliktar till att utreda risken för tuberkulossmitta hos social- och hälsovårdssektorns anställda och hos dem som arbetar med barn under skolåldern. https://www.esbo.fi/sv-FI/Jobb_och_foretagsamhet/Esbo_som_arbetsgivare/Personalformaner/Esbo_stads_personalhalsovard(9560)

Vi erbjuder Esbobarnen en trygg vardag och en kvalitativ småbarnspedagogisk verksamhet på svenska i våra daghem och gruppfamiljedaghem. Du som arbetstagare får jobba med intressanta uppgifter i en mångprofessionell arbetsgemenskap. För oss som arbetsgivare är det viktigt att du upplever arbetet meningsfullt och att du har möjlighet att utveckla verksamheten. Vi erbjuder dig möjligheter att mångsidigt utveckla din kompetens.

Yhteystiedot: Ytterligare upplysningar ger: Ledare inom småbarnspedagogik Tove Nummelin-Lång, 0468773146
Työpaikan osoite: Finländarvägen 4, 02270 ESPOO
Palkkaus: Uppgiftsrelaterad lön: 1954,37 €/månad
Työ alkaa: 10.5.2021 - 30.6.2021
Työaika: kokoaikatyö
Työn kesto: 1 - 3 kk
Haku päättyy: 10.05.2021 klo 15:45
Jätä hakemus: http://www.kuntarekry.fi/tyoavain/ESPOO-03-1068-21/sv_SE
Ilmoitus jätetty: 02.05.2021

Lähde: TE-palvelujen asiakastietojärjestelmä

Assistent

Espoo
Vakituinen, Kokopäiväinen

Julkaistu 14.05.2021

Jaa työpaikkailmoitus